Gå til indhold

SimMom

Til forbedring af maternal og neonatale resultater

At kunne træffe hurtige beslutninger under en fødsel kan betyde forskellen mellem liv og død.

Træning i tilfælde med lav hyppighed og høj risiko

SimMom er en træningsløsning til både nystartet og erfarent sundhedspersonale til træning af og forberedelse på kritiske situationer, så flere liv kan reddes.

SimMom kan nu udstyres med en ikke-gravid abdominal del for at udvide omfanget af simulationstræningen. Tilfælde med tidlige faser i graviditeten kan nu simuleres, ligesom brugen af SimMom kan udvides til at omfatte en ikke-gravid, kvindelige patientsimulator.

Med SimMom kan eleverne få fokus på alle faser under fødselsveerne, fra ante partum til post partum

SimMom kan fås med både manuelt og valgfrit automatisk fødselsmodul, hvilket muliggør konsekvent træning og kompetenceudvikling.

Simulationerne kan udvides med mulighed for fladt abdomen og Laerdal SonoSim ultralydsløsning til diagnosetræning. Alsidigheden giver eleverne mulighed for at træne i både enkel, generel kvindelig sundhedspleje og komplekse obstetriske scenarier. SimMom giver mulighed for mere uddannelse på stedet og træning med tværfaglige hold, lige fra skadestuen til operationsstuen.

Reducering af komplikationer og forbedring af patientresultater

SimMom er vores hidtil mest avancerede ve- og fødselssimulator. Den er brugervenlig og nem at tilpasse, og den giver instruktører mulighed for at imødekomme enkeltpersoners eller holds læringsbehov på grundlæggende og avancerede niveauer.

En instruktør kan frit bevæge sig omkring i lokalet og evaluere og kontrollere en træningssession via en trådløs forbindelse. Dette gør SimMom ideel til træning lokalt på stedet, som har vist at have en positiv korrelation til forbedrede holdpræstationer og reduceret patientrisiko.

Brug SimMom:

 • Til træning i præ- og postnatal pleje.
 • Som hybrid træner eller patientsimulator i hel kropsstørrelse.
 • Med eller uden det valgfri automatiske fødselsmodul.

Ultralydsløsning til SimMom

En valgfri ultralydsløsning er blevet indbygget i det gravide og ikke-gravide abdomen som hjælp til at forbedre træning i diagnose på plejestedet og visuelt vurdere fosterets og moderens sundhedstilstand.

Er du interesseret i at føje automatisk fødsel til din træning?

Det valgfri automatiske fødselsmodul kan bruges med nye og eksisterende SimMom-simulatorer til træning i automatiske og manuelle forløsningsscenarier.

Føjer standardisering til alle træningssessioner ved at give instruktører mulighed for at koncentrere sig om evaluering af eleverne.

Hvilke scenarier kan du køre med SimMom?Brugerdefinerede scenarier og instruktørens realtidsbetjening gør det muligt at tilpasse og udvikle scenarierne til egne, unikke læringsmål.

Forprogrammerede scenarier, som er udviklet specielt til SimMom i forbindelse med PROMPT (PRactical Obstetric Multi-Professional Training) og amerikanske NLN (National League for Nursing) omfatter normale og operative vaginale forløsninger af barnet, vaginal fødsel med skulderdystoci og fødsel af barn i sædestilling.

HealtCare Simulation i South Carolina og Dr. Carol Simmons har udviklet en række scenarier til brug med det automatiske fødselsmodul:

Fungerer med LLEAP

Betjen SimMan 3G Essential, samt alle andre Laerdal PC-drevne simulatorer med LLEAP software. LLEAP gør det enkelt at køre simulationstræning og du kan effektivt udvikle og lede scenarier.

Fra grundlæggende simuationsscenarier til komplekse scenarier - LLEAP-styret software gør simulationstræningen enkel og effektiv.

Udviklet i partnerskab med Limbs & Things

Ved at kombinere specialiseret viden, som er indhentet igennem de succesfulde simulationsprodukter til sundhedspleje, Prompt Birthing-simulator og ALS Simulator, mener vi, at SimMom er det bedste, markedet kan tilbyde.

Laerdal har givet SimMom et brugervenligt simulationssystem i fuld kropsstørrelse, mens Limbs & Things tilfører produktet et niveau af realisme både hvad angår anatomi og obstetrisk erfaring.


SimMom er en avanceret fødselssimulator i fuld størrelse med nøjagtig anatomi og funktioner, som muliggør flerfaglig obstetrisk træning i fødselshåndtering med både manuelle og automatiske fødselsfunktioner.

Andre moduler

Realistiske fødselsmoduler

Livmoderhals: Den holdbare livmoderhals af silikone kan udvide sig fra 4 cm til 10 cm. Livmoderhals-modulet bruges sammen med Birthing Baby til fødsler.

Fosterhinde: Birthing Baby kan bruges i fosterhinden for at øge realismen under fødsel og for at simulere brud på membranerne under fødsel.

Postpartum-moduler

Postpartum blødning (PPH): Atonisk livmoder kan konstateres og håndteres. Væskebeholdere under tryk muliggør, at simuleret blod og urin kan anvendes under en PPH-simulering. En placenta med tilbageholdt lap kan også placeres inde i livmoderen og fjernes manuelt.

Uterus-inversion: Livmoderen inverterer, når der trækkes i navlestrengen. Dette modul muliggør konstatering af inversion såvel som manuel genplacering.

Specifikationer

Deliveries & drills

 • Normal delivery
 • Breech presentation
 • Assisted deliveries
  • Forceps
  • Vacuum
 • Shoulder dystocia
 • Cord prolapse
 • Eclampsia & pre-eclampsia
 • Maternal collapse
 • Post Partum Hemorrhage
 • Sepsis
 • Uterine inversion
 • Ruptured uterus

Pelvic components

 • Atonic uterus modules (for PPH, uterine inversion and retained placenta)
 • Fluids (e.g. blood, stained amniotic fluid and urine)
 • Urine catheterisation/ instillation

Movement

 • Seizure
 • Able to position on all fours:
  • Realistic rotation of the shoulder and hip joints
  • Legs bend at the knees
  • Arms bend at the elbow
 • Other positions:
  • Supine
  • Semi-recumbent
  • Left lateral
  • Legs in stirrups
  • McRoberts position

Breathing features

 • Simulated spontaneous breathing
 • Variable respiratory rates
 • Bilateral and unilateral chest rise and fall
 • Normal and abnormal breath sounds
  • 4 anterior auscultation sites
  • Bilateral midaxillary sites

Airway features

 • Tongue oedema
 • Right lung, left lung and both lung blockage
 • Head tilt/Chin lift
 • Jaw thrust
 • Suctioning techniques (oral and nasopharyngeal)
 • Bag-Valve-Mask ventilation
 • Oropharyngeal and nasopharyngeal intubation
 • Combitube, LMA and other airway device placement
 • Endotracheal intubation (ET)
 • Retrograde intubation
 • Nasal and oral fiberoptic intubation
 • Trans-tracheal jet ventilation
 • Right mainstem intubation
 • Surgical and needle cricothyrotomy
 • Chest tube insertion

Cardiac features

 • Extensive ECG library
 • Heart sounds synchronised with ECG
 • ECG rhythm monitoring
 • 12 lead ECG display
 • Defibrillation and cardioversion
 • Pacing

Other features

 • Bowel sounds and foetal heart rate (not at the same time)
 • Interchangeable pupils (normal, blown and constricted)
 • Patient Voice
  • Pre-recorded sounds
  • Custom sounds
  • Instructor can simulate patient’s voice wirelessly

Circulation features

 • BP measured manually by auscultation of Korotkoff sounds
 • Bilateral carotid and brachial pulse, radial (right side only pulses synchronised with ECG
 • Pulse strength variable with BP
 • Pulse palpation is detected and logged

Vascular access

 • Pre-ported IV access (both arms)
 • Subcutaneous and intramuscular injection sites

Chest Compressions

 • CPR compressions generate palpable pulses, blood pressure wave form, and ECG artifacts
 • Detection and logging of a series of compressions

Optional features

 • Automatic delivery
  • Normal delivery (OP, OA)
  • Breech
  • Shoulder dystocia
  • Instrumental delivery

Patient monitor

 • Highly configurable
 • X-Ray display
 • Debriefing
 • Touch screen
 • Mother's vital signs and EFM
 • Oxygen saturation and waveform

patientMonitor

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.