Meteen naar de inhoud
Open navigatie
3-17.png 3-17.png

Circulaire oplossingen ontwikkelen

Doelstelling voor 2030: Circulaire materialen in de hele waardeketen – "Verminderen, hergebruiken, Recycleren" en duurzaamheid integreren in nieuwe producten.

Reducties gebaseerd op de niveaus van 2019

Actueel aandachtspunt/thema

  • Duurzaam ZeroAim-ontwerpinstrument implementeren.
  • Proefprojecten opzetten voor een circulair bedrijfsmodel en gerecycleerd plastic in onze producten.
  • Recyclingsystemen opzetten in onze bevoorradingsketen.

De ambitie voor 2021 omzetten in actie

  • 50% van het verpakkingsmateriaal van onze producten zal van gerecycleerd materiaal komen.
  • Starten met het integreren van gerecycleerd materiaal in producten met interne/niet-zichtbare plastic onderdelen.
  • 25% minder nieuw kunststofmateriaal gebruiken in nieuw ontwikkelde producten.
  • Een methode ontwikkelen om afgedankte producten in te zamelen.
  • 10% van de (niet-medische) producten en onderdelen voor eenmalig gebruik vervangen door herbruikbare, gerecycleerde of biogebaseerde oplossingen

 

Om de duurzaamheid van onze eigen activiteiten op lange termijn te waarborgen, moeten we de manier waarop we onze oplossingen leveren, opnieuw bekijken. Het is onze ambitie om meer circulaire oplossingen te leveren, gedreven door zowel circulair gebruik van materialen als meer circulaire en gedematerialiseerde gebruikersbenaderingen.

De overstap naar een meer circulaire aanpak wordt gedreven door een “Verminderen-Hergebruiken-Recycleren”-mentaliteit die in de hele organisatie is geïntegreerd. Om duurzaamheid te integreren in alles wat we doen, hebben we het Laerdal Future Fit-model ontwikkeld met behulp van elementen uit het 'Future-Fit Benchmark'-model dat door Novo Nordisk wordt gebruikt.

Bij het nastreven van deze ambitie zullen wij onze belofte nakomen om levens te helpen redden en tegelijkertijd minder en duurzamere materialen te gebruiken. We zullen ervoor zorgen dat onze apparatuur efficiënt wordt gebruikt, bijvoorbeeld door modellen voor gedeeld gebruik en digitale oplossingen te ontwikkelen en door ecosystemen op te zetten waarmee organisaties die training in de gezondheidszorg nodig hebben, kunnen verbinding maken met apparatuur die al in gebruik is. De verschuiving naar een circulair bedrijfsmodel is niet alleen van vitaal belang om duurzame oplossingen te leveren, het is ook de sleutel tot de verwezenlijking van onze ambitie van koolstofneutraliteit.

Het circulaire model van Laerdal

Grondstoffen
We minimaliseren onze inzet van grondstoffen door een combinatie van gebruik van circulair materiaal en het creëren van circulaire oplossingen.

Recycling
We recycleren materiaal intern en extern, dankzij partnerschappen met bijvoorbeeld IVAR.

Restafval
We beperken ons afval tot een minimum door onze terugnameregelingen verder te ontwikkelen en onze assemblagemogelijkheden uit te breiden.

Services
We verbeteren onze dienstverlening door meer gebruik te maken van cloudgebaseerde ondersteuningssystemen en aanvullende diensten.

 

 

 

 

circle.png

Productontwikkeling 
We gebruiken ZeroAim als een instrument om duurzaamheid in ons productontwikkelingsproces te optimaliseren.

Productie: intern en extern 
We werken aan operationele efficiëntie door gebruik te maken van hernieuwbare energie en ons te concentreren op efficiënt gebruik van hulpbronnen en energie. 

Logistiek 
We kiezen transportmaatregelen en -partners om het energieverbruik te verminderen en waar nodig hernieuwbare energie te gebruiken.

Verkoop- en gebruikersmodellen
We optimaliseren onze oplossingen en zullen ernaar streven meer te leveren via digitale platforms en modellen voor gedeeld gebruik.

Grondstoffen

We zullen onze inzet van grondstoffen tot een minimum beperken door materiaal en componenten te recycleren en door meer oplossingen te ontwikkelen die de productiviteit verhogen. Ons materiaalteam doet voortdurend onderzoek naar nieuwe oplossingen om de duurzaamheid van ons materiaalgebruik te verbeteren. Het afgelopen jaar hebben zij biogebaseerde oplossingen bestudeerd als alternatieven voor plastic in onze producten.

De bevindingen suggereren dat er weliswaar nieuwe technologieën en oplossingen op komst zijn, maar dat er tot dusver beperkingen zijn aan de levensduur ervan, wat voor Laerdal een belangrijke factor is als het gaat over duurzaamheid. We gaan steeds meer gebruikmaken van dergelijke oplossingen, maar moeten er wel op letten dat de levensduur van de producten niet in het gedrang komt. Door het gebruikersmodel te veranderen en de duurzaamheid van onze producten met lange levensduur te verbeteren, zal de productiviteit van de gebruikers toenemen en zal er minder materiaal nodig zijn om de oplossing te leveren.

Productontwikkeling 

Ontwerpen voor meer circulaire en gedematerialiseerde gebruikersmodellen staan centraal in het productontwikkelingsproces. Met behulp van het Future Fit-model van Laerdal richten onze ontwikkelingsteams zich op ontwerpoplossingen die leiden tot een duurzamer product. Ze zoeken naar alternatieve manieren om de hoeveelheid gebruikt plastic te verminderen, maken goede keuzes wat plasticsoorten betreft, waaronder het gebruik van gebruikt plastic waar mogelijk, en ontwerpen de producten zodanig dat ze eenvoudig kunnen worden onderhouden en geüpgraded. Duurzaamheid gaat echter niet alleen over het product, maar ook over het verminderen van de hoeveelheid benodigd verpakkingsmateriaal en het kiezen van duurzame verpakkingen.

We hebben de ZeroAim Sustainability Guide ontwikkeld om ons te helpen designers en ingenieurs relevante richtlijnen te geven. Het doel ervan is om te helpen bij het evalueren en vergelijken van meerdere concepten en bij het ontwerpen van duurzamere producten. Deze leidraad helpt ons ook na te denken over het effect van onze beslissingen gedurende de hele levensduur van producten. Door deze tool te integreren, is duurzaamheid geen add-on, maar een essentieel onderdeel van de ontwikkeling.

Productie: intern en extern 

In de benadering van een circulaire oplossing is het productieproces belangrijk. We hebben interne initiatieven genomen en gepland om operationele efficiëntie te bereiken door afval te elimineren, te recycleren, hernieuwbare energie te gebruiken en de hulpbronnen- en energie-efficiëntie te verbeteren. Een groot deel van onze productie wordt door externe leveranciers gedaan, en het is essentieel om mee te werken aan deze verandering.

We zullen samenwerken met onze leveranciers om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren op een manier die gericht is op gezondheid en veiligheid. We zijn al begonnen de OESO-richtsnoeren voor milieu-impact te gebruiken als kader om onze eigen productie te beoordelen en verwachten hetzelfde van onze leveranciers.

Logistiek 

Het sluiten van de kringloop in onze bevoorradingsketen is afhankelijk van een groter gebruik van logistiek om onze circulaire productdiensten te optimaliseren, zowel in onze terugnamesystemen, als in onze nieuwe verkoopmodellen.

Bij deze overstap zullen we onze transporttool gebruiken om onze logistiek te optimaliseren en waar mogelijk gebruikmaken van transport op basis van hernieuwbare energie.

Verkoop- en gebruikersmodellen

Een essentieel onderdeel in onze overstap naar meer circulaire oplossingen zijn de veranderingen die we doorvoeren in onze verkoop- en gebruikersmodellen. We stappen over van lineaire modellen naar circulaire modellen door gedeelde, digitale en op diensten gebaseerde oplossingen te ontwikkelen. Deze oplossingen zullen ons niet alleen helpen onze milieu-impact te verminderen door dematerialisatie en productief gebruik, maar zullen ons ook in staat stellen onze doelstellingen - levens helpen redden - te versterken.

We zullen de toegang tot onze oplossingen kunnen vergroten en meer mensen kunnen trainen met minder middelen.

Bij Laerdal hebben we ons altijd sterk gericht op duurzaamheid en kwaliteit, die essentieel zijn voor het leveren van meer circulaire oplossingen. De duurzaamheid van onze producten zal worden vergroot door onze diensten en onderhoudsmogelijkheden duurzamer te maken.

Services

Circulaire oplossingen vereisen doeltreffende service- en onderhoudsprogramma's. Duurzaamheid en kwaliteit zijn altijd al een belangrijke prioriteit geweest voor Laerdal, en we beschikken al over een goede infrastructuur dankzij onze lokale technici en onze gerenommeerde Service Centers die beschikbaar zijn voor alle markten. Daarnaast bieden we ook digitaal onderhoud en diensten voor online oplossingen. We optimaliseren voortdurend de duurzaamheid van onze oplossingen door gemakkelijk toegankelijke upgradeservices aan te reiken.

We zullen onze service- en reparatiemogelijkheden blijven optimaliseren en ons meer richten op de mogelijkheden van assemblage/demontage die onze duurzaamheidsbenadering verder zullen versterken. Onze digitale diensten breiden zich ook uit en verbeteren naarmate we nieuwe platforms en kennis inzetten door de overname van B-Line Medical, de toonaangevende leverancier van oplossingen voor videodebriefing en het beheer van simulatiecentra (zie hierna).

Restafval

We beperken ons intern afval tot een minimum door ons te richten op efficiënte productie en door ons schroot en afval te recycleren. We verminderen ook de hoeveelheid afval gerelateerd aan onze producten door oplossingen aan te reiken via digitale platforms waardoor ze ciculair, gedeeld en gedematerialiseerd worden. We gebruiken ook steeds meer materialen die op grote schaal recycleerbaar zijn en moedigen onze gebruikers aan om het product aan het einde van zijn levenscyclus te recycleren.

We ontwikkelen ook terugnameregelingen en breiden onze mogelijkheden voor assemblage/demontage uit. De grotere aandacht voor diensten, reparatie en duurzaamheid zal ons ook helpen ons afval te verminderen.

Recycling

Duurzaamheid in onze oplossingen wordt in de eerste plaats bevorderd door levensduur en productief gebruik. Onze focus ligt op eerst verminderen, dan hergebruiken en ten slotte recycleren als het product niet langer een doel dient. Voor ons is recycling vooral belangrijk bij producten voor eenmalig gebruik of producten met een korte levensduur. We zijn vastbesloten om het gebruik van gerecycleerd en recycleerbaar materiaal in deze producten en in onze producten met lange levensduur uit te breiden wanneer de technologie evolueert en de levensduur van de oplossing niet in het gedrang komt. We zullen schroot en gebruikt materiaal intern recycleren of hiervoor een beroep doen op lokale partners. We onderzoeken momenteel inzamelsystemen die deze lus in onze bevoorradingsketen kunnen sluiten.

pic-3.pngCloudgebaseerde oplossingen van B-Line Medical

In 2019 hebben we B-Line Medical overgenomen - de toonaangevende leverancier van oplossingen voor videodebriefing en simulatiecentrumbeheer - als onderdeel van onze strategische inspanning om ons portfolio te verbeteren door het gebruik van ondersteunende technologieën. SimCapture, een belangrijk onderdeel van het portfolio van B-Line, is volledig cloudgebaseerd en stelt ons in staat om sneller nieuwe functies te ontwikkelen en op afstand te implementeren, problemen op te lossen en klanten te ondersteunen zonder dat we fysiek ter plaatse hoeven te zijn. Zo hoeft er ook veel minder te worden gereisd en kunnen we sneller reageren. Na verloop van tijd zal de cloudgebaseerde oplossing ook minder hardware vereisen, waardoor het gebruik van materialen en elektronica zal afnemen.

Meer uit het Sustainability Report:

Helping save lives

We streven ernaar ons doel te bereiken: 1 miljoen meer levens helpen redden, en wel op een duurzame manier.

 Een visie met actie 

Op basis van de missie en visie van ons bedrijf hebben we ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 geformuleerd, met duidelijke acties om jaar na jaar de verwezenlijking ervan te garanderen. 

 Meten om te verbeteren

Alle directe en indirecte emissies die het gevolg zijn van onze economische activiteit in de drie emissieklassen, worden op een betrouwbare, methodische manier gemeten. 

 

 Koolstofneutraal

Tegen 2030 de koolstofemissies met 70% verminderen. Op het vlak van: infrastructuur, transport en reizen, en de bevoorradingsketen. 
Alle resterende emissies compenseren.

 Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De UNGP- en OESO-richtsnoeren implementeren in onze bevoorradingsketen en laten doorstromen naar het volgende niveau vanaf de grootste leveranciers.