Meteen naar de inhoud
Open navigatie

Simulatie gaat niet enkel over technologie - simulatie gaat ook over technieken, vaardigheden en inzicht; inzicht op het gebied van communicatie, teamwork en leiderschap.

Hier zijn 10 best practices die wij bij Laerdal doorheen de jaren hebben ontwikkeld:

1

Begeleide debriefing

Begeleide debriefing is een manier om de geleerde lessen op te nemen in een gestructureerd plan om jezelf te verbeteren. Een door een instructeur geleide feedback-sessie bestaat uit het bespreken van de gebeurtenissen, reflectie, en verwerking van de activiteiten. Dit alles zorgt ervoor dat er op lange termijn wordt geleerd. Feedback over de geleverde prestaties kan tijdens of na de simulatie worden gegeven door een instructeur, een collega, of een computer. 

2

In-situ opfristraining

Het blijkt dat de mogelijkheid om op de eigen werkplek te oefenen in korte, repetitieve sessies – ook wel low dose, high frequency training genoemd – ervoor zorgt dat men niet alleen competent blijft, maar tegelijkertijd ook de prestaties verbetert.

3

Verspreid oefenen

Er wordt gedurende een langere periode getraind waarbij ten minste meer dan één dag via simulaties wordt getraind. Immersieve simulatie-oefeningen kunnen op aanvraag ter beschikking worden gesteld, waar en wanneer nodig.

4

Integratie in het curriculum

Simulatie levert de beste resultaten op als het systematisch geïntegreerd is als een integraal element van het les- of trainingsprogramma. Simulatie moet in het bestaande lesprogramma worden geïntegreerd, in plaats van simulaties toe te voegen als extra, op zichzelf staande oefeningen. 

5

Klinische variatie

Variatie binnen de klinische context, zoals bijvoorbeeld meerdere patiëntscenario's, zorgt voor blootstelling aan klinische ervaringen die anders moeilijk aan te leren zijn. 

6

Moeilijkheidsgraad

De taken moeten een verschillende moeilijkheidsgraad of complexiteit hebben.

7

Geïndividualiseerde trainingen

Trainingen moeten afgestemd zijn op individuele leerbehoeften en op basis van de geleverde prestaties worden aangepast.

8

Meerdere leerstrategieën

Gebruik verschillende instructiestrategieën om trainingen te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld patiëntencasussen, discussies, feedback, bepaalde volgorde of taakvariatie. De Circle of Learning kan worden gebruikt als systematische methode om meerdere leerstrategieën te integreren.

9

Duidelijk omschreven resultaten

Verwachte resultaten moeten duidelijk worden gedefinieerd en beoordeeld, net als de gegevens voor verbetering. De beoordeling beschrijft de waardering van de leerresultaten, terwijl de evaluatie de resultaten van de les of het programma beschrijft.

10

De juiste simulator

Voor simulatietrainingen van hoge kwaliteit is een simulator die de relevante vaardigheden kan trainen een vereiste.