Gå til innhold

Forbedre ferdighetene for akutte situasjoner

SimMan Essential

SimMan Essential gir brukere en risikofri måte å bygge teamprestasjoner og forbedre individuelle ferdigheter i luftveis-, puste-, hjerte- og sirkulasjonsbehandling.

Et sikkert og risikofritt læringsmiljø

Å bringe sammen tverrfaglig helsepersonell til å øve på både vanlige kliniske scenarier og kritiske akutte hendelser er en vesentlig del av simuleringstreningen. Ferdighetsrepetisjon i simulert øving reduserer potensialet for feil og forbedrer ferdighetsytelsen når det virkelig gjelder.  SimMan Essential gir deg realisme i scenariobasert opplæring,  dette for å  forbedre og og gi eksempler på læringsmål for ekte pasientmøter i et sikkert og risikofritt miljø.

Full kontroll over alle pasientparametre

Våre løsninger balanserer toppmoderne teknologi med enkelt oppsett og brukervennlige scenarioprogrammer. SimMan Essential kan brukes alene eller sammen med mer avanserte oppgraderingsalternativer for å inkorporere opplæring med ultralyd, ventilasjonsbehandling, kliniske pasientmonitorer og videodebriefingsystemer.

Du har full kontroll over simuleringsopplæringen ved å bruke vår LLEAP-programvare, enten du velger å operere SimMan Essential direkte eller bruker forhåndsprogrammerte scenarier. Hvert aspekt av brukerens simuleringsopplevelse er fullstendig integrert og tilgjengelig med et tastetrykk. Du kan stille inn de fysiske parametrene, starte trender og loggføre handlinger. 

Ta simuleringsopplæringen lenger

Gjør SimMan Essential til en avansert bruksklar læringsløsning og forbedre simuleringer utover opplæring i kjernekompetanse.

Sammen med eksperter i deres felt har vi laget en serie av fullstendig integrerte oppgraderingsalternativer som kan kombineres med de ulike SimMan pasientsimulatorer for å forbedre simuleringen din ytterligere.

Bruk din egen kliniske pasientmonitor under simuleringstrening for økt realisme.

VitalsBridge

Inkluder diagnostisk ultralyd med ekte ultralydtilfeller med patologiske funn i fullskalasimuleringer.

Laerdal-SonoSim ultralydløsning

Gjennomføre opplæring med en spontant pustende pasient koblet på en ventilator.

ASL 5000 lungeløsning

Bekymringsfri simulering

Gjennom vår omfattende portefølje av opplæring og tekniske tjenester kan vi passe på at din simulator alltid er oppdatert og klar for scenariotrening. 

Kjøre simulering med EMS eller militære team?

For spesialistopplæring med militære og EMS-team, anbefaler vi SimMan Essential Bleeding som inkorporerer et internt blødningssystem. Dette gir unike fordeler for feltbasert traumeopplæring.

SimMan Essential er robust og pålitelig, så den vil tåle omfattende bruk i feltbaserte scenarier.

SimMan Essential er en kostnadseffektiv løsning som brukes for å forbedre teamprestasjoner og bygge individuelle kjerneferdigheter i luftveis-, puste-, hjerte- og sirkulasjonsbehandling.

Spesifikasjon

Flere luftveisferdigheter/egenskaper

 • Kontrollerbare åpne/lukkede luftveier; kontrolleres automatisk eller manuelt
 • Bøyning av hodet bakover/heving av haken
 • Fremskyving av kjeven/artikulert kjeve
 • Utsuging (Oral og Nasofaryngeal)
 • Ventilasjon med bag-ventil-maske
 • Orotrakeal intubasjon
 • Nasotrakeal intubasjon
 • Kombitube, LMA, og annen luftveisplassering
 • Intubasjon av endotrakealtuben
 • Retrograd intubasjon
 • Fiberoptisk intubasjon
 • Transtracheal jet-ventilasjon
 • Koniotomi med nål
 • Kirurgisk koniotomi
 • Variabel luftveismotstand på/av
 • Høyre hovedstammeintubasjon
 • Oppblåst mage
 • Redusert bevegelse av nakken

Øyne

 • blinkende øyne
 • Åpne, lukkede og delvis åpne øyne
 • Utskiftbare øyne (flere sett)

Vaskulær tilgang

 • IV-arm (høyre arm) etablere IV
 • Intraosseøs tilgang (tibia og sternum)

Pustefunksjoner

 • Simulert spontanpust
 • Bilateral og unilateral brystheving og -senking
 • CO2-utånding
 • Normale og unormale pustelyder
  • 5 fremre auskultasjonssider
  • 6 bakre auskultasjonssider

Farmakologi

 • Manuell medikamentadministrajon
 • Omfattende medikamentliste

Sirkulasjonsfunksjoner

 • BT målt manuelt ved auskultasjon av Korotkoffs lyder
 • Karotis-, femoral-, radial-, dorsalis pedis-, posterior tibialispuls og brachialis (kun venstre side) synkronisert med EKG
 • Pulsstyrke variabel med BT
 • Pulspalpasjon oppdages og loggføres

Hjertefunksjoner

 • Omfattende EKG-bibliotek
 • Hjertelyd - fire fremre steder
 • Overvåkning av EKG-rytme (4 ledninger)
 • 12-ledet EKG-skjerm
 • Defibrillering og elektrokonvertering
 • Pulsmåling

Systemfunksjoner

 • Trådløs nettbretts-PC kontrollerer simulatoren eksternt
 • Styr flere dukker via ett grensesnitt
 • Kontroller simuleringer fra hvor som helst på nettverket ditt
 • Flere grensesnitt kan kontrollere/observere en enkelt simulering
 • Instruktørmodus
  • Nøyaktig kontroll "på sparket"
  • Design og programdefiner scenarier
  • Lag egendefinerte hendelser
  • Kjør forhåndsinnstillte scenarier
  • Kjører alle SimMan- og SimMan 3G-scenarier og pasienttilfeller
 • Automodus
  • Fysiologiske og farmakologiske modeller kjører ferdiginnstilte simuleringer
  • Unik, enkel skyveknapp kontrollerer vanskelighetsgrad og tempo
 • Simuleringskontroller
  • Spoling fremover, pause, spoling bakover, lagre/gjenopprett
 • Profilredigerer
 • Prediksjon av fremtiden og visning av pasientutfall
 • Integrert videodebriefing
 • Dataloggføring
 • Kommentarer fra instruktøren
 • Fungerer med eksisterende SimMan 3G-scenarier

Andre funksjoner

 • Blærekateterisering
 • Tarmlyder - fire kvadranter
 • Pasientens stemme
  • Forhåndsinnspilte lyder
  • Egendefinertelyder
  • Instruktøren kan simulere pasientens stemme trådløst
 • Instruktørkommunikasjon
  • Flere instruktører kan kommunisere via integrert tale over IP
 • Pasientmonitor (valgfritt)
  • Trådløs
  • Svært konfigurerbar
  • Røntgenskjerm
  • 12-ledet EKG-visning
  • Egendefinert bildeskjerm
  • Egendefinert videovisning
  • Oksygenmetning og respirasjonskurve
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Velkommen tilbake

Økten din gikk ut mens du var borte. Ønsker du å fortsatt være pålogget?

Fortsett Logg ut