Gå til innhold

SimJunior

SimJunior er en interaktiv pediatrisk simulator, designet av Laerdal sammen med American Academy of Pediatrics for å oppfylle kravene til utdanning og opplæring for helsepersonell.

Gå til seksjonen

En realistisk helkroppssimulator for pediatriske nødssituasjoner

SimJunior fremstiller en 6 år gammel gutt som simulerer en stor spennvidde av situasjoner, fra et sunt, snakkende barn til en ikke responderende, kritisk skadet pasient uten vitale tegn.

SimJunior gir studentene mulighet til å fokusere på et bredt spekter av pediatriske ferdigheter, eksponerer og gir dem praktisk erfaring med livstruende pediatriske problemer.

Med en rekke tilgjengelige tekniske og pedagogiske tjenester, i tillegg til et validert simuleringsinnhold, gir SimJunior deg en komplett simuleringsløsning i et pediatrisk treningsprogram.

Bruks- og debriefingsvalg

Integrert rapportering

SimCapture integreres trådløst med LLEAP (for PC og SimPad PLUS) og gir en debriefings og vurderingsløsning som fanger lyd, video, kommentarer, pasientmonitor og simuleringsdata på ett enkelt nettbasert grensesnitt.

 

 

Samarbeid for å forbedre resultater for barn

SimNewB Neonatal Simulator er utviklet i samarbeid med American Academy Pediatrics (AAP) og gir nye muligheter for å integrere den nyeste teknologien i treningsprogram for nyfødte.

Bruk at SimNewB sammen med undervisningsmateriell utviklet og validert av organisasjoner som AAP, gir brukere mulighet til å mestre ferdighetene som trengs for å behandle nyfødte og derigjennom forbedre pasientutfallet.

Oversikt

Pusting

 • Simulert spontanrespirasjon

 • Observerbar brystheving

 • Variable åndedrettsfrekvenser

 • Flere lyder fra øvre luftveier synkronisert med pusting

 • Oppdag mekaniske ventileringer (inkludert ingen ventileringer)

 • Bag-ventilmaske-kapasitet

 • Normale og unormale pustelyder

 • Oksygenmetning og kurver (valgfri pasientmonitor)

 • Pustekomplikasjoner Høyre og venstre lunger kan enten lukkes eller åpnes for å muliggjøre ventileringer

  • Bilateral brystbevegelse med spontanrespirasjon
  • Unilateral brystheving med intubering i høyre hovedbronkie
  • Unilaterale og bilaterale pustelyder
 • Høyre og venstre lunger kan enten lukkes eller åpnes for å muliggjøre ventileringer

Luftvei

SimJunior-luftveien er anatomisk modellert så langt som trakea.

 • Realistisk luftvei med referansemerker

 • Oral og nasal intubasjon

 • LMA- eller ET-innsetting

 • Tungeødem

 • NG-slange

 • Cricoidbrusk

 • Hakeløft og kjeveløft (ingen sensor)

Hjerte

 • Defibrillering og kardioversjon

 • Pacing

 • Omfattende EKG-bibliotek

 • Flere hjertelyder synkronisert med EKG

 • Overvåkning av EKG-rytme (3-avledning)

 • 12-avlednings EKG-display (valgfri pasientmonitor)

Brystkompresjoner

 • I samsvar med 2015 AHA- og ERC-retningslinjer

 • HLR-kompresjoner genererer merkbare karotidpulser, blodtrykkskurver og EKG-artefakter

 • Deteksjon og logging av en rekke kompresjoner i dataloggen

Vaskulær tilgang

 • IV-tilgang (høyre arm og hånd)

 • Intraossøs tilgang (høyre tibia)

Sirkulasjon

 • Blodtrykk målt manuelt ved auskultasjon av Korotkoff-lyder

 • Bilateral karotid og unilateral brakial og radialpulser (venstre side) synkronisert med EKG

 • Pulsstyrke variabel med BP

 • Merkbar puls detekteres og logges

Lyder

 • Hjerte

 • Lunge

 • Buk

 • Pasientstemme

  • Forhåndsinnspilte lyder

  • Trådløs mikrofon

Andre funksjoner

 • Utbyttbare pupiller Anfall

  • Normal, utvidet og sammentrukket
 • Anfall

Session Viewer (PC-betjening)

 • Web-kameraopptak

 • Gå gjennom hendelsesloggen sammen med synkronisert opptak av pasientskjerm og intern video

Pasientmonitor (valgfri)

 • Svært konfigurerbar

 • Simulerer flere parametere inkludert:

  • Hjertefrekvens, ECG, SPO2, NIBP, ETCO2

 • 12-avlednings EKG-display

Opplæringstjenester

 • Introduksjon til SimJunior

 • Scenario-programmering

 • Egendefinerte opplæringstjenester

Tekniske tjenester

 • Profesjonell installasjon

 • Forebyggende vedlikehold

 • Utvidet garanti

Ekstrautstyr

277-00001

Pediatriske traumemoduler

Spesifikasjoner

Kjønn, alder, størrelse

Helkroppsdukke
Tilgjengelig
Mann
Tilgjengelig
Pediatrisk
Tilgjengelig

Sår / Skader

Valgfritt pediatrisk traume-modulsett
Tilgjengelig
Simulert blod
Tilgjengelig

Annet

SpO2-metning
Tilgjengelig
Hele bevegelsesområdet
Tilgjengelig

Luftveisfunksjoner

Auskultasjon av lungelyder
Tilgjengelig
Endotrakealtubes – innsetting, sikring og pleie
Tilgjengelig
Individuell lunge- eller bilateralt lydvalg
Tilgjengelig
Oppblåsbart tungeødem
Tilgjengelig
Intubasjon
Tilgjengelig
Lungelyder synkronisert med pustefrekvens
Tilgjengelig
Prosedyrer for oksygentilførsel
Tilgjengelig
Overtrykksventilasjon
Tilgjengelig
Realistisk heving og senkning av brystet
Tilgjengelig
Intubasjon i høyre hovedbronkie
Tilgjengelig
Sellick-manøver
Tilgjengelig
Auskultasjon av abdomen for å verifisere riktig posisjonering
Tilgjengelig
Magedekompresjon
Tilgjengelig
Sugeteknikker
Tilgjengelig
Supraglottiske luftveier
Tilgjengelig
NPA/OPA-innsetting
Tilgjengelig

HLR

Anatomiske referansemerker
Tilgjengelig
Kompresjonsmåling og tilbakemelding
Tilgjengelig
Brystkompresjoner
Tilgjengelig
Bag-ventilmaske-innblåsinger
Tilgjengelig

Sirkulasjon

Auskultasjon av hjertelyder
Tilgjengelig
Automatisk konvertering av EKG m/defibrillering
Tilgjengelig
Defibrillering (manuell/automatisk)
Tilgjengelig
Defibrilleringssensorer
Tilgjengelig
EKG-overvåking
Tilgjengelig
Instruktørstyrt EKG-rytme
Tilgjengelig
Pacing
Tilgjengelig
Kramper / Anfall
Tilgjengelig
Hjertelyder synkronisert med EKG
Tilgjengelig

Blodtrykk/puls

Justerbare BP-nivåer (systolisk/diastolisk)
Tilgjengelig
Justerbar hjertefrekvens
Tilgjengelig
Justerbar pulsstyrke
Tilgjengelig
Auskultasjonsgap med av-på-funksjon
Tilgjengelig
Blodtrykksauskultasjon
Tilgjengelig
Brakial puls
Tilgjengelig
Sjekksensorer for halspuls
Tilgjengelig
Korothoffs lyder, synkronisert med EKG
Tilgjengelig
Pulsens styrke avhengig av blodtrykk
Tilgjengelig
Carotispuls
Tilgjengelig
Blodtrykk/puls
Tilgjengelig
Pulsoksymeter SpO2
Tilgjengelig
Synkronisert puls (m/EKG)
Tilgjengelig

Mage-tarmkanal

Auskultasjon av tarmlyder – normale/unormale
Tilgjengelig
NG-rør – innsetting, pleie og fjerning
Tilgjengelig

Sirkulasjonsferdigheter og intravenøs legemiddeladministrasjon

Realistisk flashback
Tilgjengelig
Voluminfusjon
Tilgjengelig

Simuleringsadministrasjon

Opprette og redigere scenarier
Tilgjengelig
Hendelseslogging
Tilgjengelig
Instruktørdatamaskin
Tilgjengelig
Logg
Tilgjengelig
Forhåndsprogrammerte scenarier
Tilgjengelig
Fjernkontroll
Tilgjengelig
Simulert pasientmonitor
Tilgjengelig
Nettkamera
Tilgjengelig
Bærbar PC
Tilgjengelig
PC-tilkobling
Tilgjengelig
WiFi-drift
Tilgjengelig

Scenario Cloud og scenariocloud.laerdal.com Undervisningsprogram

Scenario Cloud
Tilgjengelig

Opplæringstjenester (valgfritt)

Tilpasset scenarioprogrammering
Tilgjengelig
Kundetilpasset innledning
Tilgjengelig
Innledningskurs
Tilgjengelig
Kurs i programmering av scenarier
Tilgjengelig
Oppdateringskurs
Tilgjengelig

Debriefing

Debriefing gjennom innspilte hendelser
Tilgjengelig
Videodebriefing
Tilgjengelig

Ekstraksjon / immobilisering

Frigjøring
Tilgjengelig
Immobilisering
Tilgjengelig
Håndtering av offer
Tilgjengelig

Tekniske tjenester (valgfritt)

Utvidet garanti
Tilgjengelig
Installering
Tilgjengelig
Loaner Program (kun for Amerika)
Tilgjengelig
Forebyggende vedlikehold
Tilgjengelig
ValuePlus-pakke
Tilgjengelig

Øyefunksjoner

Utbyttbare pupiller
Tilgjengelig

Stemmelyder

Vokallyder i sanntid (trådløs eller kablet mikrofon)
Tilgjengelig
Stemmelyder
Tilgjengelig

Last ned

Bruksanvisninger

pdf

SimJunior Quick Setup Guide (SimPad) (9mb)

pdf

SimJunior Directions for Use (DFU) (48mb)

pdf

Directions for Use SimJunior (Contains Important Product Information) (5mb)

pdf

Quick Setup Guide SimJunior LLEAP English (1mb)

pdf

DFU 1001658 Pedi IO leg

IO leg Megacode kid and SimJunior

Programvare

exe

SimJunior Scenario Editor Update (4mb)

Software update to fix issue with the scenario editor where unlocked scenarios cannot be viewed with the editor. Down the "ScenarioEditorUpdate" to the PC with the Instructor Application and run the application.

exe

SimJunior Debrief Viewer Install (107mb)

For use with legacy SimJunior Application Software

exe

SimJunior Advanced Software for SimPad (Legacy Instructor Application) (274mb)

For PC operation with the SimPad Link Box (will not work with VitalSim control unit)  SimPad Link Box must be operating SimPad Software v 1.0.7 up to v 1.7.5 NOTE: Do not use SimPad SW 5.0.x or higher as this SW is not suitable for the Legacy Instructor Application. Download the latest software from the software section on the SimPad page. This ADVANCED software will only work with ELO touchscreen monitors and is not for use with SimPad Portable Patient Monitor or SimPad 17" Patient Monitors.

zip

Delete Registry (USB Smart Set Commands)

This is a fix for touchscreen where function stops working for SimJunior instructor app.

exe

USB 3.0 patch for ELO Monitor (74mb)

With this patch it is possible to communicate between the ELO monitor and laptops via a USB 3.0 port. The patch also supports newer versions of the ELO monitor and is compatible with Windows 7 software. The patch addresses the following patient simulator versions (only): SimMom 1.0.0 SimBaby 1.6 SimMan 3.5 SimNewB 1.4 SimNewB for VS2 2.0.1.77 ALS Sim Adv 1.1 ALS Sim Adv for VS2 2.0.0.122 SimJunior 1.0.2 SimJunior for VS2 2.0.0.56 SimMan3G 2.3.4 Notice that you have to re-apply the patch if you install additional patient simulators on your computer. Future versions of the simulators will contain the new ELO driver and do not need the patch. However, if you combine a future version with any of the versions listed above, the patch is mandatory. PLEASE NOTE: You must also use the latest version of the Laerdal Debrief Viewer

SimPad Downloads

Use this link to download latest software to SimPad and manikin (LinkBox)

SimPad PLUS Downloads

Use this link to download latest software to SimPad PLUS and manikin (LinkBox PLUS)

LLEAP and Laerdal Patient Monitor Downloads

exe

Laerdal Debrief Viewer (82mb)

For use with Legacy Instructor Application Software

exe

SimJunior Advanced Software (236mb)

SimJunio Instructor Application Software was discontinued September 2014 and replaced by Laerdal Learning Application (LLEAP) Software. Laerdal will ensure availability and support of Instructor Application (latest software version 1.0.2) for a minimum of five years from the date of discontinuation. No additional improvements or modifications will be made to the Instructor Application. In order to access the latest software advancements available for your simulator, please learn more about LLEAP.

exe

SimJunior VitalSim Software (48mb)

Software update for existing VitalSim units to add SimJunior functionality. The following programs will be installed/updated: Program update, Scenario Builder, Log and Scenario control. Once downloaded, navigate to , . Select , . For additional directions, please reference the SimJunior Software Program Update instructions in the Maintenance section of the Directions for Use.

Andre dokumenter

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon?

Hvordan ønsker du at vi skal kontakte deg?
<p>We will handle your personal contact details with care as outlined in <a href="/no/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank">Laerdal's Privacy Policy</a>.</p>

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

Retur

Retur

<p>We will handle your personal contact details with care as outlined in <a href="/no/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank">Laerdal's Privacy Policy</a>.</p>

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

Teknisk support

Teknisk support

<p>We will handle your personal contact details with care as outlined in <a href="/no/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank">Laerdal's Privacy Policy</a>.</p>

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.