Gå til innhold

Laerdal Airway Management Trainer

Ferdighetstrener med realistiske luftveier for opplæring og utdanning i håndtering av luftveier for voksne

Gå til seksjonen

Oversikt

Prosedyretrening

Realistisk opplæring er viktig for å utvikle gode ferdigheter i håndtering av luftveier.  Laerdal Airway Management Trainer har naturtro torso og hode som simulerer komplikasjoner som kan oppstå ved ulike teknikker innen  intubering, ventilering  og bruk av sugepumpe.

Tren på ferdigheter i et trygt miljø

På Laerdal Airway Management Trainer kan studentene trene på scenarier innen intubering, ventilering og bruk av sugepumpe om og om igjen til de føler seg sikre på at de mestrer både kliniske ferdigheter og kommunikasjon. 

Maske-bag ventilering

 • Visuell inspeksjon av lungeekspansjon
 • Gir akulasjon av pustelyder 
 • Sellick manøver (Cricoid pressure)  
 • Larynxspasme 

Intubasjon

 • Trakeal (oral og nasal)
 • Faryngal (oral og nasal)
 • Øsofagus
 • Bronkial
 • LMA insettelse
 • Endotrakeal intubasjon
 • Innleggelse av supraglottisk luftvei
 • Korrekt tube plassering
 • Tilbakemelding på for hardt trykk ved laryngoskopi
 • Evaluering av tup posisjon ved Bronkoskopi

Bruk av sugepumpe

 • Munnhule
 • Oro- or nasopharynx  
 • Oro- or nasotracheal, via endotrakeal tube  
 • Gastrisk drenering

Ferdighetstrenere

Våre ferdighetstrenere for luftveishåndtering brukes til trening i grunnleggende og avanserte ferdigheter, som for eksempel gjennkjenning og behandling av en blokkert luftvei, nyfødt intubasjon og kirurgisk crikotomi. Gjentagende praktiske øvelser øker elevenes trygghet og ferdigheter. ​

Spesifikasjoner

Kjønn, alder, størrelse

Voksen
Tilgjengelig
Mann
Tilgjengelig
Torso
Tilgjengelig

Luftveisfunksjoner

Endotrakealtubes – innsetting, sikring og pleie
Tilgjengelig
Intubasjon
Tilgjengelig
Oral og nasal fiberoptisk intubasjon
Tilgjengelig
Prosedyrer for oksygentilførsel
Tilgjengelig
Overtrykksventilasjon
Tilgjengelig
Realistisk heving og senkning av brystet
Tilgjengelig
Retrograd intubasjon
Tilgjengelig
Intubasjon i høyre hovedbronkie
Tilgjengelig
Sellick-manøver
Tilgjengelig
Sugeteknikker
Tilgjengelig
Supraglottiske luftveier (LMA, LTA og Combitube)
Tilgjengelig
Kaster opp
Tilgjengelig
Auskultasjon av lungelyder
Tilgjengelig
Supraglottiske luftveier
Tilgjengelig
NPA/OPA-innsetting
Tilgjengelig

HLR

Bag-ventilmaske-innblåsinger
Tilgjengelig

Last ned

Bruksanvisninger

pdf

SPEC; PN 6511-DFU; AMT IE VERSION (3mb)

Andre dokumenter

pdf

Laerdal Airway Management Trainer Flyer (1mb)

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon?

Hvordan ønsker du at vi skal kontakte deg?
<p>We will handle your personal contact details with care as outlined in <a href="/no/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank">Laerdal's Privacy Policy</a>.</p>

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

Retur

Retur

<p>We will handle your personal contact details with care as outlined in <a href="/no/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank">Laerdal's Privacy Policy</a>.</p>

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

Teknisk support

Teknisk support

<p>We will handle your personal contact details with care as outlined in <a href="/no/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank">Laerdal's Privacy Policy</a>.</p>

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.