Gå til innhold

Blood Pressure Training Arm

Naturtro voksen arm med elektronisk trener for non-invasiv blodtrykksmåling

Produktinformasjon

  • Naturtro voksen arm med elektronisk trener for non-invasiv blodtrykksmåling.
  • Palpabel antecubital puls.
  • Blodtrykkstrener med LCD-veiledet betjening.
  • Systolisk, diastolisk, hjertefrekvens og auskultatorisk gap kan programmeres.
  • Representasjon av både systoliske og diastoliske trykk.
  • Visning av måleravlesning idet trykket økes eller senkes.
  • Justerbart volum.
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Velkommen tilbake

Økten din gikk ut mens du var borte. Ønsker du å fortsette pålogget?

Fortsett Utlogging