Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
3-17.png 3-17.png

Obieg zamknięty

Cel na 2030 rok: Utrzymać materiały w obiegu zamkniętym w całym łańcuchu wartości — „Redukcja, ponowne użycie, recykling” i projektowanie zrównoważonego rozwoju w nowych produktach.

Obniżki na podstawie poziomów z 2019r.

Bieżący obszar działania

  • Wdrożenie narzędzia ZeroAim do projektowania zrównoważonych rozwiazań.
  • Rozpoczęcie projektów pilotażowych dotycząccyh modelu biznesowego o obiegu zamkniętym oraz wykorzystania plastiku z recyklingu w naszych produktach.
  • Konfiguracja schematów recyklingu w naszym łańcuchu dostaw.

Ambicje na rok 2021

  • 50% opakowań naszych produktów stworzonych z materiałów z recyklingu.
  • Włączenie materiałów z recyklingu do produktów zawierających plastik.
  • 25% redukcja pierwotnego tworzywa w nowo opracowanych produktach.
  • Opracowanie metodologii zbierania produktów wycofanych z eksploatacji.
  • 10% produktów i komponentów jednorazowego użytku (niemedycznych) zastąpionych rozwiązaniami wielokrotnego użytku, do recyklingu lub bioroztworami.

 

Aby zapewnić długoterminowy, zrównoważony rozwój naszej działalności, musimy zmienić sposób dostarczania naszych rozwiązań. Naszą ambicją jest dostarczanie bardziej cyrkularnych rozwiązań opartych zarówno na ponownym wykorzystaniu materiałów, jak i bardziej ekologicznym i zdematerializowanym podejściu do użytkowników.

Przyświeca nam hasło „redukuj, ponownie wykorzystuj, recyklinguj”, które wdrożono w całej organizacji. Aby zintegrować zrównoważony rozwój ze wszystkim co robimy, bazujący na modelu Future-Fit Benchmark stosowanym przez Novo Nordisk,opracowaliśmy model Laerdal Future Fit.

Dążąc do realizacji mnaszych ambicji, cały czas wywiązujemy się z naszych zobowiązań dotyczących pomocy w ratowaniu życia, jednak przy użyciu mniejszej ilości i bardziej zrównoważonych materiałów. Dbamy o efektywne wykorzystanie naszego sprzętu m.in. opracowując modele udostępniania, rozwiązania cyfrowe i budując ekosystemy umożliwiające organizacjom szkolącym w zakresie opieki zdrowotnej, wykorzystanie sprzętu już działającego w terenie. Przejście w kierunku modelu biznesowego opartego na obiegu zamkniętym jest nie tylko niezbędne do dostarczania zrównoważonych rozwiązań, lecz stanowi również klucz do osiągnięcia neutralności pod względem emisji CO2.

Model Obiegu Laerdal

Materiały
Minimalizujemy zużycie surowców poprzez połączenie wykorzystania materiałów odnawialnych i tworzenie rozwiązań cyrkularnych.

Recykling
Recyklingujemy materiał wewnętrznie i zewnętrznie, poprzez współpracę np. z IVAR.

Odpady resztkowe
Minimalizujemy ilość odpadów przez rozwój naszych schematów odbioru i wzrost możliwości wykorzystania poszczególnych elementów.

Usługi
Udoskonalamy nasze usługi poprzez częstsze korzystanie z systemów wsparcia opartych na chmurze i usługach dodatkowych.

 

 

 

 

circle.png

Rozwój produktu
Używamy ZeroAim jako narzędzia do optymalizacji zrównoważonego rozwoju w procesie rozwoju produktu.

Produkcja
Dążymy do efektywności operacyjnej dzięki wydajnemu korzystaniu z energii odnawialnej, oraz zasobów.

Logistyka
Wybieramy środki transportu i partnerów z myślą o zmniejszeniu zużycia energii i wykorzystania energii odnawialnej.

Modele sprzedaży
Optymalizujemy nasze rozwiązania i staramy się dostarczać więcej za pośrednictwem platform cyfrowych i przez udostępnianie sprzętu.

Surowce

Minimalizujemy zużycie surowców pierwotnych przez włączenie do produkcji materiałów i komponentów pochodzących z recyklingu oraz opracowanie większej liczby rozwiązań dla poszczególnych komponentów, co zwiększa wydajność produkcji. Nasz zespół ds. materiałów nieustannie bada nowe rozwiązania pod kątem zwiększenia zrównoważonego wykorzystania materiałów. W ciągu ostatniego roku dokonali przeglądu biorozwiązań jako alternatywy dla plastiku wykorzystywanego w naszych produktach.

Dotychczasowe odkrycia sugerują, że chociaż na rynku pojawiają się nowe technologie i rozwiązania, to nadal istnieją ograniczenia dotyczące ich trwałości, która dla firmy Laerdal jest kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju. Zmierzamy w kierunku większego wykorzystania takich rozwiązań, ale musimy zapewnić trwałość produktów. 

Rozwój produktów

Projektowanie z myślą o bardziej zamkniętych i zdematerializowanych modelach użytkowania to kluczowe aspekty procesu rozwoju produktu. Korzystając z modelu Laerdal Future Fit, nasze zespoły ds. rozwoju koncentrują się na rozwiązaniach, które prowadzą do bardziej zrównoważonego produktu. Szukają alternatywnych sposobów na zmniejszenie ilości zużywanego plastiku, dokonując wyborów w zakresie rodzajów wykorzystywanego plastiku, w tym w miarę możliwości używając plastiku innego niż pierwotny. Jednocześnie tworzą produkty łatwe w serwisowaniu i dalszym ulepszaniu. Jednak zrównoważony rozwój to nie tylko produkt; chodzi również o zmniejszenie ilości niezbędnych opakowań i wybór ich ekologicznych odpowiedników.

Aby dostarczyć odpowiednie wskazówki naszym projektantom i inżynierom, opracowaliśmy Przewodnik dotyczący zrównoważonego rozwoju ZeroAim. Jego celem jest pomoc w ocenie i porównaniu wielu koncepcji oraz projektowanie bardziej zrównoważonych produktów. Przewodnik pomaga nam również zastanowić się nad wpływem naszych decyzji na cały okres życia produktów. Dzięki integracji tego narzędzia, zrównoważony rozwój nie jest dodatkiem, jest podstawową cechą rozwoju.

Produkcja: wewnętrzna i zewnętrzna

W podejściu do dostarczania rozwiązań cyrkularnych ważny jest proces produkcyjny. Wdrożyliśmy i zaplanowaliśmy wewnętrzne inicjatywy mające na celu osiągnięcie efektywności operacyjnej poprzez eliminację odpadów, recykling, wykorzystanie energii odnawialnej oraz zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i energii. Dużą część naszej produkcji wykonują dostawcy zewnętrzni, a współpraca w tej zmianie jest kluczowa.

Będziemy współpracować z naszymi dostawcami w celu wymiany wiedzy i uczenia się od siebie nawzajem w sposób skoncentrowany na zdrowiu i bezpieczeństwie. Zaczęliśmy już wykorzystywać wytyczne OECD dotyczące wpływu na środowisko jako ramy oceny naszej własnej produkcji i tego samego oczekujemy od naszych dostawców.

Logistyka

Zamknięcie pętli w naszym łańcuchu dostaw zależy od zwiększonego wykorzystania logistyki w celu optymalizacji naszych usług związanych z produktami o obiegu zamkniętym, zarówno w naszych systemach odbioru, jak i w naszych nowych modelach sprzedaży.

W tym przejściu będziemy korzystać z naszego narzędzia transportowego, aby zoptymalizować naszą logistykę i wykorzystywać transport napędzany energią odnawialną tam, gdzie to możliwe.

Modele sprzedaży i użytkowników

Istotną częścią naszego przejścia na bardziej cyrkularne rozwiązania są zmiany, które wprowadzamy w naszych modelach sprzedaży i użytkowników. Przechodzimy od modeli liniowych do modeli cyrkularnych, opracowując wspólne, cyfrowe i oparte na usługach rozwiązania. Rozwiązania te nie tylko pomogą nam zmniejszyć nasz wpływ na środowisko poprzez dematerializację i produktywne użytkowanie, ale także pozwolą nam osiągnąć nasz cel, jakim jest pomoc w ratowaniu życia.

Będziemy mogli zwiększyć dostęp do naszych rozwiązań i przeszkolić więcej osób zużywających w tym celu mniej zasobów.

W firmie Laerdal zawsze kładliśmy duży nacisk na trwałość i jakość, które są kluczowe w dostarczaniu bardziej cyrkularnych rozwiązań. Trwałość naszych produktów zostanie zwiększona dzięki większemu skupieniu się na usługach i konserwacji w bardziej zrównoważony sposób.

Usługi

Rozwiązania cyrkularne wymagają skutecznych programów serwisowych i konserwacyjnych. Trwałość i jakość zawsze były naszymi kluczowymi priorytetami. Dysponujemy już dobrą infrastrukturą: szeregiem doświadczonych techników terenowych oraz centrami serwisowymi dostępnymi na wszystkich rynkach. Ponadto oferujemy cyfrową konserwację i usługi. Nieustannie optymalizujemy trwałość naszych rozwiązań przez dostarczanie łatwo dostępnych usług modernizacyjnych.

Będziemy nadal optymalizować nasze opcje serwisowe oraz koncentrować się na możliwościach montażu/demontażu, które to poprawią nasze podejście do trwałości.

Nasze usługi cyfrowe również się rozwijają i ulepszają. Wdrażamy nowe platformy i wiedzę dzięki przejęciu B-Line Medical, wiodącego dostawcy rozwiązań do zarządzania centrami symulacji (patrz dalej).

Odpady resztkowe

Minimalizujemy ilość odpadów wewnętrznych, skupiając się na wydajnej produkcji i recyklingu naszych odpadów. Ograniczamy również ilość odpadów związanych z naszymi produktami, dostarczając rozwiązania, które są dostępne w obiegu zamkniętym, udostępniane i zdematerializowane za pośrednictwem platform cyfrowych. Coraz częściej wykorzystujemy materiały, które można poddać recyklingowi, jednocześnie zachęcając naszych użytkowników do recyklingu pod koniec cyklu życia produktu.

Rozwijamy również schematy odbioru i zwiększamy możliwości montażu i demontażu. Większa koncentracja na usługach, naprawach i trwałości pomaga nam zmniejszyć ilość odpadów.

Recykling

Zrównoważony rozwój w naszych rozwiązaniach jest promowany przede wszystkim trwałością i produktywnym użytkowaniem. Naszym celem jest najpierw ograniczenie, a następnie ponowne użycie, a na końcu recykling, gdy produkt nie służy już zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Dla nas recykling jest szczególnie ważny w przypadku naszych produktów jednorazowego użytku lub produktów o krótkiej żywotności. Jesteśmy zdeterminowani, aby zwiększyć wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu i recyklingu tych produktów oraz w naszych produktach o długiej żywotności, gdy nie wpływa to na trwałość rozwiązania. Poddamy recyklingowi złom i materiały poużytkowe wewnętrznie lub za pośrednictwem lokalnych partnerów. Obecnie badamy systemy zbiórki, które mogą zamknąć tę pętlę w naszym łańcuchu dostaw.

pic-3.pngRozwiązania oparte na chmurze firmy B-Line Medical

W 2019 r. przejęliśmy B-Line Medical – wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania centrami symulacji i wideodebriefingu – w ramach naszych strategicznych wysiłków zmierzających do rozszerzenia naszych portfolio poprzez wykorzystanie technologii wspomagających. SimCapture, kluczowa część portfolio B-Line, jest w pełni oparta na chmurze i pozwala nam szybciej rozwijać i zdalnie wdrażać nowe funkcje oraz rozwiązywać problemy i wspierać klientów bez konieczności fizycznej obecności na miejscu – a tym samym znacząco zmniejsza potrzebę podróżowania, jednocześnie zwiększając naszą responsywność. Z biegiem czasu rozwiązanie oparte na chmurze będzie również wymagało mniejszej ilości sprzętu, zmniejszając zużycie materiałów i elektroniki.

Zapoznaj się z poszczególnymi rozdziałami

Pomoc 

Konsekwentnie dążymy do osiągnięcia w sposób zrównoważony naszego celu, jakim jest pomoc w uratowaniu do 2030 roku miliona istnień ludzkich rocznie.

Wizja i czyny 

Bazując na naszej wizji i misji, wyznaczyliśmy śmiałe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i wsparliśmy je planem działania zapewniającym ich osiągnięcie.

Pomiar

Wszystkie emisje bezpośrednie i pośrednie powstałe w wyniku naszej działalności gospodarczej są przez nas mierzone w sprawdzony, metodyczny sposób.

 

Neutralna emisja CO2

Do 2030 r. chcemy zredukować o 70% emisję CO2 w obiektach, transporcie, podróżach, łańcuchu dostaw i wyrównać straty powstałe przez pozostałą emisję.

Odpowiedzialność

Stopniowo wdrażamy wytyczne UNGP i OECD w całym naszym łańcuchu dostaw, zaczynając od naszych największych dostawców.