Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
together_LD81503.jpg together_LD81503.jpg

Helping save lives

Od ponad 60 lat przyświeca nam jedna misja: "pomagać ratować życia". Kluczowym słowem jest słowo "pomagać", gdyż naszą rolą jest przygotowanie rozwiązań i usług edukacyjnych oraz terapeutycznych, które pomagają przygotować pracowników ochrony zdrowia i osoby świeckie do ratowania życia

Aby zrealizować naszą misję, współpracujemy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i rządami, wspólnie opracowując działania na rzecz powszechnego wdrożenia wyznaczonych priorytetów. Postawiliśmy sobie śmiały cel na następną dekadę: pomóc ocalić jeszcze milion istnień ludzkich. Każdego roku. Do 2030 r.! Droga do osiągnięcia tego celu została opisana na https://one-million-lives.com/

Naszą gwiazdą przewodnią są Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych, w szczególności SDG3: Dobre zdrowie i jakość życia. Skupiamy się na zmniejszeniu śmiertelności matek, noworodków i dzieci oraz poprawie przeżywalności po wypadkach, chorobach niezakaźnych, takich jak Sepsa czy nagłe zatrzymanie krążenia

Prowadzenie biznesu, który przyczynia się do ulepszenia świata, wykracza poza nasz wkład w SDG3. Wpływamy również na inne cele zrównoważonego rozwoju, wyznaczając jasne cele na 2030 r. w zakresie emisji, zużycia materiałów i odpowiedzialności społecznej. Jesteśmy nie tylko zaangażowani w pomoc w uratowaniu miliona osób, ale robimy to w zrównoważony sposób.


Tore Lærdal
Chairman and CEO

TL.png

More from the sustainability report:

Wizja i czyny 

Bazując na naszej wizji i misji, wyznaczyliśmy śmiałe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i wsparliśmy je planem działania zapewniającym ich osiągnięcie.

Pomiar

Wszystkie emisje bezpośrednie i pośrednie powstałe w wyniku naszej działalności gospodarczej są przez nas mierzone w sprawdzony, metodyczny sposób.

 

Neutralna emisja CO2

Do 2030 r. chcemy zredukować o 70% emisję CO2 w obiektach, transporcie, podróżach, łańcuchu dostaw i wyrównać straty powstałe przez pozostałą emisję.

Obieg zamknięty

Projektujemy nowe rozwiązania i modele sprzedaży z myślą o zrównoważonym rozwoju. Naszym celem jest ponowne wykorzystanie materiałów w całym łańcuchu. 

Odpowiedzialność

Stopniowo wdrażamy wytyczne UNGP i OECD w całym naszym łańcuchu dostaw, zaczynając od naszych największych dostawców.