Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
Sklep

MegaCode Kelly

Realistyczny manekin do szkoleń w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych – od zaawansowanego udrażniania dróg oddechowych po terapię lekami dożylnymi. Szeroka gama dodatkowych modułów umożliwia wszechstronny trening, w zakresie m.in. RKO, ACLS, NBC, urazów, kontroli krwawienia i pierwszej pomocy.

Informacje ogólne

Karta produktu

Edukacyjnie skuteczny, elastyczny trenażer umiejętności klinicznych

Manekin z pełnym ciałem stworzony do ćwiczenia scenariuszy z wykorzystaniem terapii dożylnej oraz zaawansowanych, trudnych i zablokowanych dróg oddechowych. MegaCode Kelly z SimPad PLUS pozwala na defibrylację, stymulację serca oraz interpretację EKG na przykładzie ponad 1000 różnych rytmów.

Budowanie kompetencji

Edukacja i doskonalenie umiejętności pracowników służby zdrowia wymaga szerokiej gamy najwyższej jakości narzędzi treningowych, które spełniają najbardziej wszechstronne wymogi szkoleniowe. Ta elastyczna platforma manekina wyposażona w symulacyjny program nauczania oparty na scenariuszach zapewnia szeroką gamę dodatkowych modułów umożliwiających wszechstronny trening, w zakresie m.in. RKO, ACLS, NBC, urazów, kontroli krwawienia i pierwszej pomocy.

Większe bezpieczeństwo pacjenta

Sprawowanie stałej opieki nad pacjentem bez zmiany jakości to wyzwanie, które wymaga odpowiedniego treningu oraz umiejętności przeprowadzenia dokładnej oceny, interwencji i podjęcia decyzji klinicznych prowadzących do najlepszych wyników dla pacjentów. Włączając do treningu spójne scenariusze symulacyjne dostępne w ScenarioCloud, instruktorzy mogą łatwo rozszerzyć kliniczny program treningowy o symulacje i tym samym pomóc uczestnikom szkolenia popełniać i naprawiać błędy kliniczne bez niepożądanych konsekwencji. Gama symulatorów i rozwiązań edukacyjnych firmy Laerdal, w tym manekin MegaCode Kelly, pomagają instruktorom wdrażać skuteczniejsze programy treningowe.

Cechy MegaCode Kelly:

 • Trenażer udrażniania dróg oddechowych / intubacji
  Zablokowane drogi oddechowe, intubacja dotchawicza, nosowo-tchawicza, wentylacja, konikotomia chirurgiczna i igłowa, techniki odsysania, osłuchiwanie jamy brzusznej

 • Umiejętności związane z układem krążenia
  Zaburzenia rytmu serca, ręczne uciskanie klatki piersiowej, stymulacja, defibrylacja i synchronizowana kardiowersja

 • Umiejętności związane z układem krążenia i dożylne podawanie leków
  Obustronne tętno na tętnicy szyjnej, tętno na tętnicy ramiennej i promieniowej, ciśnienie krwi, kaniulacja dożylna, nakłucie żyły, wstrzyknięcia podskórne i domięśniowe, dekompresja odmy opłucnowej prężnej

 • Zestaw modułów urazowych
  Głowa urazowa, urwane ucho, wypadnięcie oka, rozerwana skóra, wbity przedmiot i stłuczenia twarzy. Nakładki z raną jamy brzusznej i złamaniem obojczyka. Zmiażdżona stopa z odsłoniętą kością i amputacją tkanki miękkiej

Łatwiejsza symulacja dzięki SimPad® PLUS System

Manekin MegaCode Kelly, obsługiwany za pomocą SimPad PLUS System, ułatwi przeprowadzenie wysoce skutecznego treningu opartego na symulacji i osiągnięcie celów szkoleniowych.

Cechy SimPad PLUS System:

 • Ręczny, intuicyjny tablet zdalnego sterowania z ekranem dotykowym umożliwia doświadczenie w trybie „wybierz i graj”
 • Obsługa w czasie rzeczywistym lub wykorzystanie scenariuszy i tematów, aby szkolenie symulacyjne było spójne
 • Optymalne gromadzenie danych pozwalających na przeprowadzenie wysokiej jakości podsumowania
 • Mobilność – trening może odbyć się w dowolnym miejscu
 • Opcjonalny monitor pacjenta zapewnia realizm kliniczny