Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Podstawowe zmiany kliniczne

Jedno źródło skupiające się na nauce rozpoznawania najważniejszych zmianach klinicznych  - "Wielka 12"

Ogólny zarys

Po zajęciach dotyczących osłuchiwania serca uczestnicy kursu najczęściej pytają o program, który pozwala zademonstrować najistotniejsze wyniki badania pacjenta w skuteczny, uporządkowany sposób. Odpowiedzią jest Essential Cardiac Auscultation – program komputerowy, który uczy rozpoznawania 12 najważniejszych zmian klinicznych (tzw. „wielka dwunastka”) i ich obrazu patofizjologicznego.

Znaczenie wyników badania składających się na „wielką dwunastkę” – ustaloną na podstawie wyników krajowego badania ankietowego przeprowadzonego wśród dyrektorów programowych – podkreślają komisje certyfikacyjne. Prezentację tych wyników w formacie komputerowym UMedic umożliwia symulator Harvey®, The Cardiopulmonary Patient Simulator.

Zalety produktu

  • Zapewnia skuteczne nauczanie umiejętności potrzebnych w trakcie badania przy łóżku pacjenta różnym grupom uczestników szkolenia, reprezentującym różne poziomy
  • Możliwość nauki własnej skraca czas szkolenia z udziałem instruktora i zmniejsza koszty znalezienia w dowolnym okresie roku akademickiego pacjentów, których badanie przy łóżku daje określony obraz.
  • Interaktywne prezentacje oparte na konkretnych przypadkach umożliwiają powtarzalne ćwiczenia w rozpoznawaniu wszystkich objawów przy różnych częstościach akcji serca

Właściwości produktu

  • Interaktywne prezentacje oparte na konkretnych przypadkach
  • Korelacja wyników z krzywymi ciśnienia i pojemności
  • Graficzne animacje wyników osłuchiwania
  • Naśladowanie tonów serca i szmerów zwiększające zaangażowanie uczestników szkolenia