Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Nursing Anne Simulator

Pomaga szkolić na najwyższym poziomie opieki

Platforma modułowa

Jeden Symulator - Wielu Pacjentów

Nursing Anne Simulator to platforma modułowa składająca się z wielu różnorodnych akcesorii i części zamiennych. Dzięki nim możemy przeobrażać go w szeroką gamę pacjentów oraz zapewnić wyjątkowe możliwości szkoleniowe.

Karta Produktu - Nursing Anne Simulator

 

nursing anne simulator — male

Moduł męski

Rozszerza zakres umiejętności klinicznych i symulacji szkoleniowych o pacjentów rodzaju męskiego, aby lepiej przygotować szkolone osoby do opieki nad różnymi pacjentami.

onsite-courses.jpg

Moduł geriatryczny

Zapewnia realizm pobudzający rozważania studentów na temat odmienności oraz komplikacji w geriatrycznej opiece pielęgniarskiej.

onsite-courses.jpg

Osoba ciemnoskóra

Zapewnia realizm, pomagający rozwijać kompetencje kulturowe i świadomość istnienia odmiennych cech, które mogą odgrywać ważna rolę w opiece nad pacjentem.

onsite-courses.jpg

Rany stóp

Umożliwia ocenę oraz pielęgnację różnych rodzajów i stopni zaawansowania ran odleżynowych, martwiczych oraz zmian cukrzycowych. Jest niezbędnym elementem rozwoju zaawansowanych umiejętności pielęgniarskich.

onsite-courses.jpg

Skóra po zabiegu mastektomii

Umożliwia studentom ćwiczenie opieki pielęgniarskiej nad pacjentką po przebyciu zabiegu mastektomii.

onsite-courses.jpg

Zestaw do oceny ran

Różne moduły skóry pomagające w identyfikacji, ocenie i wdrożeniu leczenia różnych rodzajów ran występujących u pacjentów.

onsite-courses.jpg

Wkładki do nauki wkłuć

Chłonne wkładki umożliwiające studentom realistyczne ćwiczenie wykonywania wkłuć podskórnych.

Uwzględnione zostały wszystkie aspekty współczesnego programu nauczania w zakresie pielęgniarstwa

 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Orientacja pielęgniarki
 • Farmakologia
 • Ocena stanu zdrowia
 • Pielęgniarstwo medyczno-chirurgiczne
 • Zdrowie psychiczne

Podstawy pielęgniarstwa

Podstawy pielęgniarstwa

Zestaw funkcji symulatora Nursing Anne Simulator wspiera programy nauczania w zakresie pielęgniarstwa. Podczas tworzenia symulatora na pierwszym miejscu postawiliśmy cele nauczania, więc Nursing Anne Simulator jest doskonały do nauczania podstawowych umiejętności w zakresie pielęgniarstwa.

Od oceny i umiejętności diagnostycznych przez planowanie, wdrażanie i ocenę jakości – Nursing Anne Simulator pozwala uczestnikom szkolenia odnieść sukcesy i porażki, a jednocześnie zdobyć niezbędną pewność siebie w bezpiecznym środowisku.

 

Orientacja pielęgniarki

Orientacja pielęgniarki

Przejście ze szkoły pielęgniarskiej do praktyki klinicznej może być trudne. Skuteczne wdrożenie do pracy, które obejmuje realistyczne, praktyczne treningi symulacyjne, jest niezwykle istotne z punktu widzenia sukcesu pielęgniarki i bezpieczeństwa pacjentów. 

Przeszkolenie nowo zatrudnionych osób na symulatorze Nursing Anne Simulator pozwala przećwiczyć miejscowe protokoły, sprawdzić systemy i zapewnić procedury związane z bezpieczeństwem pacjenta przy użyciu wysoce realistycznego kobiecego symulatora pacjenta. Dzięki temu nowe pielęgniarki zaczynające praktykowanie zawodu mogą szybciej osiągnąć gotowość do pracy.

Farmakologia

Farmakologia

Farmakologia to jeden z najważniejszych elementów edukacji pielęgniarskiej. Od dawkowania i podawania do monitorowania efektów – pielęgniarki muszą wykonywać różne zadania, aby zapewnić bezpieczne postępowanie z lekami.

Nursing Anne Simulator pozwala uczestnikom szkolenia podawać leki przez linie dożylne, CVP, przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, domięśniowo, doodbytniczo i dopochwowo. Mogą oni podawać leki i doświadczyć realistycznych reakcji ze strony symulatora.

Ocena stanu zdrowia

Ocena stanu zdrowia

Pielęgniarki mają wiele obowiązków, w tym ocenę potrzeb pacjentów, którymi się opiekują. Początkowa ocena stanu zdrowia jest niezwykle istotne dla stałego utrzymania dobrego stanu pacjenta.  

Trening z wykorzystaniem Nursing Anne Simulator pozwala uczestnikom szkolenia wykorzystać znajomość sprzętu medycznego do sprawdzenia częstotliwości oddechu, obustronnej oceny ciśnienia krwi, częstości akcji serca i różnych innych wskaźników medycznych, które pozwalają określić sposób postępowania. Uczestnicy szkolenia otrzymują natychmiastowe informacje zwrotne od symulatora i z symulowanego monitora pacjenta.

Pielęgniarstwo medyczno-chirurgiczne

Pielęgniarstwo medyczno-chirurgiczne

Pielęgniarstwo medyczno-chirurgiczne to wyjątkowa i bardzo szeroka specjalizacja, odpowiadająca na szeroką gamę problemów, jakie mogą występować u pacjentów.

Nursing Anne Simulator może pomóc symulować scenariusze medyczno-chirurgiczne, co pozwoli uczestnikom szkolenia ćwiczyć umiejętności takie jak rozpoczynanie obustronnego podawania dożylnego płynów, podawanie leków, układanie pacjentów i czynności higieniczne. Pracownicy służby zdrowia mogą też ćwiczyć pomiary i rejestrację parametrów życiowych, zmianę opatrunków i postępowanie pooperacyjne.

Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne

Jedna ze specjalizacji pielęgniarskich, w której coraz bardziej potrzeba nowych pracowników, to psychologia i zdrowie psychiczne. Personel pielęgniarski odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie opieki psychiatrycznej.

Często używane scenariusze z wykorzystaniem Nursing Anne Simulator:

 • Ocena potrzeb związanych ze zdrowiem psychicznym pacjentów, z wykorzystaniem komunikacji dwustronnej
 • Ocena stanu przytomności pacjentów
 • Zapewnienie wsparcia osobistego i opieka nad pacjentem
 • Podawanie leków

Od podstawowej oceny po zaawansowaną praktykę

Nursing Anne Simulator zapewnia bezpieczne i realistyczne ćwiczenia praktyczne w zakresie głównych umiejętności pielęgniarskich – od podstawowych ocen i krytycznego myślenia do zaawansowanych interwencji.

Ten symulator może być stosowany jako wysoce realistyczny symulator ciała kobiety, a także jako trenażer umiejętności.

Wszystkie dostępne moduły do Nursing Anne Simulator

  • Zestaw ran stóp (rany odleżynowe, martwicze, zmiany cukrzycowe)
  • Skóra po zabiegu mastektomii
  • Zestaw do oceny ran
  • Peruka - włosy blond
  • Niebieskie oczy
  • Męskie genitalia
  • Zestaw stomii
  • Wkładki do nauki wkłuć podskórnych
  • Ciemna skóra symulatora
  • Ciemna skóra - przód
  • Peruka - włosy kręcone ciemne

Części i akcesoria

In-situ simulation training

Przejdź krok dalej z Twoimi symulacjami

Nursing Anne Simu może być wykorzystywany jako jeden z wielu elementów kompleksowych rozwiązań doskonalących umiejętności kliniczne.

Wartość dodana w środowisku Laerdal

W firmie Laerdal wierzymy, że do treningu symulacyjnego potrzeba czegoś więcej niż tylko manekina. 

Dzięki dodatkowym produktom, lokalnemu wsparciu produktowemu i praktycznemu szkoleniu otrzymujesz korzystne cenowo rozwiązanie i dłuższy czas eksploatacji swojego centrum symulacji. 

Specyfikacja

Podawanie leków

 • Podawanie kropli dousznych
 • Doustne przez zgłębnik nosowo-żołądkowy
 • Obustronne przygotowane porty na ramionach z dostępem dożylnym, z możliwością podawania bolusa dożylnego lub wlewów dożylnych, gdy podłączony jest worek na płyny
 • Opcjonalne żeńskie ramię treningowe z dostępem dożylnym, z wieloma naczyniami, z możliwością wprowadzania cewnika dożylnego
 • Obustronne miejsca wkłucia: naramienne, pośladkowe przednie, pośladkowe grzbietowe oraz udowe
 • Wyczuwalne palpacyjne elementy anatomiczne ułatwiające wybór miejsca obejmują przedni górny grzebień kości biodrowej, spojenie łonowe i krętarz większy
 • Kanał pochwy pozwala na wprowadzanie czopków lub leków dopochwowych
 • Otwór odbytowy może być wykorzystany do wprowadzania prawdziwych i symulowanych czopków doodbytniczych

Higiena

 • Peruka do czynności pielęgnacyjnych włosów
 • Kanał słuchowy do ćwiczenia irygacji i oczyszczania
 • Pielęgnacja i higiena jamy ustnej
 • Wyjmowane górne uzębienie – do pielęgnacji jamy ustnej i uzębienia
 • Kąpiele w łóżku i pielęgnacja skóry
 • Symulator pacjenta pozwoli na ułożenie go w pozycji na plecach z ugiętymi kolanami w celu pielęgnacji krocza
 • Pielęgnacja krocza, w tym rozdzielenie warg sromowych w celu czyszczen

Integralność skóry i pielęgnacja ran

 • Układanie pacjenta w celu zapobiegania odleżynom
 • Stosowanie bandaży i pasów
 • Tamponada nosa
 • Opatrywanie ran i zmiana opatrunków
 • Rozdzielenie palców u stóp do bandażowania

Opieka nad pacjentem

 • Pełny ruch w stawach umożliwiający realistyczny przebieg procedur związanych z pielęgnacją pacjenta
 • Głowę można ułożyć tak, by podbródek dotykał klatki piersiowej (głowa zostanie w tej pozycji aż do jej zmiany)
 • Siedzenie bez podparcia oraz zginanie w talii do pozycji z pochyleniem do przodu i rękami opartymi na kolanach (ang. tripod position)
 • Ułożenie w pozycji bezpiecznej
 • Techniki przenoszenia pacjenta
 • Ćwiczenia z zakresu ruchu

Żywienie

 • Dokładne anatomiczne punkty orientacyjne związane z wprowadzaniem zgłębnika nosowo-żołądkowego na odpowiednią głębokość (od nosa przez płatek ucha i do wyrostka mieczykowatego)
 • Płukanie żołądka i odżywianie przez zgłębnik
 • Niewidoczny port w lewej górnej części brzucha do wprowadzania rurki PEG lub zgłębnika do jejunostomii w celu karmienia
 • Wewnętrzny zbiornik o pojemności 500 ml płynu, wewnętrzny port szybkiego napełniania i opcjonalny worek zewnętrzny do podawania dużych objętości płynów

Opróżnianie pęcherza moczowego

 • Genitalia kobiece z realistycznymi cechami anatomicznymi, w tym wargami sromowymi większymi, wargami sromowymi mniejszymi, ujściem cewki moczowej, łechtaczką i pochwą
 • Wargi sromowe mniejsze w naturalnie zamkniętej pozycji, po otwarciu ukazuje się ujście cewki moczowej
 • Możliwe jest ułożenie w pozycji na plecach ze zgiętymi kolanami
 • Do genitaliów można wprowadzać proste lub stałe cewniki
 • Genitalia są mocowane do wewnętrznego systemu obejmującego wewnętrzny zbiornik moczu do treningu cewnikowania dróg moczowych, z możliwością wytworzenia ciśnienia w zbiorniku, aby uzyskać prawidłowy wypływ moczu
 • Przerywana irygacja cewnikiem zamkniętym
 • Zbiornik moczu ma zewnętrzny port szybkiego dostępu ułatwiający napełnianie

Opróżnianie jelit

 • Możliwe ułożenie w pozycji Simsa do wykonania lewatywy
 • Genitalia mocuje się do wewnętrznego worka, aby wykonać lewatywę
 • Otwór odbytowy może być wykorzystany do wprowadzania prawdziwych i symulowanych czopków doodbytniczych
 • Stomia kolostomijna we wstępnicy z otworem przechodzącym łączy się ze zbiornikiem płynów, aby umożliwić przeprowadzanie zabiegu irygacji
 • Trzy wymienne stomie: prawidłowa, ciemna (bez perfuzji), zakażona
 • Wymiana i opróżnianie wyposażenia stomijnego

Poziom natlenienia i perfuzja

 • Realistyczne drogi oddechowe z języczkiem, nagłośnią, strunami głosowymi i przełykiem
 • Różne metody podawania tlenu z widocznym uniesieniem klatki piersiowej, w tym kaniula donosowa, maski, kołnierz tracheostomijny / maska, urządzenie CPAP
 • Wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego
 • Odsysanie (ustne i nosowo-gardłowe)
 • Ukryty port w szyi do wprowadzania rurki tracheostomijnej
 • Pielęgnacja tracheostomii, odsysanie z krtani (na sucho)
 • Wentylacje z uniesieniem klatki piersiowej

Resuscytacja

 • Możliwość wykonywania RKO
 • Intubacja przez jamę ustną/nosową
 • Wprowadzanie nadgłośniowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych
 • Wentylacja workiem samorozprężalnym
 • Odchylenie głowy / uniesienie podbródka
 • Odciągnięcie żuchwy z jej wyluksowaniem
 • Manewr Sellicka
 • Uciskanie klatki piersiowej z maksymalną głębokością uciskania 70 mm
 • Możliwość monitorowania rytmu BLS w EKG w przypadku korzystania z SimPad Plus, SimPad Classic lub LLEAP oraz ShockLink

Równowaga płynowa, elektrolitowa i kwasowo-zasadowa

 • Niewidoczny port poniżej obojczyka do wstępnego wprowadzania cewnika do dojścia centralnego pozwalającego na pielęgnację miejsca wprowadzenia, zmianę opatrunków, przepłukiwanie linii oraz prowadzenia stałych lub tymczasowych wlewów
 • Wewnętrzny zbiornik dojścia centralnego, o pojemności 500 ml, z możliwością zastosowania zewnętrznego worka w przypadku wlewów o dużej objętości
 • Opcjonalne żeńskie ramię treningowe z dostępem dożylnym, z wieloma naczyniami, z możliwością wprowadzania cewnika dożylnego, podawania płynów i wykonywania nakłucia żyły

Scenariusze i podsumowanie

 • System operacyjny może działać w trybie automatycznym (wstępnie zaprogramowane scenariusze) lub ręcznym („w locie”, aby modyfikować parametry scenariusza w czasie rzeczywistym)
 • System operacyjny może mieć wbudowane oprogramowanie do podsumowań, które łączy zsynchronizowany dziennik kursanta, wyświetlanie monitora pacjenta, strumień audio i wideo na żywo w jednym pliku podsumowania
 • System może być używany z kamerą internetową
 • System operacyjny może łączyć się ze sklepem online, gdzie są dostępne do kupienia wstępnie zaprogramowane scenariusze oraz dodatki do scenariuszy, które można zaimportować na tablet lub komputer instruktora

Zgodność

 • Nursing Anne Simulator jest kompatybilny z następującymi systemami/oprogramowaniem:
  LLEAP – Laerdal Learning Application, system SimPad PLUS, system SimPad Classic (zgodność wsteczna), Laerdal ScenarioCloud, SimManager, SimView / SimView Mobile, Session Viewer, ShockLink

Wyposażenie opcjonalne

 • ShockLink
  Złącze Zoll defibrylatora (ShockLink), złącze Physio Control® Quick Combo™ (ShockLink)
 • Ramię treningowe z dostępem dożylnym, z wieloma naczyniami

Łączność

 • Nagrane pojedyncze odgłosy z głośni mogą być odtwarzane z regulowaną głośnością, pojedynczo lub w pętli, w tym:
  • kaszel,
  • jęki,
  • wymioty,
  • duszności,
  • oddychanie (ciągły dźwięk),
  • krzyk,
  • „tak”, 
  • „nie”
 • Opcjonalny bezprzewodowy zestaw słuchawkowy / mikrofon pozwala użytkownikowi mówić przez symulator

Oczy

 • Mrugające oczy z regulowaną częstością mrugnięć
 • Możliwość otwarcia, zamknięcia lub częściowego otwarcia, co jest wskazówką dotyczącą przytomności
 • Wymienne źrenice (normalne, rozszerzone, zwężone)

Oddychanie/oddechy

 • Oddychanie spontaniczne zsynchronizowane z wybraną częstością oddychania (0–60 oddechów/min)
 • Obustronne unoszenie klatki piersiowej

Tętno

 • Wyczuwalne palpacyjnie tętno zsynchronizowane z EKG
 • Regulowana siła tętna (słabe, normalne, silne)
 • Obustronne tętno na tętnicy szyjnej (takie samo po prawej i lewej stronie)
 • Tętno na tętnicy ramiennej i promieniowej w prawej i lewej ręce z niezależną kontrolą po stronie lewej i prawej
 • Tętno na tętnicy ramiennej jest dezaktywowane i wyłączane, jeśli ciśnienie w mankiecie jest większe niż 20 mm Hg
 • Tętno na tętnicy promieniowej jest wyłączane, jeśli ciśnienie w mankiecie do pomiaru ciśnienia krwi jest wyższe od ustawionego ciśnienia skurczowego lub mu równe
 • Obustronne tętno na tętnicy udowej (takie samo po prawej i lewej stronie)
 • Obustronne tętno na stopie z niezależną kontrolą po prawej i lewej stronie

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi

 • Obustronny nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (osłuchiwanie lub palpacja)
 • Odgłosy Korotkowa zsynchronizowane z programowalnym EKG
 • Kontrola głośności odgłosów Korotkowa w 10 krokach (0–9) dostępna na obu ramionach
 • Funkcja włączania/wyłączania przerwy osłuchowej
 • Zakres ciśnienia 0–300 mm Hg

Badania osłuchowe

 • Tony serca, szmery płuc i odgłosy perystaltyki można osłuchiwać zwykłym stetoskopem, jeśli używany jest SimPad PLUS, SimPad Classic lub LLEAP

Szmery płucne

 • Przednie i tylne szmery płucne zsynchronizowane z ustawioną częstością oddechów (0–60 oddechów na minutę) oraz z unoszeniem klatki piersiowej manekina:
 • Prawidłowe, rzężenia grubobańkowe, rzężenia drobnobańkowe, tarcie opłucnowe, zapalenie płuc, furczenia, stridor, świsty, brak szmeru
 • Szmery płucne i głośność dźwięku można ustawiać indywidualnie dla każdego płuca – lewego i prawego, górnego i dolnego
 • Przednie i tylne miejsca osłuchiwania płuc

Tony serca

 • Tony serca zsynchronizowane z EKG (QRS):
 • Prawidłowe, zwężenie aorty, szmer Austina Flinta, tarcie opłucnowe, wypadanie zastawki mitralnej, szmer skurczowy, szmer rozkurczowy, OS 70 ms / trzask otwarcia przy zwężeniu zastawki mitralnej
 • Rytmy nieperfuzyjne nie wygenerują tonów serca

Odgłosy perystaltyki jelit

 • Cztery niezależnie sterowane obszary osłuchiwania pod kątem odgłosów perystaltyki, wokół pępka
 • Kontrola głośności w każdym kwadrancie
 • Odgłosy perystaltyki to ciągłe, powtarzalne dźwięki odtwarzane w pętli:
 • Prawidłowe, nadmierna aktywność, burczenie w brzuchu, obniżona aktywność, brak dźwięku
 • Badanie osłuchowe tonów serca płodu zamiast odgłosów perystaltyki płuc jest dostępne w obszarze brzucha:
 • Prawidłowe tętno płodu 140 bpm, tachykardia płodu 200 bpm, bradykardia płodu 100 bpm

Cechy anatomiczne

 • Wyczuwalne palpacyjne elementy anatomiczne do oceny i lokalizacji miejsc, w tym:
  • obojczyk,
  • mostek,
  • kręgosłup,
  • żebra (przód i boki),
  • wyrostek mieczykowaty,
  • łopatka,
  • przedni górny grzebień kości biodrowej,
  • spojenie łonowe,
  • krętarz większy

Działanie

 • Całkowicie bezprzewodowy i niezależny
 • Wewnętrzne zasilanie elektryczne i hydrauliczne
 • Uzupełniająca łączność i zasilanie przewodowe
 • Bezprzewodowa integracja z istniejącą siecią komputerową
 • System SimPad (kompatybilność wsteczna)
 • System SimPad PLUS
 • Aplikacja Laerdal Learning Application – LLEAP:
 • Tablet instruktora – Patient Monitor; Wytrzymały tablet instruktora – Patient Monitor;
 • Laptop z LLEAP instruktora – Patient Monitor; Panel komputerowy All-in-One instruktora – Patient Monitor
 • Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy

Urządzenia medyczne

 • Cewnik urologiczny rozmiar 14Fr
 • Zgłębnik nosowo-żołądkowy rozmiar 16Fr
 • Sonda nosowo-żołądkowa rozmiar 12Fr
 • Rurka gastrostomijna rozmiar 16Fr
 • Wkłucie centralne rozmiar od 4Fr do 7Fr
 • Igły do iniekcji domięśniowej (IM) rozmiar 21G lub mniejszy
 • Rurka tracheostomijna rozmiar 8 Shiley
 • Rurka dotchawicza rozmiar od 7,5 do 8,5
 • Maska krtaniowa LMA rozmiar 4
 • Rurka Combitube rozmiar 37Fr i 41 Fr
 • King LT rozmiar 4 i 5
 • Maska rozmiar 4 i 5

Zaprojektowana we współpracy z najlepszymi edukatorami pielęgniarstwa z całego świata, ta wszechstronna i solidna platforma jest zarówno trenażerem umiejętności, jak i wysoce realistycznym symulatorem ciała kobiety, który pozwala kadrze pielęgniarskiej doskonalić szeroki zakres kompetencji.