Przejdź do treści

Podstawowe zmiany kliniczne

Jedno źródło skupiające się na nauce rozpoznawania najważniejszych zmianach klinicznych  - "Wielka 12"

Ogólny zarys

Po zajęciach dotyczących osłuchiwania serca uczestnicy kursu najczęściej pytają o program, który pozwala zademonstrować najistotniejsze wyniki badania pacjenta w skuteczny, uporządkowany sposób. Odpowiedzią jest Essential Cardiac Auscultation – program komputerowy, który uczy rozpoznawania 12 najważniejszych zmian klinicznych (tzw. „wielka dwunastka”) i ich obrazu patofizjologicznego.

Znaczenie wyników badania składających się na „wielką dwunastkę” – ustaloną na podstawie wyników krajowego badania ankietowego przeprowadzonego wśród dyrektorów programowych – podkreślają komisje certyfikacyjne. Prezentację tych wyników w formacie komputerowym UMedic umożliwia symulator Harvey®, The Cardiopulmonary Patient Simulator.

Zalety produktu

  • Zapewnia skuteczne nauczanie umiejętności potrzebnych w trakcie badania przy łóżku pacjenta różnym grupom uczestników szkolenia, reprezentującym różne poziomy
  • Możliwość nauki własnej skraca czas szkolenia z udziałem instruktora i zmniejsza koszty znalezienia w dowolnym okresie roku akademickiego pacjentów, których badanie przy łóżku daje określony obraz.
  • Interaktywne prezentacje oparte na konkretnych przypadkach umożliwiają powtarzalne ćwiczenia w rozpoznawaniu wszystkich objawów przy różnych częstościach akcji serca

Właściwości produktu

  • Interaktywne prezentacje oparte na konkretnych przypadkach
  • Korelacja wyników z krzywymi ciśnienia i pojemności
  • Graficzne animacje wyników osłuchiwania
  • Naśladowanie tonów serca i szmerów zwiększające zaangażowanie uczestników szkolenia
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Witaj ponownie

Sesja wygasła w czasie bezczynności. Czy chcesz kontynuować z zalogowaniem?

Kontynuuj Wyloguj się