Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Zaawansowany moduł cięcia cesarskiego

LIM 80300 - Zaawansowany moduł cięcia cesarskiego skóra jasna

Ulepszony  moduł cięcia cesarskiego doskonale się nadaje do ćwiczenia umiejętności wymaganych podczas wykonywania zarówno rutynowego, jak i skomplikowanego cięcia cesarskiego. Osoby ćwiczące mają okazję oswoić się z realiami trudnego porodu, na przykład z zaklinowaniem główki płodu (impacted fetal head, IFH), lub położeniem poprzecznym.

L_T_Logo_full_colour_2016-01_330x253_300_CMYK.jpg

Ulepszony  moduł cięcia cesarskiego do symulatora porodu PROMPT Flex (Enhanced Caesarean Section Module, ECSM) firmy Limbs & Things posiada wstępnie nacięty brzuch umożliwiający wielokrotne ćwiczenie umiejętności wymaganych w trakcie porodu, co w efekcie zwiększa pewność siebie ćwiczących i pozwala zaznajomić ich ze sposobami odwrócenia pośladkowego i użyciem balonika płodowego i techniką Patwardhana.

Moduł został tak skonstruowany, aby zapewnić zgodne z rzeczywistością wrażenia dotykowe i odwzorowanie budowy anatomicznej. Posiada skórę brzucha o realistycznym wyglądzie (warstwa tłuszczu, wrażenie w dotyku, jak w przypadku brzucha kobiety rodzącej o czasie), wnętrze macicy zapewniające odczucie jak podczas porodu, a główka i barki umieszczone są na zgodnym z realiami poziomie względem nacięcia macicy.

Moduł występuje w kolorze jasnym (LIM 80300) lub ciemnym (LIM  80400).

Cechy zaawansowanego modułu cięcia cesarskiego

 • Umiejętności
 • Podstawowe cechy
 • Zawartość zestawu

Umiejętności

 • Ułożenie główkowe i pośladkowe
 • Stosowanie ucisku dna miednicy
 • Cesarskie cięcie przy pełnym rozwarciu
 • Poród dziecka z zaklinowaną główką:
  • Odklinowanie brzuszno-głowowe
  • Metody odklinowania pochwowego (wypchnięcie w górę pochwy)
  • Odwrócenie położenia pośladkowego
  • Techniki Patwardhana
 • Użycie balonika porodowego (Fetal Pillow®) do odklinowania główki
 • Poród przy położeniu poprzecznym
 • Poród przez cesarskie cięcie z użyciem przyrządów
 • Poród łożyska
 • Szkolenie w zakresie współdziałania w zespole i uwzględniania czynników ludzkich w trakcie cesarskiego cięcia wykonywanego w nagłym przypadku

Podstawowe cechy

 • Macica utrzymuje dziecko w pozycji właściwej dla przodowania główki, pośladków i położenia poprzecznego
 • Uciskanie dna macicy stosowane pomocniczo przy chwytach podczas porodu zaklinowaniem główki płodu
 • Skóra ze wstępnym nacięciem umożliwia wielokrotne ćwiczenia umiejętności związanych z porodem
 • Ciasny wlot miednicy zwiększa realizm manewrów z zaklinowaną główką płodu
 • Fantom przystosowany do ćwiczeń w wydobywaniu płodu z użyciem retraktorów: metalowych, plastikowych lub gumowych
 • Skóra brzucha ma realistyczny wygląd, warstwę tłuszczu i przypomina w dotyku skórę brzucha kobiety rodzącej o czasie
 • Realistyczne wrażenie wnętrza macicy w czasie porodu
 • Główka i barki są umieszczone zgodnie z realiami względem nacięcia macicy
 • Umożliwia szkolenie w wykonywaniu rutynowego i skomplikowanego cięcia cesarskiego przy pełnym rozwarciu

Zawartość zestawu

 • 80175 - Pianka wspierająca macicę
 • 80301 - Macica
 • 80303 - Wstępnie nacięta skóra podbrzusza
 • 80138 - Krocze do modułów CSM i CD&E
 • 80170 - Macica 
 • 80173 - Szyjka macicy
 • 80302 - Dno miednicy