Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Premature Anne

Poprawa wyników zdrowotnych wcześniaków

Przygotuj się do zagwarantowania specyficznej opieki

Buduj pewność siebie w postępowaniu z wcześniakami

10 pierwszych minut po narodzinach ma kluczowe znaczenie dla wszystkich dzieci, a zwłaszcza tych urodzonych przedwcześnie. Ponieważ komplikacje związane z przedwczesnym porodem są jedną z głównych przyczyn zgonów dzieci poniżej piątego roku życia, przygotowanie się do różnych sytuacji jest absolutnie niezbędne.

Opracowana we współpracy z Amerykańską Akademią Pediatryczną (AAP) Premature Anne autentycznie reprezentuje wyjątkowe wyzwania w zakresie przygotowania klinicznego i rozwoju umiejętności indywidualnych i zespołowych, niezbędnych do zapewnienia najlepszej możliwej opieki.

Premature Anne to anatomicznie poprawny fantom reprezentujący dziecko urodzone w 25. tygodniu, który pomaga pracownikom służby zdrowia:

 • udoskonalić standardowe praktyki pod kątem różnych wyzwań występujących u wcześniaków
 • zintegrować najnowsze technologie z programami szkoleniowymi w zakresie opieki nad wcześniakami
 • opanować umiejętności potrzebne do opieki nad wcześniakami, poprawiając wyniki pacjentów

 

Karta produktu

Ćwicz różnorodne umiejętności:

MSH_3329.jpg

Drogi oddechowe
Anatomicznie dokładne drogi oddechowe umożliwiają naukę:

 • Odsysania
 • Intubacji
 • Wprowadzania zgłębnika ustno-żołądkowego/ nosowo-żołądkowego

MSH_3135.jpg

Funkcje oddechowe
Unosząca się przy wentylacji klatka piersiowa. Premature Anne Standard z SimPad PLUS wspiera naukę:

 • Identyfikacji sinicy
 • Osłuchiwania tonów serca, szmerów płucnych oraz dźwięków z głośni

MSH_3284.jpg

Dostęp naczyniowy

 • Ćwicz cewnikowanie żyły pępowinowej
 • Symulowane cofnięcie krwi po kaniulacji żyły pępowinowej

MSH_3233.jpg

Suche porty dostępu dożylnego

 • Prawa żyła odpiszczelowa
 • Grzbiet lewej dłoni
 • Lewy dół przedłokciowy
Rozwiązanie dla różnych potrzeb

Dla osób chcących doskonalić swoje umiejętności
i do szkoleń zespołowych

Specyfikacja

 • Drogi oddechowe
 • Funkcje oddechowe
 • Powikłania oddechowe
 • RKO
 • Dostęp naczyniowy
 • Odgłosy

Drogi oddechowe

 • Dokładnie odwzorowana anatomia
 • Realistyczne drogi oddechowe
 • Intubacja rurką dotchawiczą ET
 • Manewr Sellicka
 • Wentylacja z wykorzystaniem PEEP
 • Prawidłowa intubacja pnia głównego
 • Odsysanie
 • Wprowadzenie zgłębnika ustno-żołądkowego
 • Wprowadzenie zgłębnika nosowo-żołądkowego

Funkcje oddechowe

 • Jednostronne unoszenie i opadanie klatki piersiowej przy wentylacji mechanicznej
 • Obustronne unoszenie i opadanie klatki piersiowej przy wentylacji mechanicznej
 • Sinica

Powikłania oddechowe

 • Jednostronny ruch klatki piersiowej (intubacja prawego oskrzela) przy wentylacji mechanicznej

RKO

 • Realistyczne uciśnięcia klatki piersiowej

Dostęp naczyniowy

 • Drożna pępowina, którą można przeciąć, z dostępem dożylnym i dotętniczym do zastrzyków bolusowych i infuzji
 • Symulowane cofnięcie krwi po kaniulacji żyły pępowinowej
 • Obwodowy dostęp dożylny (tylko suche porty)

Odgłosy

 • Możliwość osłuchiwania fizjologicznych i patologicznych szmerów płucnych
 • Osłuchiwanie pod kątem szmerów płucnych podczas wentylacji
 • Możliwość osłuchiwania fizjologicznych i patologicznych tonów serca
 • Dźwięki z głośni