Przejdź do treści

Premature Anne

Położnictwo i pediatria

Premature Anne to manekin wiernie odwzorowujący proporcje 25-tygodniowego wcześniaka, stworzony we współpracy z Amerykańską Akademią Pediatryczną (AAP). Premature Anne stworzono, aby ułatwić szkolenie pracowników służby zdrowia w zakresie inicjowania prawidłowej opieki i resuscytacji u wcześniaków.

Wybierz konfigurację, która będzie odpowiadała konkretnym celom edukacyjnym

Premature Anne with SimPad PLUS

Symulator Premature Anne połączony z SimPad PLUS pomaga uczestnikom szkolenia wejść w scenariusze, które symulują rzeczywiste doświadczenia.

Scenariusze treningowe można prowadzić in-situ, aby doskonalić i poszerzać komunikację w wielofunkcyjnym zespole, w takim otoczeniu, w jakim zespół zwykle pracuje. Te realistyczne symulacje pomagają rozwinąć umiejętności uczestnika szkolenia w ramach pracy zespołowej w zakresie oceny, diagnostyki i leczenia urodzonych przedwcześnie noworodków.

Dostępne są dwie konfiguracje Premature Anne with SimPad PLUS:

Premature Anne – tylko manekin
Pakiet AAP Premature Anne Pack

Trenażer zadań Premature Anne

Manekin Premature Anne stosowany jako trenażer zadań jest stworzony, aby pomóc uczestnikowi szkolenia rozwijać i zyskiwać kompetencje przez ćwiczenia praktyczne.

Trenażer zadań Premature Anne stworzono, aby wzmacniać umiejętności w zakresie:

 •     technik udrażniania dróg oddechowych
 •     wykonywania uciśnięć klatki piersiowej
 •     dostępu naczyniowego (pępowinowego)
 •     ćwiczenia wprowadzania dojścia dożylnego do suchych portów

Trenażer zadań Premature Anne jest dostępny jako:

Trenażer zadań Premature Anne Task Trainer – pojedynczy manekin
Trenażer zadań Premature Anne Task Trainer – pakiet podwójny

Pakiet AAP Premature Anne Pack składa się z symulatora Premature Anne oraz urządzenia do zdalnego sterowania SimPad PLUS z 8 wstępnie zaprogramowanymi scenariuszami napisanymi przez Amerykańską Akademię Pediatryczną. Pakiet wspiera program resuscytacji noworodków Neonatal Resuscitation Program™.

Scenariusze Neonatal Resuscitation Program™ są zaprojektowane pod kątem resuscytacji 25-tygodniowego wcześniaka z wykorzystaniem:

 • wentylacji z wykorzystaniem PEEP i ciągłego ciśnienia dodatniego w drogach oddechowych (CPAP)
 • wentylacji z wykorzystaniem PEEP oraz intubacji dotchawiczej
 • wentylacji z wykorzystaniem PEEP, intubacji dotchawiczej oraz uciśnięć klatki piersiowej
 • wentylacji z wykorzystaniem PEEP, intubacji dotchawiczej, uciśnięć klatki piersiowej oraz leków
 • CPAP, podawania tlenu oraz wprowadzenia zgłębnika ustno-żołądkowego
 • wentylacji z wykorzystaniem PEEP, CPAP, intubacji oraz podania surfaktantu
 • intubacji, uciśnięć klatki piersiowej oraz wprowadzenia cewnika do naczyń pępowinowych: Etyka i pielęgnacja u schyłku życia
 • Resuscytacja 25-tygodniowych przedwcześnie urodzonych niemowląt

Współpraca na rzecz poprawy wyników wcześniaków

Trenażer zadań Premature Anne, stworzony we współpracy z Amerykańską Akademią Pediatryczną, daje nowe możliwości wprowadzenia najnowszych technologii do programów treningowych w zakresie opieki nad wcześniakami.

Połączenie trenażera zadań Premature Anne oraz treści edukacyjnych stworzonych i zatwierdzonych przez Amerykańską Akademię Pediatryczną pozwoli uczestnikom szkolenia doskonalić umiejętności niezbędne w opiece nad przedwcześnie urodzonymi niemowlętami, a tym samym poprawić wyniki pacjentów.

Premature Anne to manekin wiernie odwzorowujący proporcje 25-tygodniowego wcześniaka, stworzony we współpracy z Amerykańską Akademią Pediatryczną (AAP). Premature Anne stworzono, aby ułatwić szkolenie pracowników służby zdrowia w zakresie inicjowania prawidłowej opieki i resuscytacji u wcześniaków.

Specyfikacja

Premature Anne z SimPad PLUS

Funkcje dróg oddechowych

 • Dokładnie odwzorowana anatomia, realistyczne drogi oddechowe
 • Intubacja rurką dotchawiczą ET
 • Manewr Sellicka
 • Wentylacja z wykorzystaniem PEEP
 • Intubacja prawego oskrzela
 • Odsysanie
 • Wprowadzenie zgłębnika ustno-żołądkowego/nosowo-żołądkowego

Funkcje oddechowe

 • Jedno- i obustronne unoszenie i opadanie klatki piersiowej przy wentylacji mechanicznej
 • Sinica

Powikłania oddechowe

 • Jednostronny ruch klatki piersiowej (intubacja prawego oskrzela) przy wentylacji mechanicznej

Funkcje sercowe

 • Realistyczne uciśnięcia

Dostęp naczyniowy

 • Drożna pępowina, którą można przeciąć, z dostępem dożylnym i dotętniczym do zastrzyków bolusowych i infuzji
 • Symulowane cofnięcie krwi po kaniulacji żyły pępowinowej
 • Obwodowy dostęp dożylny (tylko suche porty)

Odgłosy

 • Osłuchiwanie pod kątem szmerów płucnych podczas wentylacji
 • Tony serca
 • Dźwięki z głośni

Trenażer zadań Premature Anne

Funkcje dróg oddechowych

 • Dokładnie odwzorowana anatomia, realistyczne drogi oddechowe
 • Intubacja rurką dotchawiczą ET
 • Manewr Sellicka
 • Wentylacja z wykorzystaniem PEEP
 • Intubacja prawego oskrzela
 • Odsysanie
 • Wprowadzenie zgłębnika ustno-żołądkowego/nosowo-żołądkowego

Funkcje oddechowe

 • Jedno- i obustronne unoszenie i opadanie klatki piersiowej przy wentylacji mechanicznej

Powikłania oddechowe

 • Jednostronny ruch klatki piersiowej (intubacja prawego oskrzela) przy wentylacji mechanicznej

Funkcje sercowe

 • Realistyczne uciśnięcia

Dostęp naczyniowy

 • Drożna pępowina, którą można przeciąć, z dostępem dożylnym i dotętniczym do zastrzyków bolusowych i infuzji
 • Symulowane cofnięcie krwi po kaniulacji żyły pępowinowej
 • Obwodowy dostęp dożylny (tylko suche porty)

Odgłosy

 • Osłuchiwanie pod kątem szmerów płucnych podczas wentylacji
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.