Przejdź do treści

SimBaby

Pomagamy doskonalić intensywną opiekę pediatryczną

SimBaby to bezprzewodowy symulator pozwalający personelowi medycznemu trafnie rozpoznawać stan krytyczny u dzieci i odpowiednio na niego reagować. Symulator SimBaby bardzo realistycznie przedstawia 9-miesięczne dziecko i umożliwia realizację konkretnych celów szkoleniowych z zakresu wstępnej oceny i leczenia.

Doskonalenie umiejętności wstępnej oceny, stawiania diagnozy oraz wykonywania procedur

Niemowlęta mogą przejawiać inne reakcje fizjologiczne na urazy niż dorośli. Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie skutecznego rozpoznawania i reagowania na sytuacje, w których u niemowlęcia występują trudności z oddychaniem, wstrząs lub zatrzymanie krążenia, poprawia ich zdolność do reagowania w sytuacji nagłej z większą pewnością siebie.

Oceń czas ponownego napełniania włośniczek

Zbadaj reakcję źrenic na światło

Sprawdź obustronne tętno

Lepsza komunikacja w zespole i kontynuacja opieki

Dzięki Sim Baby personel medyczny może ćwiczyć umiejętności podejmowania krytycznych decyzji w bezpiecznym, lecz realistycznym środowisku. Nauka niezbędnych kompetencji, skutecznej komunikacji oraz wspólnego działania z odpowiednią pewnością siebie, może poprawić wyniki małych pacjentów znajdujących się w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia, podczas intensywnej terapii lub w trakcie świadczenia opieki w określonym miejscu (POC), np. w domu.

Lepsza jakość resuscytacji dzięki dokładnym pomiarom

Aby zapewnić skuteczne monitorowanie i poprawę jakości wykonywania RKO, w SimBaby zastosowano technologię QCPR.

Monitoruje i informuje ona uczestników symulacji o:

 • głębokości wykonywanych uciśnięć,
 • częstotliwości wykonywanych uciśnięć,
 • pełnym zwolnieniu nacisku,
 • czasie pracy rąk na manekinie,
 • częstotliwości i objętości wentylacji.

Dodatkowo dzięki realistycznej budowie anatomicznej symulatora, uczestnik szkolenia może poprawnie odchylić głowę manekina i unieść jego podbródek oraz poznać odczucia towarzyszące prawidłowemu oporowi i unoszeniu się klatki piersiowej u niemowlęcia.

Osiągnij swoje cele szkoleniowe z łatwymi do stosowania scenariuszami

Scenariusze oparte na programie nauczania Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) w zakresie zaawansowanych technik podtrzymywania życia u dzieci, pomagają uczestnikom szkolenia przygotować się na stany nagłe odzwierciedlające realistyczne sytuacje, z którym zetkną się w rzeczywistości.

Możemy również stworzyć scenariusze dopasowane do Państwa konkretnych potrzeb. We współpracy z Państwa ekspertami klinicznymi, specjaliści Laerdal z zakresu edukacji mogą opracować scenariusze, które pozwolą Państwu uzyskać jeszcze lepsze wyniki szkolenia oraz zwiększą wartość kliniczną. Zapewniamy wsparcie podczas wprowadzania tych scenariuszy w Państwa instytucji.

Opcje obsługi i podsumowania

SimPad PLUS

Dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu, mobilnej budowie i łatwym do obsługi scenariuszom, a także zintegrowanemu dziennikowi danych SimPad PLUS pomoże łatwiej zrealizować wyznaczone cele edukacyjne.

Komputer instruktora LLEAP

Oprogramowanie LLEAP ujednolica sterowanie wszystkimi symulatorami firmy Laerdal obsługiwanymi z poziomu komputera i pomaga prowadzić trening symulacyjny, a także tworzyć nowe scenariusze, aby łatwiej realizować cele edukacyjne.

Zintegrowane podsumowanie

Rejestracja, udostępnianie i podsumowanie sesji szkoleniowej za pomocą zsynchronizowanych danych audio, wideo dotyczących symulacji. Zobacz dostępne oprogramowanie podsumowujące firmy Laerdal.

Symulacja szkoleniowa o krok dalej

Stworzyliśmy gamę w pełni zintegrowanych opcji upgrade’u, dzięki którym symulacja szkoleniowa będzie jeszcze lepsza.

Specyfikacja

 • Układ oddechowy
 • Drogi oddechowe normalne i do symulacji trudnych przypadków
 • Układ sercowo-naczyniowy
 • Dostęp naczyniowy
 • Symulacja monitora pacjenta
 • Inne właściwości
 • Właściwości oprogramowania
 • Urządzenia medyczne

Układ oddechowy

 • Oddychanie spontaniczne ze zmienną częstotliwością, głębokością i regularnością
 • Jednostronne i obustronne unoszenie się i opadanie klatki piersiowej
 • Dźwięki oddechowe dwustronne i jednostronne:
 • Oddech prawidłowy, rzężenia drobnobańkowe, szorstki wysoki świst oddechowy, oddech świszczący i rzężenie
 • Dźwięki płuc: oddech prawidłowy, rzężenia drobnobańkowe, szorstki wysoki świst oddechowy, oddech świszczący i rzężenie
 • Wysycenie tlenem
 • Oddech huśtawkowy
 • Retrakcje
 • Odma opłucnowa
 • Jednostronne śródpachowe nakłucie odmy opłucnowej
 • Jednostronne wprowadzanie rurki do klatki piersiowej

Drogi oddechowe normalne i do symulacji trudnych przypadków

 • Udrażnianie poprzez odchylenie głowy, uniesienie podbródka i odsunięcie żuchwy
 • Wprowadzanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych
 • Wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego
 • Intubacja dotchawicza przez usta i przez nos
 • Ucisk chrząstki pierścieniowatej / udrażnianie krtani
 • Zakładanie maski krtaniowej
 • Wprowadzanie rurki dotchawiczej
 • Intubacja światłowodowa
 • Wprowadzanie zgłębnika żołądkowego
 • Zmienna podatność płuc
 • Zmienny opór dróg oddechowych
 • Obrzęk języka
 • Skurcz krtani
 • Obrzęk gardła
 • Intubacja oskrzela głównego prawego
 • Rozdęcie gastryczne

Układ sercowo-naczyniowy

 • Obszerna biblioteka rytmów EKG w przedziale od 20 do -360 uderzeń/min.
 • QCPR
 • Uciśnięcia w trakcie resuscytacji generują wyczuwalne dotykiem tętno, kształt fali ciśnienia krwi i artefakty EKG
 • Tony serca: prawidłowy, szmer skurczowy, szmer holosystoliczny, szmer rozkurczowy, szmer ciągły i galop
 • Ciśnienie krwi symulowane na monitorze pacjenta
 • Tętna: obustronne udowe i ramieniowe
 • Siła tętna zmienna z ciśnieniem krwi
 • Wyświetlanie rytmów serca za pomocą 3-odprowadzeniowego EKG
 • Wyświetlanie 12-odprowadzeniowego dynamicznego EKG
 • Defibrylacja z użyciem prawdziwego defibrylatora, elektrostymulacja i kardiowersja z użyciem urządzenia ShockLink i elektrod szkoleniowych
 • Nakładanie elektrody defibrylacyjnej przedniej i tylnej

Dostęp naczyniowy

 • Dostęp naczyniowy w dole przedłokciowym, na grzbiecie dłoni i na żyle odpiszczelowej
 • Nogi z obustronnymi miejscami do wstrzyknięć śródkostnych/dożylnych
 • Podawanie dożylne w bolusie i wlewie

Symulacja monitora pacjenta

 • Monitor pacjenta z wieloma opcjami konfiguracji
 • Możliwość symulacji pomiaru kilku parametrów, w tym: EKG, SpO2, CO2, ABP, CVP, PAP, NIBP, TOF i innych
 • Możliwość korzystania z materiałów multimedialnych: rentegenogramów, plików multimedialnych, wyników badań laboratoryjnych
 • Obsługa za pomocą ekranu dotykowego

Inne właściwości

 • Oczy - otwarte, zamknięte i półprzymknięte
 • Źrenice normalne, zwężone i rozszerzone
 • Nawrót kapilarny - lewa ręka i mostek
 • Ciemiączko normalne lub wypukłe
 • Drgawki - głowa i ręce
 • Dźwięki głosowe: płacz, gaworzenie, kaszel i czkawka
 • Badanie palpacyjne wątroby
 • Sinica

Właściwości oprogramowania

 • Łatwe w użyciu oprogramowanie (LLEAP)
 • Możliwość ręcznej regulacji wszystkich parametrów
 • Scenariusze, a także trendy i procedury obsługi, mogą być wstępnie zaprogramowane przez użytkownika lub pobrane z SimStore.
 • Rejestracja za pomocą kamery sieciowej
 • Przeglądanie raportu z przebiegu sesji wraz ze zsynchronizowanym zapisem z danych z monitora pacjenta i materiałami wideo

Urządzenia medyczne

 • Laryngoskop - Rozmiar 1 Łyżka Miller
 • Maska krtaniowa - Rozmiar 1.5
 • Rurka dotchawicza ET Tube - 3.5mm (z mankietem uszczelniającym lub bez)/ 4.0mm (bez mankietu)
 • Igła doszpikowa ≤ 14 Gauge
 • Rurka nosowo-żołądkowa 8 Fr
 • Cewnik pępowinowy 3.5 F lub 5 F
 • Maska twarzowa Rozmiar 1
 • Igła do odbarczania odmy opłucnowej 18-22 Gauge
 • Cewnik do odsysania dróg oddechowych 8 Fr
 • Drenaż opłucnej 10 – 12 Fr

Z SimBaby możesz ćwiczyć ocenę stanu niemowlęcia w stanie nagłym oraz sytuacje związane z przekazywaniem 9-miesięcznego pacjenta. Wszystko w bezpiecznym i wysoce realistycznym środowisku szkoleniowym. 

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.