Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
_8LN5601.jpg _8LN5601.jpg

SimBaby

Zaawansowane szkolenie we wszystkich aspektach opieki pediatrycznejSimBaby to bezprzewodowy symulator pozwalający personelowi medycznemu trafnie rozpoznawać stan krytyczny u dzieci i odpowiednio na niego reagować. Symulator SimBaby bardzo realistycznie przedstawia 9-miesięczne dziecko i umożliwia realizację konkretnych celów szkoleniowych z zakresu wstępnej oceny i leczenia.

 

Karta produktu SimBaby

Doskonalenie umiejętności wstępnej oceny, stawiania diagnozy oraz wykonywania procedur

Niemowlęta mogą przejawiać inne reakcje fizjologiczne na urazy niż dorośli. Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie skutecznego rozpoznawania i reagowania na sytuacje, w których u niemowlęcia występują trudności z oddychaniem, wstrząs lub zatrzymanie krążenia, poprawia ich zdolność do reagowania w sytuacji nagłej z większą pewnością siebie.


SimBaby Capillary Refill.jpg

Oceń czas ponownego napełniania włośniczek

SimBaby Pupillary Light Reflex.jpg

Zbadaj reakcję źrenic na światło

pulse crop.jpg

Sprawdź obustronne tętno

Lepsza komunikacja w zespole i kontynuacja opieki

Dzięki Sim Baby personel medyczny może ćwiczyć umiejętności podejmowania krytycznych decyzji w bezpiecznym, lecz realistycznym środowisku. Nauka niezbędnych kompetencji, skutecznej komunikacji oraz wspólnego działania z odpowiednią pewnością siebie, może poprawić wyniki małych pacjentów znajdujących się w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia, podczas intensywnej terapii lub w trakcie świadczenia opieki w określonym miejscu (POC), np. w domu.

_8LN5674.jpg

Lepsza jakość resuscytacji dzięki dokładnym pomiarom

Lepsza jakość resuscytacji dzięki dokładnym pomiarom

Aby zapewnić skuteczne monitorowanie i poprawę jakości wykonywania RKO, w SimBaby zastosowano technologię QCPR.

Monitoruje i informuje ona uczestników symulacji o:

 • głębokości wykonywanych uciśnięć,
 • częstotliwości wykonywanych uciśnięć,
 • pełnym zwolnieniu nacisku,
 • czasie pracy rąk na manekinie,
 • częstotliwości i objętości wentylacji.

Dodatkowo dzięki realistycznej budowie anatomicznej symulatora, uczestnik szkolenia może poprawnie odchylić głowę manekina i unieść jego podbródek oraz poznać odczucia towarzyszące prawidłowemu oporowi i unoszeniu się klatki piersiowej u niemowlęcia.

Osiągnij swoje cele szkoleniowe z łatwymi do stosowania scenariuszami

Osiągnij swoje cele szkoleniowe z łatwymi do stosowania scenariuszami

Scenariusze oparte na programie nauczania Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) w zakresie zaawansowanych technik podtrzymywania życia u dzieci, pomagają uczestnikom szkolenia przygotować się na stany nagłe odzwierciedlające realistyczne sytuacje, z którym zetkną się w rzeczywistości.

Możemy również stworzyć scenariusze dopasowane do Państwa konkretnych potrzeb. We współpracy z Państwa ekspertami klinicznymi, specjaliści Laerdal z zakresu edukacji mogą opracować scenariusze, które pozwolą Państwu uzyskać jeszcze lepsze wyniki szkolenia oraz zwiększą wartość kliniczną. Zapewniamy wsparcie podczas wprowadzania tych scenariuszy w Państwa instytucji.

Opcje obsługi i podsumowania

_8LN0751.jpeg

SimPad PLUS

Dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu, mobilnej budowie i łatwym do obsługi scenariuszom, a także zintegrowanemu dziennikowi danych SimPad PLUS pomoże łatwiej zrealizować wyznaczone cele edukacyjne.

_8LN0780.jpeg

Komputer instruktora LLEAP

Oprogramowanie LLEAP ujednolica sterowanie wszystkimi symulatorami firmy Laerdal obsługiwanymi z poziomu komputera i pomaga prowadzić trening symulacyjny, a także tworzyć nowe scenariusze, aby łatwiej realizować cele edukacyjne.

Debrief team.jpg

Zintegrowane podsumowanie

Rejestracja, udostępnianie i podsumowanie sesji szkoleniowej za pomocą zsynchronizowanych danych audio, wideo dotyczących symulacji. Zobacz dostępne oprogramowanie podsumowujące firmy Laerdal.

Symulacja szkoleniowa o krok dalej

Stworzyliśmy gamę w pełni zintegrowanych opcji upgrade’u, dzięki którym symulacja szkoleniowa będzie jeszcze lepsza.

Specyfikacja

 • Układ oddechowy
 • Drogi oddechowe normalne i do symulacji trudnych przypadków
 • Układ sercowo-naczyniowy
 • Dostęp naczyniowy
 • Symulacja monitora pacjenta
 • Inne właściwości
 • Właściwości oprogramowania
 • Urządzenia medyczne

Układ oddechowy

 • Oddychanie spontaniczne ze zmienną częstotliwością, głębokością i regularnością
 • Jednostronne i obustronne unoszenie się i opadanie klatki piersiowej
 • Dźwięki oddechowe dwustronne i jednostronne:
 • Oddech prawidłowy, rzężenia drobnobańkowe, szorstki wysoki świst oddechowy, oddech świszczący i rzężenie
 • Dźwięki płuc: oddech prawidłowy, rzężenia drobnobańkowe, szorstki wysoki świst oddechowy, oddech świszczący i rzężenie
 • Wysycenie tlenem
 • Oddech huśtawkowy
 • Retrakcje
 • Odma opłucnowa
 • Jednostronne śródpachowe nakłucie odmy opłucnowej
 • Jednostronne wprowadzanie rurki do klatki piersiowej

Drogi oddechowe normalne i do symulacji trudnych przypadków

 • Udrażnianie poprzez odchylenie głowy, uniesienie podbródka i odsunięcie żuchwy
 • Wprowadzanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych
 • Wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego
 • Intubacja dotchawicza przez usta i przez nos
 • Ucisk chrząstki pierścieniowatej / udrażnianie krtani
 • Zakładanie maski krtaniowej
 • Wprowadzanie rurki dotchawiczej
 • Intubacja światłowodowa
 • Wprowadzanie zgłębnika żołądkowego
 • Zmienna podatność płuc
 • Zmienny opór dróg oddechowych
 • Obrzęk języka
 • Skurcz krtani
 • Obrzęk gardła
 • Intubacja oskrzela głównego prawego
 • Rozdęcie gastryczne

Układ sercowo-naczyniowy

 • Obszerna biblioteka rytmów EKG w przedziale od 20 do -360 uderzeń/min.
 • QCPR
 • Uciśnięcia w trakcie resuscytacji generują wyczuwalne dotykiem tętno, kształt fali ciśnienia krwi i artefakty EKG
 • Tony serca: prawidłowy, szmer skurczowy, szmer holosystoliczny, szmer rozkurczowy, szmer ciągły i galop
 • Ciśnienie krwi symulowane na monitorze pacjenta
 • Tętna: obustronne udowe i ramieniowe
 • Siła tętna zmienna z ciśnieniem krwi
 • Wyświetlanie rytmów serca za pomocą 3-odprowadzeniowego EKG
 • Wyświetlanie 12-odprowadzeniowego dynamicznego EKG
 • Defibrylacja z użyciem prawdziwego defibrylatora, elektrostymulacja i kardiowersja z użyciem urządzenia ShockLink i elektrod szkoleniowych
 • Nakładanie elektrody defibrylacyjnej przedniej i tylnej

Dostęp naczyniowy

 • Dostęp naczyniowy w dole przedłokciowym, na grzbiecie dłoni i na żyle odpiszczelowej
 • Nogi z obustronnymi miejscami do wstrzyknięć śródkostnych/dożylnych
 • Podawanie dożylne w bolusie i wlewie

Symulacja monitora pacjenta

 • Monitor pacjenta z wieloma opcjami konfiguracji
 • Możliwość symulacji pomiaru kilku parametrów, w tym: EKG, SpO2, CO2, ABP, CVP, PAP, NIBP, TOF i innych
 • Możliwość korzystania z materiałów multimedialnych: rentegenogramów, plików multimedialnych, wyników badań laboratoryjnych
 • Obsługa za pomocą ekranu dotykowego

Inne właściwości

 • Oczy - otwarte, zamknięte i półprzymknięte
 • Źrenice normalne, zwężone i rozszerzone
 • Nawrót kapilarny - lewa ręka i mostek
 • Ciemiączko normalne lub wypukłe
 • Drgawki - głowa i ręce
 • Dźwięki głosowe: płacz, gaworzenie, kaszel i czkawka
 • Badanie palpacyjne wątroby
 • Sinica

Właściwości oprogramowania

 • Łatwe w użyciu oprogramowanie (LLEAP)
 • Możliwość ręcznej regulacji wszystkich parametrów
 • Scenariusze, a także trendy i procedury obsługi, mogą być wstępnie zaprogramowane przez użytkownika lub pobrane z SimStore.
 • Rejestracja za pomocą kamery sieciowej
 • Przeglądanie raportu z przebiegu sesji wraz ze zsynchronizowanym zapisem z danych z monitora pacjenta i materiałami wideo

Urządzenia medyczne

 • Laryngoskop - Rozmiar 1 Łyżka Miller
 • Maska krtaniowa - Rozmiar 1.5
 • Rurka dotchawicza ET Tube - 3.5mm (z mankietem uszczelniającym lub bez)/ 4.0mm (bez mankietu)
 • Igła doszpikowa ≤ 14 Gauge
 • Rurka nosowo-żołądkowa 8 Fr
 • Cewnik pępowinowy 3.5 F lub 5 F
 • Maska twarzowa Rozmiar 1
 • Igła do odbarczania odmy opłucnowej 18-22 Gauge
 • Cewnik do odsysania dróg oddechowych 8 Fr
 • Drenaż opłucnej 10 – 12 Fr

Z SimBaby możesz ćwiczyć ocenę stanu niemowlęcia w stanie nagłym oraz sytuacje związane z przekazywaniem 9-miesięcznego pacjenta. Wszystko w bezpiecznym i wysoce realistycznym środowisku szkoleniowym.