Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
Sim Jr flyer Fp.jpg Sim Jr flyer Fp.jpg

SimJunior®

Symulator pediatryczny do szkolenia w zakresie postępowania w stanach nagłych

Realistyczny, pełnopostaciowy symulator pediatryczny

Opieka nad pacjentami pediatrycznymi ma wyjątkowy charakter. Stan dziecka może zmienić się błyskawicznie, dlatego ważny jest czas podejmowania decyzji. Szybkie, precyzyjne i skoordynowane reakcje zespołu mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia pomyślnych wyników leczenia, a zapewnianie opieki medycznej dzieciom stanowi wyzwanie dla umiejętności i zdolności personelu. Dzieci to nie tylko „mali dorośli“: inna jest ich fizjologia, komunikacja, zabiegi medyczne których wymagają mają często szczególny charakter, ograniczony do tej grupy wiekowej. SimJunior wraz z oprogramowaniem opracowanym przez AAP pozwala opanować umiejętności niezbędne w opiece nad pacjentami pediatrycznymi, przyczyniając się do poprawy wyników leczenia.

Opcje obsługi i podsumowania

Zintegrowane podsumowanie

2019mobileformfactor.jpg

Rejestracja, udostępnianie i podsumowanie sesji treningowych za pomocą zsynchronizowanych danych audio, wideo i dotyczących symulacji, pochodzących z jednej z opcji podsumowania firmy Laerdal:

SimView – zintegrowane rozwiązanie do podsumowań pozwalające na dokładniejsze przeanalizowanie zdarzeń, jakie zaistniały podczas symulacji.
SimView Mobile – doskonała opcja do prowadzenia podsumowania na bieżąco – system jest przenośny, lekki i łatwy w konfiguracji.
Session Viewer – pozwala na rejestrację danych audio i wideo z 1 kamery internetowej USB HD, zsynchronizowanych z dziennikiem danych SimPad PLUS lub LLEAP.

Współpraca, aby poprawić wyniki dzieci

Ten symulator, stworzony we współpracy z Amerykańską Akademią Pediatryczną, daje nowe możliwości wprowadzenia najnowszych technologii do programów treningowych w neonatologii i pediatrii.

Połączenie tego produktu oraz treści edukacyjnych stworzonych i zatwierdzonych przez organizacje takie jak Amerykańska Akademia Pediatryczna pozwoli uczestnikom szkolenia doskonalić umiejętności niezbędne w opiece nad dziećmi, a tym samym poprawić wyniki pacjentów.

Powiązane produkty

Wartość dodana w środowisku Laerdal

W firmie Laerdal wierzymy, że do treningu symulacyjnego potrzeba czegoś więcej niż tylko manekina. 

Dzięki dodatkowym produktom, lokalnemu wsparciu produktowemu i praktycznemu szkoleniu otrzymujesz korzystne cenowo rozwiązanie i dłuższy czas eksploatacji swojego centrum symulacji. 

Specyfikacja

Drogi oddechowe

Drogi oddechowe symulatora SimJunior są wymodelowane anatomicznie aż do poziomu tchawicy.

 • Realistyczne drogi oddechowe z wymodelowanymi cechami anatomicznymi do poziomu tchawicy
 • Intubacja ustna i nosowa
 • Wprowadzanie maski LMA lub rurki dotchawiczej
 • Obrzęk języka
 • Zgłębnik nosowo-żołądkowy
 • Chrząstka pierścieniowata
 • Odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy (brak czujnika)

Oddychanie

 • Symulowany oddech spontaniczny
 • Widoczne unoszenie klatki piersiowej
 • Zmienna częstotliwość oddechu
 • Odgłosy z górnych dróg oddechowych, zsynchronizowane z oddechem
 • Wykrywanie mechanicznej wentylacji (w tym także brak wentylacji)
 • Możliwość stosowania worka samorozprężalnego
 • Prawidłowe i nieprawidłowe szmery oddechowe
 • Nasycenie tlenem wraz z krzywą (opcjonalny Monitor Pacjenta)
 • Powikłania oddechowe:
  • Obustronny ruch klatki piersiowej przy oddechu spontanicznym
  • Jednostronne uniesienie klatki piersiowej przy intubacji prawego oskrzela głównego
  • Jednostronne i obustronne szmery oddechowe
 • Prawe i lewe płuco może być zamknięte lub otwarte, aby pozwolić na wentylację

Dostęp naczyniowy

 • Dostęp dożylny - prawe ramię i dłoń
 • Dostęp doszpikowy - prawa kość piszczelowa)

RKO

 • Zgodny z wytycznymi AHA i ERC
 • Uciśnięcia klatki piersiowej w trakcie RKO generują wyczuwalne tętno szyjne, krzywą ciśnienia krwi oraz artefakty EKG
 • Wykrywanie i rejestracja serii uciśnięć w dzienniku danych
 • Realistyczny opór klatki piersiowej i głębokość uciśnięć
 • Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym

Kardiologia

 • Defibrylacja i kardiowersja
 • Elektrostymulacja
 • Bogata biblioteka EKG
 • Liczne tony serca zsynchronizowane z EKG
 • Monitorowanie rytmu EKG (3 odprowadzenia)
 • Wyświetlanie 12-odprowadzeniowego EKG (opcjonalny Monitor Pacjenta)

Układ krążenia

 • Ciśnienie krwi mierzone ręcznie poprzez osłuchiwanie według metody Korotkowa
 • Obustronne tętno na tętnicy szyjnej
 • Jednostronne tętno na tętnicy ramiennej i promieniowej (po lewej stronie), zsynchronizowane z EKG
 • Siła tętna zmienna wraz z ciśnieniem krwi
 • Wykrywanie i rejestrowanie badania palpacyjnego tętna

Dźwięki

 • Tony serca
 • Dźwięki płuc
 • Perystaltyka jelit
 • Głos pacjenta:
  • nagrane dźwięki
  • bezprzewodowa symulacja głosu pacjenta przez instruktora

Inne funkcje

 • Drgawki
 • Wymienne źrenice - prawidłowe, zwężone, rozszerzone

Monitor Pacjenta

 • Symulowany monitor pacjenta z ekranem dotykowym zapewnia zwięzłą informację dotyczącą parametrów fizjologicznych
 • Kolorowy, konfigurowalny wyświetlacz przedstawia symulowane parametry życiowe, które można łączyć z alarmami
 • Wyświetlanie symulowanych parametrów: EKG (2 przebiegi), Sp02, CO2, ABP, Ośrodkowe ciśnienie żylne (CVP), PAP, PCWP, NIBP, TOF, Pojemność minutowa, Temperatura (centralna i obwodowa), dodatkowe i programowalne parametry np. ICP
 • Wyświetlanie RTG
 • Wyświetlanie12-odprowadzeniowego EKG
 • Wyświetlanie niestandardowych obrazów
 • Wyświetlanie niestandardowych nagrań

SimJunior to interaktywny symulator pediatryczny stworzony przez firmę Laerdal we współpracy z Amerykańską Akademią Pediatryczną, aby spełnić potrzeby edukacyjne i treningowe pracowników służby zdrowia.