Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
Sklep

Cricoid Stick Simulator - Trenażer do nauki konikotomii igłowej i chirurgicznej

Symulacja realistycznej konikotomii igłowej i chirurgicznej

Informacje ogólne

Na tym fantomie z wymienną sztywną i miękką tchawicą można ćwiczyć umiejętności w zakresie konikotomii igłowej i chirurgicznej.

  • Anatomicznie dokładne punkty orientacyjne do trenowania miejsca zabiegu
  • Wymienne tchawice pozwalają na realistyczną symulację zabiegów konikotomii igłowej i chirurgicznej
    • Sztywna tchawica z symulowanym płucem
    • Miękka tchawica z symulowanym płucem
  • Wymienna skóra szyi pozwala na wielokrotne ćwiczenie
  • Montaż na podstawie