Przejdź do treści

Laerdal Airway Management Trainer – trenażer udrażniania dróg oddechowych

Trenażer szkolenia umiejętności w zakresie udrażniania dróg oddechowych u osób dorosłych.

Doskonalenie procedur

Realistyczna praktyka to klucz do rozwoju zaawansowanych umiejętności w zakresie udrażniania dróg oddechowych. Symuluje drogi oddechowe osoby dorosłej. Realistyczna górna część tułowia i głowa w Laerdal Airway Management Trainer mogą służyć do demonstrowania i ćwiczenia technik intubacji, wentylacji i odsysania. Ponadto trenażer może służyć do demonstracji bronchoskopii górnych dróg oddechowych i intubacji dotchawiczej pod kontrolą bronchoskopu.

Rozwijaj umiejętności wykorzystywane w realnych sytuacjach klinicznych

Stwórz środowisko, w którym uczniowie mogą ćwiczyć procedury udrażaniania dróg oddechowych, odsysania, intubacji oraz wentylacji workiem samorozprężalnym z wykorzystaniem sprzętu stosowanego w realnych sytuacjach.

Wentylacja workiem samorozprężalnym

 • Umożliwia wzrokowe sprawdzenie rozprężania płuc
 • Umożliwia osłuchiwanie szmerów oddechowych
 • Pozwala na demonstrację manewru Sellicka (ucisk na chrząstkę pierścieniowatą)
 • Pozwala zademonstrować skurcz krtani

Udrażnianie dróg oddechowych

 • Zakładanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych
 • Intubacja dotchawicza (przez usta i nos)
 • Intubacja przełyku
 • Intubacja oskrzela
 • Zakladanie LMA, LTD i innych przyrządów nadgłośniowych
 • Ocena prawidłowego położenia rurki
 • Dźwiękowy wskaźnik nadmiernego nacisku laryngoskopem
 • Bronchoskopowa ocena położenia rurki

Odsysanie i usuwanie ciał obcych

 • Jamy ustnej 
 • Ustno- lub nosowo gardłowe
 • Ustno- lub nosowo-tchawicze przez rurkę dotchawiczą 
 • Płukanie żołądka

Rodzina trenażerów Laerdala

Nasze trenażery do zabiegów na drogach oddechowych  mają na celu pomóc w nauczaniu podstawowych i zaawansowanych umiejętności, w tym rozpoznawania i postępowania przy niedrożności dróg oddechowych, intubacji noworodka i chirurgicznej konikotomii. Powtarzalne ćwiczenia podnoszą umiejętności i pewność siebie szkolonych osób. 

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.