Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
Sklep

Laerdal Airway Management Trainer – Trenażer udrażniania dróg oddechowych u osób dorosłych

Trenażer szkolenia umiejętności w zakresie udrażniania dróg oddechowych u osób dorosłych.

Doskonalenie procedur

Realistyczna praktyka to klucz do rozwoju zaawansowanych umiejętności w zakresie udrażniania dróg oddechowych. Symuluje drogi oddechowe osoby dorosłej. Realistyczna górna część tułowia i głowa w Laerdal Airway Management Trainer mogą służyć do demonstrowania i ćwiczenia technik intubacji, wentylacji i odsysania. Ponadto trenażer może służyć do demonstracji bronchoskopii górnych dróg oddechowych i intubacji dotchawiczej pod kontrolą bronchoskopu.

Rozwijaj umiejętności wykorzystywane w realnych sytuacjach klinicznych

Stwórz środowisko, w którym uczniowie mogą ćwiczyć procedury udrażaniania dróg oddechowych, odsysania, intubacji oraz wentylacji workiem samorozprężalnym z wykorzystaniem sprzętu stosowanego w realnych sytuacjach.

laerdal-airway-management-trainer-clinical-setting.jpg

Wentylacja workiem samorozprężalnym

 • Umożliwia wzrokowe sprawdzenie rozprężania płuc
 • Umożliwia osłuchiwanie szmerów oddechowych
 • Pozwala na demonstrację manewru Sellicka (ucisk na chrząstkę pierścieniowatą)
 • Pozwala zademonstrować skurcz krtani

Udrażnianie dróg oddechowych

 • Zakładanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych
 • Intubacja dotchawicza (przez usta i nos)
 • Intubacja przełyku
 • Intubacja oskrzela
 • Zakladanie LMA, LTD i innych przyrządów nadgłośniowych
 • Ocena prawidłowego położenia rurki
 • Dźwiękowy wskaźnik nadmiernego nacisku laryngoskopem
 • Bronchoskopowa ocena położenia rurki

Odsysanie i usuwanie ciał obcych

 • Jamy ustnej 
 • Ustno- lub nosowo gardłowe
 • Ustno- lub nosowo-tchawicze przez rurkę dotchawiczą 
 • Płukanie żołądka

Rodzina trenażerów Laerdala

Nasze trenażery do zabiegów na drogach oddechowych  mają na celu pomóc w nauczaniu podstawowych i zaawansowanych umiejętności, w tym rozpoznawania i postępowania przy niedrożności dróg oddechowych, intubacji noworodka i chirurgicznej konikotomii. Powtarzalne ćwiczenia podnoszą umiejętności i pewność siebie szkolonych osób.