Przejdź do treści

Symbio Rhythm Simulator

Łatwy w obsłudze symulator Symbio Rhythm Simulator stworzono, aby spełnić potrzeby związane zarówno z treningiem, jak i z testowaniem wyposażenia.

Informacje ogólne

  • 11 rytmów do treningu w zakresie defibrylacji
  • 6 rytmów do stymulacji
  • Wychwytywanie podczas stymulacji
  • Wysoko wydajne ładowanie – można defibrylować zgodnie z protokołem
  • Wizualny wskaźnik podawanej energii o wartości 50 dżuli lub większej
  • Defibrylacja/kardiowersja do rytmu oczekującego
  • Zaciski EKG z kodem kolorystycznym
  • Połączenie z pacjentem i 10 złączy zapewnia prawdziwie 12-odprowadzeniową analizę i interpretację.
  • Dodatkowe arytmie to: przednie obniżenie odcinka ST, ostry zawał ściany przedniej z PVC, tachykardia zatokowa z blokiem RBBB, uniesienie odcinka ST ściany dolnej i inne.

Praca z wykorzystaniem 4 baterii AA.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.