Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
Sklep

Fantom do nauki paracentezy

LIM 60100 Fantom do nauki paracentezy

Fantom stanowi podstawowy element zasadniczego szkolenia medycznego w zakresie technik nakłuwania jam ciała w celach diagnostycznych i terapeutycznych.

Ogólny zarys

Trenażer stanowi podstawowy element zasadniczego szkolenia medycznego w zakresie technik nakłuwania jam ciała w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Można ćwiczyć zarówno technikę opartą na anatomicznych punktach orientacyjnych , jak i technikę naprowadzania za pomocą obrazu USG.

Dzięki identyfikacji echogennych struktur anatomicznych uczestnicy szkolenia nabywają umiejętność bezpiecznego wprowadzania igły lub cewnika do jamy otrzewnej.

Umiejętności:

 • Znajomość anatomii okolic brzucha i głębiej położonych organów
 • Palpacyjne wyczuwanie anatomicznych punktów orientacyjnych
 • Identyfikacja nadmiaru płynu
 • Identyfikacja bezpiecznych miejsc wprowadzania igły/cewnika z zastsowaniem techniki ultradźwiękowej
 • Wprowadzanie igły do jamy otrzewnej w celach terapeutycznych lub diagnostycznych
 • Komunikacja między pracownikiem medycznym i pacjentem

Anatomia

 • Tors z charakterystycznymi cechami układu kostnego (spojenie łonowe, grzebień biodrowy) i pępkiem
 • Organy wewnętrzne uwzględnione w modelu:
  • Wątroba
  • Śledziona
  • Jelito
  • Jelito niestałe

Podstawowe cechy

 • Realistyczny wygląd tkanki i odczucie przy wprowadzaniu igły
 • Możliwość ćwiczenia technik badania palpacyjnego i ultradźwiękowego (w położonych obok siebie miejscach)
 • Wewnętrzne echogenne struktury anatomiczne umożliwiające rozpoznawanie punktów charakterystycznych w badaniu USG
 • Ćwiczenia w wykonywaniu drenażu umożliwiają dwie napełnione wodą komory o pojemności 3,5 litra
 • Tanie w eksploatacji, zużywalne wkładki
 • Samouszczelniające wkładki wytrzymują do 200 wkłuć igłą lub do 100 wprowadzeń cewnika
 • Możliwość wprowadzania i wyjmowaania drenu
 • Fantom można ułożyć na plecach i na boku