Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
Sklep
asl-5000-3g-plus-hero-crop.jpg asl-5000-3g-plus-hero-crop.jpg

ASL 5000™ Lung Solution

Wiernie odwzorowane płuca do realistycznego szkolenia z zakresu wentylacji mechanicznej

Dzięki ASL 5000 Lung Solution można odgrywać scenariusze z oddychającym samoistnie symulatorem pacjenta ze wspomaganiem za pomocą respiratora. Dostępny wyłącznie dla symulatorów SimMan, Nursing Anne Simulator oraz SimBaby firmy Laerdal.

Pomoc w szkoleniu z zakresu zarządzania wentylacją
– od podstaw po zaawansowane techniki

Respiratory są obecnie coraz bardziej skomplikowane, a każdy rodzaj i marka ma wiele opcji i trybów wentylacji.W połączeniu z szeroką gamą schorzeń oddechowych, jakie mogą wystąpić u pacjenta, niezwykle trudno jest zapewnić odpowiednie umiejętności kliniczne lekarzom odpowiedzialnym za terapię wentylacyjną.

ASL 5000 Lung Solution to wyjątkowo wiernie przygotowany symulator oddychania przeznaczony do szkolenia w zakresie zarządzania wentylacją w opiece wentylacyjnej, intensywnej terapii, pulmonologii, anestezji i medycynie ratunkowej.  Może symulować dowolny stan układu oddechowego i współpracuje z dowolnym respiratorem w dowolnym trybie wentylacji.

Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala zintegrować szkolenie w zakresie zaawansowanej terapii wentylacyjnej z symulatorami SimMan, Nursing Anne Simulator i SimBaby, a cały przebieg szkolenia nadzorować za pomocą oprogramowania LLEAP. ASL 5000 może być także wykorzystywany jako trenażer zadań w zakresie obsługi respiratora, analizy krzywych wentylacji i wdrażania sprzętu.

BillGarrison_ASL5000.jpg

 

„ASL Lung Solution to rozwiązanie przynoszące korzyści wszystkim stronom. Ono zmienia cały model edukacyjny. Otwiera zupełnie nowe możliwości przed pracownikami szpitali, pozwalając im w pełni wykorzystać zalety tej opcji treningowej”.

Bill Garrison, BS ACCS-RRT RCP
Edukator w zakresie oddychania
Laboratorium Symulacji, St. Elizabeth Healthcare

Opracowany przez IngMar Medical

ASL 5000 Lung Solution został opracowany przez firmę IngMar
wyłącznie do symulatorów firmy Laerdal.

Specyfikacje

ASL 5000™ Lung Solution opracowany we współpracy z firmą Laerdal pozwala zintegrować najbardziej realistyczny na świecie symulator oddychania ASL 5000™ z symulatorami SimMan, Nursing Anne Simulator oraz SimBaby firmy Laerdal. Dzięki niemu można użyć symulatorów SimMan, Nursing Anne Simulator lub SimBaby do przeprowadzenia szkolenia w zakresie terapii wentylacyjnej na poziomie od podstawowego do zaawansowanego, w warunkach anestezji, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, pulmonologii i opieki oddechowej.

 • Wentylator - klasa oddechu spontanicznego (pasywna do 100 bpm) z ciśnieniem mięśniowym:
  • SimMan/Nursing Anne Simulator: od 0 do -100 cmH₂O 
  • SimBaby: od 0 do -30 cmH₂O
 • Objętość oddechowa 2,5 l

 • Obustronne i jednostronne unoszenie klatki piersiowej zsynchronizowane z częstością i głębokością oddechów – SimMan i SimBaby
 • Obustronne unoszenie klatki piersiowej zsynchronizowane z częstością oddechów – Nursing Anne Simulator

 • Podłączanie do dowolnego respiratora – jak u prawdziwego pacjenta

 • Praca ze wszystkimi trybami wentylacji, w tym z kontroli ciśnienia/objętości, wsparcia ciśnieniowowego, wentylacji

 • strumieniowej, APRV, PAV, HFOV, NIV, SIMV

 • Zgodność z wymaganiami
  • SimMan/Nursing Anne Simulator: od 0,5 do 250 ml/cmH₂O 
  • SimBaby: od 0,5 do 15 ml/cmH₂O
 • Oporność
  • SimMan/Nursing Anne Simulator: od 8 do 150 cmH₂o/l/s 
  • SimBaby: od 23 do 250 cmH₂O/l/s
 • Utrzymywanie PEEP w zakresie od 0 do >20 cmH₂O

 • Łatwa aktywacja wstępnie zaprogramowanych stanów dróg oddechowych z różnym poziomem nasilenia, w tym tryb prawidłowy, astma, zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), choroby śródmiąższowe płuc (ILD), POChP, syncytialny wirus oddechowy (RSV) i dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD)

 • Parametry płuc można zmieniać zdalnie w trakcie scenariusza, co ma natychmiastowy wpływ na respirator

 • Możliwość niezależnego ustawienia oporności przy wdechu i wydechu

 • Pełna integracja z interfejsem LLEAP (w wersji 6.3 lub wyższej w przypadku symulatorów SimMan, 6.7 lub wyższej w przypadku symulatorów SimBaby i 7.01 w przypadku Nursing Anne Simulator), dzięki czemu uczestnicy szkolenia otrzymują dodatkowe informacje dotyczące stanu pacjenta, takie jak ciśnienie krwi, częstość akcji serca, SpO₂, etCO₂, częstotliwość oddechu, szmery płucne i wiele innych

 • Symulacja za pomocą scenariuszy z pacjentem oddychającym spontanicznie z wentylacją wspomagającą. Wyświetl utworzone przez ASL-5000 interakcje pacjent–respirator

 • Regulowany współczynnik wdech:wydech (I:E). Czas wdechu od 0 do 20 sekund i czas wydechu od 0 do 20 sekund

 • Wyświetlanie przebiegów falowych i wykresów w czasie rzeczywistym

 • Tworzenie i zapisywanie nieograniczonej liczby zdefiniowanych przez użytkownika stanów oddechowych, w tym odmy opłucnowej, skurczu oskrzeli, zapalenia płuc, kaszlu, mukowiscydozy, obrzęku płuc typu flash i wielu innych.

 • Symulacja scenariuszy, w których stan pacjenta zmienia się w czasie