Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
A020C776_17013046_CANON-2.jpg A020C776_17013046_CANON-2.jpg

Nauczanie z wykorzystaniem SimMan Vascular

Usługi szkoleniowe

Integracja pacjenta w sytuacji nagłej i zabiegów naczyniowych, aby poprawić wyniki pacjentów.

Większe bezpieczeństwo pacjenta, poprawa czasu interwencji

Ten kurs jest stworzony, aby nauczyć użytkowników obsługi symulatora SimMan Vascular przez włączenie praktycznych aktywności.  Cały zespół pozna oprogramowanie i sposób odgrywania wstępnie zainstalowanych scenariuszy.

Ten kurs jest przeznaczony dla operatorów symulatorów lub dla osób odpowiedzialnych za obsługę i wdrożenie SimMan Vascular w treningu symulacyjnym. Podstawowe umiejętności komputerowe i podstawowa znajomość symulatora będzie pomocna. Dodatkowo konieczna jest zasadnicza wiedza dotycząca zasad prowadzenia zabiegów wewnątrznaczyniowych.

Po tym kursie uczestnicy będą potrafili korzystać z systemu symulacji do zabiegów wewnątrznaczyniowych opartych o symulacje i do treningu zespołowego.

 

A020C788_170130SY.jpeg

Czego się nauczysz:

  • Dogłębne zrozumienie elementów symulatora SimMan Vascular
  • Sposób obsługi SimMan Vascular za pomocą aplikacji LLEAP
  • Sposób wykorzystania wstępnie zaprogramowanych scenariuszy, aby udokumentować jakość pracy uczestników szkolenia podczas symulacji
  • Wykorzystanie dziennika sesji symulacji w oprogramowaniu do podsumowania

Kto odniesie korzyści z tego kursu

Naprawdę podobało mi się, że specjalista ds usług technicznych rozumiał, co mówię, nie tylko pod względem mechanicznym, lecz także klinicznym.

W jaki sposób prowadzony jest kurs

To jednodniowy kurs przeznaczony dla maksymalnie ośmiu uczestników, prowadzony w placówce klienta przez naszego specjalistę ds. usług szkoleniowych.

Naszym pracownikom zależy na Twoim sukcesie

Dbanie o wysokiej jakości opiekę zdrowotną to podróż. Chcemy towarzyszyć w niej naszym klientom. Mamy doświadczenie i wiedzę, a także odpowiednią skalę, aby móc zapewnić naszym klientom wsparcie, którego potrzebują. Dzięki usługom firmy Laerdal wszyscy odnoszą korzyści – instruktorzy, uczestnicy szkolenia, a co najważniejsze, pacjenci.

Naszym celem jest zrozumieć cele naszych klientów związane z programem symulacji. Chcemy poznać konkretne cele nauczania, codzienne trudności oraz planowaną ewolucję programu w czasie.

Nasi pracownicy motywują do uzyskania najlepszych wyników. Pracownicy tacy jak Danny, jeden z naszych doświadczonych specjalistów ds. usług edukacyjnych.