Gå vidare till

Tidigare avsnitt av "Simuleringshalvtimmen" och webinar

Tidigare webinar:

Webinar om simulering, praktisk träning och utbildning inom kommunal vård och omsorg.

Webinar om simulering inom ambulanssjukvård, tema prehospital förlossning

Varför bör ambulanssjukvården simulera mer

Vad är SimCapture for Skills

Simuleringsträning och pedagogik

Simuleringsträning med fokus på förlossning

Simuleringsträning inom undersköterskeutbildning

Simuleringsmetoden "Rapid Cycle Deliberate Practice" - RCDP

SimCapture / ABC-Teknikk, den kompletta lösningen för inspelning och inlärning vid simulering

Presentation av Nursing Anne & Nursing Anne Simulator

Simuleringsträning, prehospital förlossning

Kompetensutveckling, utbildning och praktisk träning inom kommunal vård- och omsorg

Presentation av de nya modulerna till Nursing Anne Simulator

Kort genomgång av Nursing Anne 

Digital presentation av SimMan 3G Plus

Core Debriefing

Webinar om drunkning

Så vet du vilken HLR-docka du ska välja. 

Webinar med David Fredman från SMS-livräddare

RQI - Transforming resuscitation for life

Hur du kan genomföra HLR-utbildning med bra kvalitet

Att använda simulering som metod i undersköterskeutbildning

 

 

 

Tidigare avsnitt av "Simuleringshalvtimmen":

Spela in eget ljud/röster till din simulering

Skapa egna patientfall enkelt irekt i SimPad och LLEAP

Rengöring av simulatorer och HLR-dockor

Specialavsnitt, live från Nordic SUN 2022

Hur man tar ut loggfiler från våra simulatorer

ThemeEditor; Hur du enkelt kan optimera din SimPad vid scenarioträning

Rekvisita till din simulering

Tips & trix i användningen av Laerdals Patient Monitor

Så optimerar du den framtida simuleringen med ett bra nätverk

Genomgång av den nylanserade Monitor By Laerdal, en nyhet som förenklar din träning!

 

Färdighetsträning inom vården och på vårdutbildningar med SimCapture for Skills

SimMan 3G PLUS dark manikin.jpg
Realistisk patienthantering med dubbelsidiga funktioner gör det möjligt att öva avancerad livsuppehållande vård... Realistisk patienthantering med dubbelsidiga funktioner gör det möjligt att öva avancerad livsuppehållande vård i ALS- och ACLS-scenarion som nära efterliknar verkligheten.