Gå vidare till
Öppna vägledning
Extended warranty _8LR2678.jpg Extended warranty _8LR2678.jpg

Optimera er investering

Laerdals tjänster

 

Utmaningarna

Forskningsstudier visar att simulatorer och dockor ofta underutnyttjas. De två huvudsakliga skälen till det är utrustning som inte är driftduglig samt brist på utbildad personal.

Utrustning som inte är i drift beror på icke-fungerande eller dåligt fungerande utrustning Det ger störningar i produktiviteten, vilket i slutänden drabbar inlärningsresultaten. 

Tillgång till utbildad personal kan innebära skillnaden mellan ett framgångsrikt och ett mindre lyckat simuleringsprogram. Personer som både kan använda utrustningen och köra simuleringar för att uppnå utbildningsmål enligt kursplanen är ofta en bristvara.

 Vare sig det beror på utrustning som inte är driftduglig, personal som saknar rätt kompetens eller båda delar, ger underutnyttjande av simulatorer dålig avkastning på investeringen.

Upgrade-course-_8LR2210.jpg
_BRO3692.jpg

Att lyckas

För att utnyttja ett simuleringsprograms fulla potential måste utrustningen alltid fungera och personalen måste veta hur den används. Det är också viktigt att personalen vet hur de ska integrera simulering i kursplaner och övningsprogram.

Att utnyttja er investering optimalt ger dubbel effekt: Om simulatorerna alltid fungerar ger det mer övningstid per student/användare. Personal som har utbildats för att effektivt genomföra utbildningsmål är den absolut bästa avkastningen på investeringen: de leder till bättre utbildningsresultat och, viktigast av allt, gör att fler liv kan räddas.

Ett globalt supportnätverk

Laerdals servicelösningar omfattar allt från underhåll av utrustningen till kurser i bästa praxis – oavsett var i världen ni befinner er. När ni investerar i en Laerdal-simulator förväntar ni er mycket pålitliga prestanda. Samma höga prestationskrav gäller även servicepersonalen. Ni kan alltid förvänta er det bästa av vår tekniska supportpersonal, våra servicetekniker och utbildningsspecialister.

140 specialister över hela världen
34 viktiga globala samarbetsparter
40 länder där tjänster erbjuds

Fördelarna med simuleringstjänster

Så kan Laerdal hjälpa till

Laerdal erbjuder ett brett urval av utbildnings- och tekniktjänster för att uppfylla era behov – från grundläggande vägledning till komplexa simuleringar. Vårt mål är att era simuleringsprogram ska löpa så effektivt och enkelt som möjligt för att undvika onödiga avbrott. Vi tar hand om tekniken och ger support så att ni kan fokusera på att uppfylla era utbildningsmål och bidra till att rädda liv.

Be om mer information

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.