Gå vidare till

HeadBed II huvudfixeringsram

Huvudfixeringsramen HeadBed II är en vattenresistent immobiliseringsram av engångsmodell för huvudet, som med sin öppna design gör det enkelt att snabbt bedöma patienten. HeadBed II kan användas tillsammans med de flesta ryggbrädor och passar för immobilisering av vuxna, barn och spädbarn.

Översikt

Praktisk engångsutrustning

Huvudfixeringsramen HeadBed II består av en vaxbelagd korrugerad bräda som tål dåligt väder. Med HeadBed II kan vårdpersonalen snabbt immobilisera patientens huvud på ett enkelt sätt: Placera patienten på brädan, spänn fast HeadBed II och säkra enheten till ryggbrädan med de patenterade dubbelt självhäftande banden.

Maximal immobilisering med minimalt behov av förvaringsutrymme. HeadBed II är helt platt vid förvaring, vilket ger flexibilitet att förvara ett större antal fixeringsramar och annan utrustning utan några problem. Eftersom HeadBed II är en engångsprodukt som enkelt kasseras finns det inget behov av rengöring.


Alla Laerdals huvudfixeringsramar är latexfria, röntgengenomsläppliga samt MR- och DT-kompatibla.


You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Välkommen tillbaka

Din session avbröts medan du var borta. Vill du fortsätta att vara inloggad?

Fortsätt Logga ut