Gå vidare till

Laerdal ALS Baby

Enastående realism för att träna avancerad återupplivning

Produktinformation

Laerdal ALS Baby kan användas för scenarioträning, men också för exceptionellt realistisk individuell träning i avancerad återupplivning, inklusive luftvägsbehandling, professionell HLR, kärlåtkomst och EKG-övervakning med 4 avledningar. Används i CEPS-utbildningen!

  • Ventilation med mask och andningsballong
  • Sellick-manöver
  • Intubation (oral och nasal)
  • Införande av Laryngeal Mask Airway (LMA)
  • HLR*
  • EKG med 4 avledningar
  • Intraosseöst insättande av nål med aspiration av simulerad benmärg
  • Finns med HeartSim 200 Rhythm Simulator

*Rekommenderas inte för ventilation med mun till mun/mun till mask.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.