Gå vidare till

SimMan 3G Trauma

Emergency Care & Trauma

SimMan 3G Trauma har utvecklats för att träna militär och akutmedicinsk personal i traumasituationer, som bland annat blödningskontroll. Den hållbara konfigurationen är baserad på SimMan 3G och den möjliggör flexibel simuleringsträning i den miljö som du väljer, oavsett om det är i klassrummet eller på slagfältet . 

Gå till avsnittet

Lösningen för träning av militär och civil räddningstjänst

Vi har skräddarsytt SimMan 3G för specialiserad användning som traumapatientsimulator särskilt utvecklad för militär och civil akutsjukvård.

SimMan 3G Trauma är väl lämpad för träning av snabb bedömning av akuta olycksfall. Den simulerar också nödvändiga interventioner som blödningskontroll och luftvägshantering.

Slittålig för användning i realistiska situationer

SimMan 3G Trauma har några nödvändiga funktioner, som amputerade extremiteter och sternum-IO-access, för att ge optimal övning av trauma- och olycksfallssituationer.

Produktegenskaperna, den nya "Rugged PC", den trådlösa konfigurationen samt den slitstarka förvaringsväskan gör SimMan 3G Trauma till ett gott val när det gäller realistisk simuleringsträning i ansträngd miljö - oavsett om det innebär träning på sjukhus, i ambulans eller ute på fältet.

Styrning via LLEAP

LLEAP-driftsmjukvaran gör det lätt och effektivt att simuleringsträna, både på språng i manuellt läge och att köra förprogrammerade scenarier i automatläge.

Eftersom du kan använda samma patientfallsscenarier på alla Laerdals patientsimulatorer med LLEAP, tar de mindre tid att förbereda och ger dig mer tid att undervisa.

Översikt

Specifikationer

Luftvägsfunktioner:

 • Kontrollerbar luftväg. Öppnas och stängs automatiskt eller manuellt.
 • Ledad käke. Möjliggör haklyft. 
 • Sug (oralt och nasafaryngealt)
 • Ventileras med oxygenmask
 • Orotrakeal intubation
 • Nasotrakeal intubation
 • Intubation i höger huvudbronk
 • Kombiintub, Larynxmask och andra luftvägshjälpmedel
 • Retrograd intubation
 • Fiberoptisk intubation
 • Transtrakeal jetventilation
 • Koniotomi med kanyl
 • Kirurgisk koniotomi
 • Varierat lungmotstånd - fyra olika lägen
 • Varierat luftvägsmotstånd - fyra olika lägen
 • Luftfylld buk

Luftvägskomplikationer:

 • Upptäck korrekt huvudposition
 • Kan inte intuberas/kan inte ventileras
 • Kan intuberas/kan ventileras
 • Tungödem
 • Pharyngial svullnad
 • Laryngospasm
 • Minskad rörelseförmåga i ryggraden
 • Trismus

Andningsfunktioner:

 • Spontanandning
 • Bröstkorgen höjs/sänks bilateralt och unilateralt
 • CO2-utandning
 • EtCO2 vågformad kurva
 • Normala och onormala andningsljud
  • 5 auskultationspunkter fram
  • 6 auskultationspunkter bak
 • Visar syremättnad och vågformskurvor

Andningskomplikationer:

 • Cyanosis
 • Thorakocentes med kanyl – bilateralt
 • Ensidig/tvåsidig höjning/sänkning av bröstkorgen
 • Ensidig/tvåsidig och lungrelaterade andningsljud
 • Dubbelsidig thoraxdränering

Hjärtrelaterade funktioner

 • Omfattande EKG-bibliotek
 • Hjärtljud på fyra olika punkter på ryggen
 • Simulerad övervakningav EKG-rytmen, fyra avledningar
 • EKG-övervakning, tre och fem ledningar
 • Visar 12 EKG-ledningar
 • Defibrillering och elkonvertering
 • Pacing

 Circulationsegenskaper: 

 • Blodtrycksmätning manuellt, auskultation av Korotkoffs ljud
 • EKG-synkronisering av puls i hals-, lår-, arm-, hand-, fot- och benartärer.
 • Pulsstyrka i samspel med blodtryck
 • Palpering av puls registreras

 Vaskulär access:

 • IV access (höger arm)
 • Intraosseous access (tibia och sternum)

 HLR:

 • Enligt Guidelines 2010
 • HLR-kompressioner genererar påtaglig puls, EKG-kurvor och artefakter
 • Realistiskt motstånd och kompressionsdjup
 • Detektion/registrering av djup och frekvens
 • Detektion/registrering av tryck
 • Realtidsfeedback av kvalitén på utförd HLR

 Ögonfunktioner:

 • Blinking - snabb, långsam och normal
 • Öppna, slutna och halvt slutna
 • Pupillfuntioner:
 • Synkron/icke synkron
 • Nedsatt/normal responstid

 Andra egenskaper:

 • Blödning
  • Simulerad blödning vid flera ställen
  • Arterial och venös
  • Automatiska vitala reaktioner vid blodförlust och behandling 
  • Kompatibel med olika skademoduler
 • Reglerbar urinmängd
 • Sekretering:
  •  Ögon, öron, näsa och mun
  • Blod, slemhinnor, cerebrospinalsvätska etc.
  • Svettningar
 • Tarmljud, fyra kvadranter
 • Patientröst:
  • Förinspelade ljud
  • Egensinspelad röst
  • Instruktören kan simulera patientens röst trådlöst
 • Instruktörkommunikation:
 • Flera instruktörer kan kommunicera med varandra med integrerad "Voice Over Internet Protocol" (VOIP)

 Amputeringar:

 • Amputerad vänsterarm
 • Amputerat vänsterben
 • IM-hud på höger ben
 • Amputerad högerarm
 • Hud för amputerad högerfot

 Systemegenskaper:

 • Fjärrstyra simulatorn via en trådlös och slitstark läsplatta
 • Fjärrstyra flera dockor samtidigt
 • Kontrollera dockorna varsomhelst ifrån i ditt nätverk
 • Möjlighet att styra/observera en simulering i flera enheter samtidigt
 • Instruktörsinställningar:
  • Precis och exakt kontroll även i akut läge
  • Designa och programmera egna scenarios
  • Skapa egna händelser
  • Använda förhandsprogrammerade scenarier
 • Automatiska inställningar:
  • Förprogrammerade fysiologiska och farmakologiska reaktioner
  • Enkelt att öka/minska svårighetsgrad och tid
 • Simuleringskontroller:
  • Möjligt att spola framåt, bakåt, pausa, spara och starta om
 • Profilredigeringsverktyg:
 • Skärm för prognoser och resultat
 • Display för trender
 • Integrerad video för utvärdering
 • Datalogg
 • Lägga till instruktörskommentarer

 Patientmonitorens egenskaper:

 • Trådlös
 • Lätt att konfigurera
 • Inkluderar:
 • ECG (tvåavledning)
 • SpO2
 • CO2
 • ABP
 • CVP
 • PAP
 • PCWP
 • NIBP
 • TOF
 • Tillförsel av anestesimedel
 • pH
 • PTC
 • ICP
 • Hjärtminutvolym
 • Temperatur
 • Ytterligare fler parametrar kan läggas till och programmera
 • X-Ray display
 • 1Visar 12 EKG-avledningar
 • Anpassningsbar bild- och videouppspelning

 Certifikat:

 • UL
 • CE
 • FCC
 • CSA
 • HMR

Specifikationer

Kön, ålder, storlek

Vuxen
Tillgänglig
Övningsdocka i helkroppsmodell
Tillgänglig
Man
Tillgänglig

Skador/Trauma

Blödning och kontroll av kraftig blödning
Tillgänglig
Replikering av NBC-effekter
Tillgänglig
Sats för sårvård och utvärderingsmodul som tillval
Tillgänglig
Simulerat blod
Tillgänglig

Övrigt

Vård av tandprotes
Tillgänglig
Sekret: svett, tårar, CSF, fradga
Tillgänglig
Syrgasmättnad
Tillgänglig
Full nackrörlighet
Tillgänglig

Luftvägsfunktioner

CO2-utandning
Tillgänglig
Luftvägskomplikationer (instruktörskontrollerade)
Tillgänglig
Auskultation av lungljud
Tillgänglig
Koniotomi
Tillgänglig
Endotrakealtuber – insättning, säkring och vård
Tillgänglig
Esofageal intubering
Tillgänglig
Val av lungljud från en eller två lungor
Tillgänglig
Uppblåsbart tungödem
Tillgänglig
Instruktörskontrollerad mekanisk luftvägsförslutning
Tillgänglig
Intubering
Tillgänglig
Laryngospasm
Tillgänglig
Lungljud som synkroniseras med andningsfrekvens
Tillgänglig
Nålbröstdekompression
Tillgänglig
Simulering av blockerad luftväg
Tillgänglig
Oral och nasal fiberoptisk intubering
Tillgänglig
Syrgasförsörjningsmetoder
Tillgänglig
Faryngeal obstruktion
Tillgänglig
Övertrycksventilering
Tillgänglig
Realistisk höjning och sänkning av bröstkorgen
Tillgänglig
Retrograd intubering
Tillgänglig
Intubering av höger huvudbronk
Tillgänglig
Krikoidtryck (Sellicks manöver)
Tillgänglig
Magauskultation för att verifiera korrekt positionering
Tillgänglig
Bukdekompression
Tillgänglig
Sugtekniker
Tillgänglig
Supraglottala luftvägar (LMA, LTA och CombiTube)
Tillgänglig
Trakeotomivård och sugning
Tillgänglig
Transtrakeal jetventilation
Tillgänglig
Ventilationssensor
Tillgänglig
Kräkningar
Tillgänglig
Ökat motstånd i vänster/höger lunga
Tillgänglig
Införande av toraxdrän
Tillgänglig
Minskad lungtänjbarhet
Tillgänglig
Luftvägshinder pga. främmande föremål
Tillgänglig
Supraglottala luftvägar
Tillgänglig
Införande av orofaryngeal/nasofaryngeal luftväg
Tillgänglig

HLR

Anatomiska landmärken
Tillgänglig
Kompressionsregistrering och återkoppling
Tillgänglig
Detaljerad HLR-utvärdering
Tillgänglig
Ventileringsregistrering och -återkoppling
Tillgänglig
Buklyft (Heimlichmanövern)
Tillgänglig
Bröstkompressioner
Tillgänglig
Registrering och återkoppling vid huvudlutning/haklyft
Tillgänglig
Ventilering med andningsballong
Tillgänglig

Cirkulation

Auskultation av hjärtljud
Tillgänglig
Automatisk konvertering av EKG med defibrillering
Tillgänglig
Cyanos
Tillgänglig
Defibrillering (manuell/automatisk)
Tillgänglig
Defibrilleringssensorer
Tillgänglig
EKG-övervakning
Tillgänglig
Instruktörskontrollerad EKG-rytm
Tillgänglig
Extern stimulering (pacing)
Tillgänglig
Hjärtljud synkroniserade med EKG
Tillgänglig

Blodtryck/puls

Justerbara BT-nivåer (systoliska/diastoliska)
Tillgänglig
Justerad hjärtfrekvens
Tillgänglig
Justerbar pulsstyrka
Tillgänglig
Auskultativt uppehåll, med på/av-funktion
Tillgänglig
Blodtrycksauskultation
Tillgänglig
Brachialpuls
Tillgänglig
Kontrollsensorer för halspuls
Tillgänglig
Halspuls under kompressioner
Tillgänglig
Korotkoffljud synkroniserade med EKG
Tillgänglig
Pulsstyrka beroende på blodtryck
Tillgänglig
Halspuls
Tillgänglig
Blodtryck/puls
Tillgänglig
Pulsoxymeter, syrgasmättnad
Tillgänglig
Synkroniserad puls (med EKG)
Tillgänglig

Mag-tarmkanalen

Auskultation av tarmljud - normalt/onormalt
Tillgänglig
Nasoenteriska och esofegalsonder - införing, omvårdnad och borttagande
Tillgänglig
Bukdistention
Tillgänglig

Cirkulationskunskap och administrering av IV-läkemedel

IM-injektioner
Tillgänglig
Realistisk flashback
Tillgänglig
Volyminfusion
Tillgänglig

Simulerad administrering

Skapa och redigera scenarier
Tillgänglig
Händelseloggning
Tillgänglig
Instruktörsdator
Tillgänglig
Logg
Tillgänglig
Förprogrammerade scenarier
Tillgänglig
Förinställda patientstatusnivåer
Tillgänglig
Fjärrkontroll
Tillgänglig
Simulerad patientmonitor
Tillgänglig
Webbkamera
Tillgänglig
Datoranslutning
Tillgänglig
Trådlös uppkoppling
Tillgänglig

Kateterisering

Komplett urinkateterisering
Tillgänglig

Programvara för Scenario Cloud och scenariocloud.laerdal.com

Scenario Cloud
Tillgänglig

Utbildningstjänster (tillval)

Programmering av egna scenarion
Tillgänglig
Anpassad introduktion
Tillgänglig
Introduktionskurs
Tillgänglig
Kurs för programmering av scenarion
Tillgänglig
Uppdatera kurs
Tillgänglig

Avrapportering

Avrapportering genom registrerade händelser
Tillgänglig
Avrapportering med video efteråt
Tillgänglig

Extrahering/Immobilisering

Extrahering
Tillgänglig
Immobilisering
Tillgänglig

Tekniska tjänster (tillval)

Förlängd garanti
Tillgänglig
Installation
Tillgänglig
Låneprogram (endast Nord- och Sydamerika)
Tillgänglig
Förebyggande underhåll
Tillgänglig
ValuePlus-paket
Tillgänglig

Ögonfunktioner

Blinkande ögonlock
Tillgänglig
Utvidgad pupill
Tillgänglig
Ljuskänsliga pupiller
Tillgänglig
Ojämna pupiller
Tillgänglig

Röstljud

Levande röstljud (trådlös eller trådbunden mikrofon)
Tillgänglig
Röstljud
Tillgänglig

Ultraljud

Torso-hud med LS-taggar
Tillgänglig

Produktnedladdningar

Användarhandböcker

Programvara

exe

SimMan 3G Ess 2.4.0 (869mb)

SimMan 3G Trauma Instructor Application Software was discontinued September 2014 and replaced by Laerdal Learning Application (LLEAP) Software. Laerdal will ensure availability and support of Instructor Application (latest software version 2.4.0) for a minimum of five years from the date of discontinuation. No additional improvements or modifications will be made to the Instructor Application. In order to access the latest software advancements available for your simulator, please learn more about LLEAP.

exe

Patient_monitor_2.4_config_patch

This patch fixes an issue where the Patient Monitor application does not start up correctly and may show an error message when started due to a corrupted configuration file. This patch requires that Patient Monitor version 2.4.0, 2.4.1 or 2.4.2 is installed.

Övriga dokument

Kontakta oss

Be om mer information

Be om mer information

Hur föredrar du att bli kontaktad?
<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Returnering

Returnering

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Teknisk Support

Teknisk Support

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.