Gå vidare till

Harvey – hjärt-lungpatientsimulatorn

Nästa generations Harvey® – hjärt-lungpatientsimulatorn – simulerar på ett realistiskt sätt nästan vilken hjärtsjukdom som helst med ett knapptryck genom att variera blodtryck, puls, hjärtljud, blåsljud och andningsljud.

Hjärt-lungrelaterad träning som förbättrar patientvården

I nära 50 år har Harvey varit ett beprövat simuleringssystem vid undervisning i kardiologiska bedömningsfärdigheter överförbara på verkliga patienter. Gör som fler än 50 länder världen över och använd Harvey för att utbilda nästa generation inom de olika vårdprofessionerna. Hjälp dina studenter att nå milstolpar och färdigheter som kan rädda liv.

Nyheter

Nästa generations Harvey® tillhandahåller hjärt-lungrelaterad träning för all vårdpersonal. Denna fullstora docka kan på ett realistiskt sätt simulera nästan vilken hjärtsjukdom som helst med ett knapptryck. Bland nyheterna finns ytterligare 20 patientscenarier – varav några med förhöjda hjärt- och andningsfrekvenser – och sammanlagt 50 tillstånd, 10 omfattande standardiserade patientfall för såväl undervisning som examination samt en rad utökade fysiska funktioner. Nytt är även ytterligare bilaterala armpulser och en bärbar dator till stöd för UMedic och framtida LLEAP-integrering.

Relaterade produkter

A single-focused source to learn the most important cardiac auscultatory findings - "The Big 12" A single-focused source to learn the most important cardiac auscultatory findings - "The Big 12"

Specifikation

 • Hjärtsjukdomsfall (totalt 50)

 • Standardiserade patientkursplaner (totalt 10)

 • Bärbar

 • Områden med andningsljud (totalt 6)

 • Områden för hjärtauskultation (totalt 9)

 • Digitalt drivna impulser (totalt 12)

 • Modifierbara amplituder och intensiteter

 • Högtalare för anamnesupptagning

 • Användbar i olika undervisningsmiljöer:
  • Självstudier kopplade till UMedic
  • Instruktörsledd undervisning i liten grupp
  • Föreläsningsmiljöer

 • 10 nya Harvey-fall med en rytm på 90 slag/min
  • Normal
  • Oskyldigt blåsljud
  • Hypertoni
  • Mild mitralklaffinsufficiens
  • Mitralisklaffprolaps (klick och blåsljud)
  • Akut perikardit
  • Mild trikuspidalklaffinsufficiens
  • Svår kronisk aortaklaffinsufficiens
  • Kardiomyopati
  • Svår aortastenos
  Ytterligare 10 nya patientfall
  • Mild systolisk hjärtsvikt
  • Mild diastolisk hjärtsvikt
  • Mild mitralklaffinsufficiens(variant)
  • Måttlig mitralklaffinsufficiens
  • Mild aortaklaffinsufficiens
  • Kranskärlssjukdom med hjärtsvikt
  • Måttlig aortastenos
  • Lungemboli
  • Lung-hjärtsjukdom
  • Aortastenos och aortaklaffinsufficiens

  Standardiserat patientbibliotek – 10 fall (tryckt häfte och DVD med digitala filer)

  Grundläggande kursmoment

  Harvey erbjuder en omfattande kursplan genom att på ett realistiskt sätt simulera 50 olika tillstånd. Upplägget börjar med vanliga, mindre komplexa tillstånd och fortskrider till mer ovanliga och komplexa sjukdomar.

  • Introduktionsprogram
  • Normal rytm (60 och 90 slag/min)
  • Oskyldigt blåsljud (60 och 90 slag/min)
  • Aortaklaffskleros
  • Hypertoni (60 och 90 slag/min)
  • Kärlkramp
  • Akut diafragmal infarkt
  • Akut framväggsinfarkt
  • Ventrikelaneurysm
  • Mitralisklaffprolaps (MVP) (60 och 90 slag/min)
  • MVP, isolerat klick och blåsljud
  • Mitralklaffinsufficiens, kronisk
  • Mitralklaffinsufficiens, mild (60 och 90 slag/min)
  • Mitralklaffinsufficiens, mild (variant)
  • Mitralklaffinsufficiens, akut
  • Mitralklaffstenos (MS) med svår trikuspidalklaffinsufficiens (TR)
  • MS med mild TR (60 och 90 slag/min)
  • Mitralklaffstenos och -insufficiens
  • Aortaklaffinsufficiens, kronisk (60 och 90 slag/min)
  • Aortaklaffinsufficiens, akut
  • Aortastenos (60 och 90 slag/min)
  • Hypertrofisk kardiomyopati
  • Kardiomyopati (60 och 90 slag/min)
  • Akut perikardit (60 och 90 slag/min)
  • Primär pulmonell hypertension
  • Förmaksseptumdefekt
  • Kammarseptumdefekt
  • Öppetstående ductus arteriosus
  • Pulmonalstenos
  • Aortakoarktation
  • Fallots tetrad
  • Kranskärlssjukdom med hjärtsvikt
  • Mild systolisk hjärtsvikt
  • Mild diastolisk hjärtsvikt
  • Måttlig mitralklaffinsufficiens
  • Måttlig aortastenos
  • Mild aortaklaffinsufficiens
  • Aortastenos och aortaklaffinsufficiens
  • Lungemboli
  • Lung-hjärtsjukdom
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.