Gå vidare till

SimBaby

Var förberedd på ge pediatrisk vård vid kritiska tillstånd

Avancerad utbildning i alla aspekter av pediatrisk vård

SimBaby är en fristående simulator utformad för att hjälpa vårdpersonal att på ett effektivt sätt lära sig att känna igen och behandla kritiska tillstånd hos barn. Simulatorn SimBaby är en naturtrogen docka som föreställer en nio månader gammal patient. Dockan är utformad efter specifika utbildningsmål med fokus på initial bedömning och behandling.

Öva på tidig bedömning, diagnos och åtgärd

Barn kan uppvisa fysiologiska reaktioner på trauma som skiljer sig från vuxnas. Att lära sig hur man effektivt identifierar och behandlar akuta andningssvårigheter, chock och hjärtstillestånd kan förbättra vårdpersonalens förmåga att agera med större självförtroende i en nödsituation.

Bedöm tid för kapillärfyllning.

Testa pupillens ljusreflex.

Ta pulsen bilateralt.

Hjälp till att förbättra kommunikationsförmåga och vårdkontinuitet

Våra förbättringar av SimBaby ger vårdpersonal möjlighet att träna i en säker och realistisk arbetslagscentrerad miljö och gör dem redo att fatta viktiga beslut. Vare sig det gäller akutfall, intensivvård eller sängnära utbildning för exempelvis vård i hemmet, kan övning av effektiv kommunikation och lagarbete med gott självförtroende och kompetens hjälpa till att förbättra patientresultaten.

Mått som ger återupplivning av högre kvalitet

SimBaby är utrustad med QCPR-teknik, vilket ger möjlighet till effektiv övervakning och förbättring av hjärt-lungräddningsresultaten.

Viktiga mätvärden inkluderar:

  • Korrekt kompressionsdjup
  • Lämplig kompressionstakt
  • Fullständigt kompressionsavslut
  • Tillräcklig aktiv tid
  • Adekvat ventilering

Realistisk anatomi säkerställer att deltagarna korrekt utför huvudlutning och haklyft, ser bröstkorgen höja sig samt får uppleva lämpligt bröstkorgsmotstånd.

Nå utbildningsmålen med lättanvända scenarion

Scenarion baserade på American Heart Associations Pediatric Advanced Life Support-program hjälper kursdeltagarna att förbereda sig för kritiska situationer i verkligheten utan att behöva agera under samma press som vid en faktisk akutsituation.

Laerdal erbjuder även hjälp att ta fram scenarion som är specialanpassade efter era behov. Tillsammans med era kliniska specialister kan våra utbildningsspecialister ta fram scenarion som följer standardiserade behandlingsprotokoll, vilket ger bättre utbildningsresultat och bättre klinisk effekt. Vi kan även hjälpa till med implementeringen av dessa scenarion på plats.

Tillbehör för styrning och avrapportering

SimPad PLUS

Med sitt intuitiva pekskärmsgränssnitt, sin mobila design, sina lättanvända scenarion och en integrerad datalogg, kan SimPad PLUS hjälpa er att enklare nå era utbildningsmål.

Instruktörsdator med LLEAP

Programvaran LLEAP samlar all styrning av datorstyrda Laerdal-simulatorer på ett och samma ställe. Den hjälper er också att genomföra simulatorutbildning och gör det enklare att utveckla nya scenarion för att uppfylla utbildningsmål.

Integrerad avrapportering

Spela in, dela och avrapportera övningssessioner med synkroniserat ljud, video och simuleringsinformation från något av Laerdals alternativ för avrapportering.

Utvidga omfattningen utifrån utbildningsbehovet

Använd SimBaby för att träna kritiska bedömningar och överlämningssituationer för en nio månader gammal simulerad patient i en säker och ytterst realistisk övningsmiljö.

Specifikationer

Airway

Airway opening acquired by head tilt, chin lift and jaw thrust
Oropharyngeal and nasopharyngeal airways
Bag-Valve-Mask ventilation
Orotracheal and nasotracheal intubation
Sellick Maneuver
LMA insertion
Endotracheal tube insertion
Fiberoptic intubation
Gastric tube insertion
Variable lung compliance
Variable airway resistance
Tongue edema
Laryngospasm
Pharyngeal swelling
Decreased lung compliance
Right mainstem intubation
Gastric distention

Simulated Patient Monitor

Highly configurable patient monitor
Simulate several parameters including: ECG, SpO2, CO2, ABP, CVP, PAP, NIBP, TOF, and others
Multimedia capability: Radiology files, Media files, Lab results
Touch screen operation
Multi-level alarm

Pulmonary System

Spontaneous breathing with variable rate, depth and regularity
Bilateral and unilateral chest rise and fall
Normal and abnormal breath sounds – bilateral
Lung Sounds: Normal, course crackles, fine crackles, stridor, wheezes and rhonchi
Oxygen saturation
See-saw respiration
Retractions
Pneumothorax
Unilateral chest movement
Unilateral breath sounds
Unilateral needle thoracentesis mid-clavicular
Unilateral chest tube insertion

Cardiovascular System

Extensive ECG library with rate from 20-360
CPR compressions generate palpable pulses, blood pressure waveform, and generate artifacts on ECG
Heart Sounds:Normal, systolic murmur, holosystolic murmur, diastolic murmur, continuous murmur and gallop
Blood pressure (BP) simulated on patient montior
Pulses: Unilateral brachial pulse and bilateral femoral pulses synchronized with ECG
Pulse strength variable with BP
Display of cardiac rhythms via 4-lead ECG monitoring
12-lead dynamic ECG display
Live defibrillation, pacing, and cardioversion

Vascular Access

Venous access antecubital fossae, dorsum of the hand and long saphenous vein
Bilateral IO/IV insertion legs
IV bolus and infusion
Simulated blood flashback upon venous cannulation

Software Features

Easy to operate software
Manual control over all parameters
Scenarios, including Trends and Handlers, can be pre-programmed by user or downloaded on SimStore
Web-camera recording
Review event log together with synchronized recording of patient monitor and in-room video

Other Features

Interchangeable eyes with normal, constricted and blown (dilated) pupils
Fontanel can present as normal, or bulging
Torso motion
Vocal sounds: Crying, content, coughing, and hiccup
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.