Gå vidare till

SimJunior

SimJunior är en interaktiv pediatrisk simulator, framtagen av Laerdal tillsammans med American Academy of Pediatrics för att tillgodose utbildnings- och träningsbehoven hos vårdpersonal.

Gå till avsnittet

En realistisk helkroppssimulator för pediatrisk akutvård

SimJunior representerar en sexårig pojke och kan simulera många olika tillstånd, från att vara ett friskt, talande barn till att vara en okontaktbar akutpatient utan livstecken.

SimJunior låter deltagarna öva på flera olika pediatriska färdigheter och därigenom uppleva och få praktisk erfarenhet av livshotande pediatriska tillstånd.

SimJunior kan fås med olika tekniska tjänster och utbildningstjänster samt validerat simuleringsinnehåll och är en komplett simuleringslösning för pediatriska utbildningsprogram.

Drift- och avrapporteringsalternativ

Integrerad avrapportering

Spela in, dela och rapportera träningssessioner med hjälp av synkroniserad audio, video och simuleringsinformation från ett av Laerdals rapporteringsalternativ:

SimView - en integrerad rapporteringslösning som ger dig möjlighet att studera simuleringar på närmare håll.
SimView Mobile - det perfekta valet för att använda SimView och SimMan ALS på plats.
Session Viewer - gör det nu möjligt att spela in från 1 HD USB-webbkamerasynkroniserad med dataloggen.

Partnerskap för bättre vårdresultat för barn

Utvecklad i samarbete med American Academy of Pediatrics ger produkten nya möjligheter att integrera den senaste tekniken vid utbildningar i spädbarnsvård och pediatrik.

Genom att kombinera lösningen med utbildningsmaterial utvecklat och validerat av organisationer som American Academy of Pediatrics, får kursdeltagarna möjlighet att bemästra de färdigheter som krävs för att ta hand om pediatriska patienter, vilket i slutänden ger bättre behandlingsresultat.

Översikt

Andning

 • Simulerad spontanandning

 • Synlig bröstkorgshöjning

 • Varierande andningsfrekvenser

 • Flera olika ljud från övre luftväg, synkroniserade med andningen

 • Upptäck mekanisk ventilering (inklusive avsaknad av ventilering)

 • Ventilering med andningsballong möjlig

 • Normala och onormala andningsljud

 • Syrgasmättnad och vågform (patientmonitor finns som tillval)

 • Andningskomplikationer Vänster och höger lunga kan stängas eller öppnas för att tillåta ventilering

  • Ensidig bröstkorgsrörelse vid spontanandning
  • Ensidig bröstkorgshöjning vid intubering av höger huvudbronk
  • Ensidiga och bilaterala andningsljud
 • Vänster och höger lunga kan stängas eller öppnas för att tillåta ventilering

Luftväg

Luftvägen hos SimJunior är anatomiskt utformad så långt som till luftstrupen.

 • Realistisk luftväg med landmärken

 • Oral och nasal intubering

 • Införande av larynxmask (LMA) eller ET-tub

 • Tungödem

 • NG-sond

 • Krikoidtryck

 • Huvudlutning och käklyft (ingen sensor)

Hjärta

 • Defibrillering och elkonvertering

 • Extern stimulering (pacing)

 • Omfattande EKG-bibliotek

 • Flera olika hjärtljud synkroniserade med EKG

 • Övervakning av EKG-rytm (3-avledning)

 • 12-avlednings-EKG-skärm (patientmonitor finns som tillval)

Bröstkompressioner

 • Uppfyller AHA:s och ERC:s riktlinjer från 2015

 • HLR-kompressioner skapar palperbara carotispulser, blodtryckskurvor och EKG-artefakter.

 • Registrering och loggning av en serie av kompressioner i dataloggen

Kärl

 • IV-ingångar (höger arm och hand)

 • Intraosseös ingång (höger skenben)

Cirkulation

 • Manuell blodtrycksmätning med auskultation av Korotkoffljud

 • Dubbelsidiga carotispulser och ensidig brakialis- och radialispuls (vänster sida) synkroniserade med EKG

 • Pulsstyrkan varierar med blodtrycket

 • Pulspalpation registreras och loggas

Ljud

 • Hjärta

 • Lunga

 • Tarm

 • Patientröst

  • Förinspelade ljud

  • Trådlös mikrofon

Övriga funktioner

 • Utbytbara pupiller

  • normala, vidgade och sammandragna
 • Konvulsioner

Sessionsöversikt (kopplad till dator)

 • Webbkamerainspelning

 • Granska händelseloggen parallellt med synkroniserad inspelning av patientmonitorn och videoupptagning i rummet

Patientmonitor (tillval)

 • Mycket anpassningsbar med flera inställningar

 • Simulerar flera parametrar, bland annat:

  • hjärtfrekvens, EKG, SPO2, NIBP, ETCO2

 • Visa 12-avlednings-EKG

Utbildningstjänster

 • Introduktion till SimJunior

 • Programmering av scenarion

 • Specialutformade utbildningstjänster

Tekniska tjänster

 • Professionell installation

 • Förebyggande underhåll

 • Förlängd garanti

Ytterligare tillbehör

277-00001

Paediatric Trauma Modules

Specifikationer

Kön, ålder, storlek

Övningsdocka i helkroppsmodell
Tillgänglig
Man
Tillgänglig
Pediatrisk
Tillgänglig

Skador/Trauma

Pediatrisk traumamodulsats som tillval
Tillgänglig
Simulerat blod
Tillgänglig

Övrigt

Syrgasmättnad
Tillgänglig
Full nackrörlighet
Tillgänglig

Luftvägsfunktioner

Auskultation av lungljud
Tillgänglig
Endotrakealtuber – insättning, säkring och vård
Tillgänglig
Val av lungljud från en eller två lungor
Tillgänglig
Uppblåsbart tungödem
Tillgänglig
Intubering
Tillgänglig
Lungljud som synkroniseras med andningsfrekvens
Tillgänglig
Syrgasförsörjningsmetoder
Tillgänglig
Övertrycksventilering
Tillgänglig
Realistisk höjning och sänkning av bröstkorgen
Tillgänglig
Intubering av höger huvudbronk
Tillgänglig
Krikoidtryck (Sellicks manöver)
Tillgänglig
Magauskultation för att verifiera korrekt positionering
Tillgänglig
Bukdekompression
Tillgänglig
Sugtekniker
Tillgänglig
Supraglottala luftvägar
Tillgänglig
Införande av orofaryngeal/nasofaryngeal luftväg
Tillgänglig

HLR

Anatomiska landmärken
Tillgänglig
Kompressionsregistrering och återkoppling
Tillgänglig
Bröstkompressioner
Tillgänglig
Ventilering med andningsballong
Tillgänglig

Cirkulation

Auskultation av hjärtljud
Tillgänglig
Automatisk konvertering av EKG med defibrillering
Tillgänglig
Defibrillering (manuell/automatisk)
Tillgänglig
Defibrilleringssensorer
Tillgänglig
EKG-övervakning
Tillgänglig
Instruktörskontrollerad EKG-rytm
Tillgänglig
Extern stimulering (pacing)
Tillgänglig
Kramper/Anfall
Tillgänglig
Hjärtljud synkroniserade med EKG
Tillgänglig

Blodtryck/puls

Justerbara BT-nivåer (systoliska/diastoliska)
Tillgänglig
Justerad hjärtfrekvens
Tillgänglig
Justerbar pulsstyrka
Tillgänglig
Auskultativt uppehåll, med på/av-funktion
Tillgänglig
Blodtrycksauskultation
Tillgänglig
Brachialpuls
Tillgänglig
Kontrollsensorer för halspuls
Tillgänglig
Korotkoffljud synkroniserade med EKG
Tillgänglig
Pulsstyrka beroende på blodtryck
Tillgänglig
Halspuls
Tillgänglig
Blodtryck/puls
Tillgänglig
Pulsoxymeter, syrgasmättnad
Tillgänglig
Synkroniserad puls (med EKG)
Tillgänglig

Mag-tarmkanalen

Auskultation av tarmljud - normalt/onormalt
Tillgänglig
NG-sond - införing, omvårdnad och borttagande
Tillgänglig

Cirkulationskunskap och administrering av IV-läkemedel

Realistisk flashback
Tillgänglig
Volyminfusion
Tillgänglig

Simulerad administrering

Skapa och redigera scenarier
Tillgänglig
Händelseloggning
Tillgänglig
Instruktörsdator
Tillgänglig
Logg
Tillgänglig
Förprogrammerade scenarier
Tillgänglig
Fjärrkontroll
Tillgänglig
Simulerad patientmonitor
Tillgänglig
Webbkamera
Tillgänglig
Bärbar dator
Tillgänglig
Datoranslutning
Tillgänglig
Trådlös uppkoppling
Tillgänglig

Programvara för Scenario Cloud och scenariocloud.laerdal.com

Scenario Cloud
Tillgänglig

Utbildningstjänster (tillval)

Programmering av egna scenarion
Tillgänglig
Anpassad introduktion
Tillgänglig
Introduktionskurs
Tillgänglig
Kurs för programmering av scenarion
Tillgänglig
Uppdatera kurs
Tillgänglig

Avrapportering

Avrapportering genom registrerade händelser
Tillgänglig
Avrapportering med video efteråt
Tillgänglig

Extrahering/Immobilisering

Extrahering
Tillgänglig
Immobilisering
Tillgänglig
Hantering av offer
Tillgänglig

Tekniska tjänster (tillval)

Förlängd garanti
Tillgänglig
Installation
Tillgänglig
Låneprogram (endast Nord- och Sydamerika)
Tillgänglig
Förebyggande underhåll
Tillgänglig
ValuePlus-paket
Tillgänglig

Ögonfunktioner

Utbytbara pupiller
Tillgänglig

Röstljud

Levande röstljud (trådlös eller trådbunden mikrofon)
Tillgänglig
Röstljud
Tillgänglig

Produktnedladdningar

Användarhandböcker

pdf

Directions for Use SimJunior (Contains Important Product Information) (5mb)

pdf

Quick Setup Guide SimJunior LLEAP English (1mb)

pdf

DFU 1001658 Pedi IO leg

IO leg Megacode kid and SimJunior

Programvara

exe

SimJunior Scenario Editor Update (4mb)

Software update to fix issue with the scenario editor where unlocked scenarios cannot be viewed with the editor. Down the "ScenarioEditorUpdate" to the PC with the Instructor Application and run the application.

exe

SimJunior Debrief Viewer Install (107mb)

For use with legacy SimJunior Application Software

exe

SimJunior Advanced Software for SimPad (Legacy Instructor Application) (274mb)

For PC operation with the SimPad Link Box (will not work with VitalSim control unit)  SimPad Link Box must be operating SimPad Software v 1.0.7 up to v 1.7.5 NOTE: Do not use SimPad SW 5.0.x or higher as this SW is not suitable for the Legacy Instructor Application. Download the latest software from the software section on the SimPad page. This ADVANCED software will only work with ELO touchscreen monitors and is not for use with SimPad Portable Patient Monitor or SimPad 17" Patient Monitors.

zip

Delete Registry (USB Smart Set Commands)

This is a fix for touchscreen where function stops working for SimJunior instructor app.

exe

USB 3.0 patch for ELO Monitor (74mb)

With this patch it is possible to communicate between the ELO monitor and laptops via a USB 3.0 port. The patch also supports newer versions of the ELO monitor and is compatible with Windows 7 software. The patch addresses the following patient simulator versions (only): SimMom 1.0.0 SimBaby 1.6 SimMan 3.5 SimNewB 1.4 SimNewB for VS2 2.0.1.77 ALS Sim Adv 1.1 ALS Sim Adv for VS2 2.0.0.122 SimJunior 1.0.2 SimJunior for VS2 2.0.0.56 SimMan3G 2.3.4 Notice that you have to re-apply the patch if you install additional patient simulators on your computer. Future versions of the simulators will contain the new ELO driver and do not need the patch. However, if you combine a future version with any of the versions listed above, the patch is mandatory. PLEASE NOTE: You must also use the latest version of the Laerdal Debrief Viewer

exe

Laerdal Debrief Viewer (82mb)

For use with Legacy Instructor Application Software

SimPad Downloads

Use this link to download latest software to SimPad and manikin (LinkBox)

SimPad PLUS Downloads

Use this link to download latest software to SimPad PLUS and manikin (LinkBox PLUS)

exe

SimJunior Advanced Software (236mb)

SimJunio Instructor Application Software was discontinued September 2014 and replaced by Laerdal Learning Application (LLEAP) Software. Laerdal will ensure availability and support of Instructor Application (latest software version 1.0.2) for a minimum of five years from the date of discontinuation. No additional improvements or modifications will be made to the Instructor Application. In order to access the latest software advancements available for your simulator, please learn more about LLEAP.

exe

SimJunior VitalSim Software (48mb)

Software update for existing VitalSim units to add SimJunior functionality. The following programs will be installed/updated: Program update, Scenario Builder, Log and Scenario control. Once downloaded, navigate to , . Select , . For additional directions, please reference the SimJunior Software Program Update instructions in the Maintenance section of the Directions for Use.

Övriga dokument

Kontakta oss

Be om mer information

Be om mer information

Hur föredrar du att bli kontaktad?
<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Returnering

Returnering

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Teknisk Support

Teknisk Support

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.