Gå vidare till
Öppna vägledning
Brch_BER4169.jpg Brch_BER4169.jpg

SimJunior

SimJunior är en interaktiv pediatrisk simulator, framtagen av Laerdal tillsammans med American Academy of Pediatrics för att tillgodose utbildnings- och träningsbehoven hos vårdpersonal.