Gå vidare till

SimPad PLUS med SkillReporter

Mät, följ och förbättra HLR-utbildningen.

SimPad PLUS med SkillReporter ger trådlös kontroll över upp till 6 dockor på samma gång. En instruktör kan omedelbart identifiera och hjälpa en elev som har behov av att förbättra sin teknik i HLR.

SimPad PLUS med SkillReporter förenklar feedback i realtid, registrerar data och räknar ut övergripande prestationer för noggrann övning och färdighetskontroll av HLR-utförande.

Gå till avsnittet

Översikt

En specialkonstruerad enhet som är enkel att använda

Denna robusta handburna enhet är enkel att koppla in och använda, se videorna till höger.

SkillReporter är konstruerad för att passa till SimPad PLUS, som utvecklats av Laerdal speciellt för simulering och HLR-träning.

SimPad PLUS med SkillReporter kopplas till Resusci Anne QCPR, Resusci Junior QCPR och Resusci Baby QCPR.

Båda produkterna kan kopplas via USB-kabel och Resusci Anne kan också kopplas trådlöst. En router kan användas för att säkerställa trådlös uppkoppling när flera dockor används.

Realtids-feedback som är lätt att förstå

SimPad PLUS med SkillReporter-programmet ger omfattande, lättförståelig feedback för förbättrad QCPR-utbildning. Under utbildningen kan operatören övervaka följande uppgifter för upp till 6 dockor samtidigt:

  • Kompressionshastighet och -djup
  • Korrekt frisättning för varje kompression
  • Korrekt handposition
  • Frekvens och längd för störningar
  • Ungefärlig ventileringsvolym
  • Automatisk och manuell notering av nyckelhändelser under HLR-simuleringen

Vid behov kan utbildningen köras i Bedömningsläge, så att ingen feedback ges live, utan data registreras för bedömningssamtalet.

Användarvänlig och skräddarsydd bedömning som visar på områden som kan förbättras

SimPad PLUS med SkillReporter räknar ut ett övergripande poängtal för utförandet, och summerar områden som kan förbättras, utifrån de data som samlas in under övningarna.

Detaljerade uppgifter kan lätt fås från sammanfattningen av utförandet, så att exakt feedback kan ges inom de områden som bör förbättras. Denna flexibilitet gör det möjligt för utbildarna att ge skräddarsydd feedback till varje elev, som på så sätt kan lära sig och förbättra HLR-utförandet.

Data och rapporter kan lätt överföras till en dator för enkel visning, utskrift och backup-lagring med gratis-programvaran Session Viewer som finns i nedladdningsavdelningen.

Full kontroll över utbildningssessionen

Utöver alla feedbacks- och utvärderingsfunktioner, låter SimPad PLUS med SkillReporter instruktörerna att:

  • Hantera hjärtrytmerna för defibrillatoranvändning live.
  • Kontrollera AED Trainer 2 och AED Trainer 3 på avstånd (via Laerdal Link-systemet)
  • Justera gränser och trösklar för kompressioner och ventilatorer (förinställningar enligt riktlinjerna för European Resuscitation Council (ERC) / American Heart Association (AHA) inkluderade)

Specifikationer

HLR

Kompressionsregistrering och återkoppling
Tillgänglig
Detaljerad HLR-utvärdering
Tillgänglig
Ventileringsregistrering och -återkoppling
Tillgänglig

Simulerad administrering

Trådlös uppkoppling
Tillgänglig

Avrapportering

Avrapportering genom registrerade händelser
Tillgänglig
Snabbgenomgång av HLR-prestation
Tillgänglig

Produktnedladdningar

Användarhandböcker

pdf

How to activate software on SimPad using a license key (1mb)

pdf

How_to_view_session_files_from_QCPR_manikins_with_SessionViewer (1mb)

A short startup guide that shows how to review session files from SimPad SkillReporter on SessionViewer.

pdf

How to change router channel_LaerdalNetMobile

This document describes how to change channel on the router that is needed when multiple manikins are connected to SimPad SkillReporter.

pdf

How to update Resusci Anne and Resusci Baby manikin firmware

pdf

SimPad with SkillReporter User Guide English (7mb)

Programvara

SimPad PLUS Downloads

Use this link to download latest software to SimPad PLUS and manikin (LinkBox PLUS)

Kontakta oss

Be om mer information

Be om mer information

Hur föredrar du att bli kontaktad?
<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Returnering

Returnering

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Teknisk Support

Teknisk Support

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.