Gå vidare till

Laerdal Airway Management Trainer

Kompetenstränaren för utbildning och träning i hantering av vuxna luftvägar.

Översikt

Realistisk övning är nyckeln till väl utvecklade färdigheter i luftvägshantering. Laerdal Airway Management Trainers realistiska övre torso och huvud simulerar verkliga komplikationer vid övning av intubations-, ventilations- och aspirationstekniker.

Produktfördelar:

 • Realistisk representation av mänsklig anatomi, vävnad och hud.
 • Ger deltagarna träning som är direkt överförbar till den kliniska miljön.
 • Praktisk övning i att öppna en blockerad luftväg och att suga bort främmande vätska.
 • Minimalt underhåll och robust design ger kostnadseffektiv träning.
 • Montering på basplatta ger stabila övningsförhållanden.
 • En hård förvaringsväska gör modellen enkel att förflytta och förvara.

Produktegenskaper:

 • Öva intubering via mun och näsa.
 • Öva på att använda larynxmask (LMA) och Combitube®.
 • Kontrollera korrekt tubplacering med ett praktiskt inflationstest.
 • Realistiska anatomiska egenskaper möjliggör demonstration av Sellicks manöver och laryngospasm.
 • Öva ventilering med andningsballong (BVM).
 • Simulera intubering av magsäcken och kräkning.
 • Bekräfta visuellt att lungorna vidgas.
 • Möjlighet att auskultera andningsljud.
 • En modell för luftvägsdemonstration medföljer varje luftvägstränare.
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.