Gå vidare till

SimPad Sounds Trainer

Färdighetstränare för att via auskultation identifiera normala och onormala hjärt- lung- och tarmljud.

Produktinformation

Färdighetstränare för att via auskultation identifiera över fyrtio normala och onormala hjärt- lung- och tarmljud.

Hjärtljud med varierande hjärtfrekvens

 • Normal
 • Aortic Stenosis
 • Austin Flint Murmur
 • Friction Rub
 • Mitral Valve Prolapse
 • Systolic Murmur
 • Diastolic Murmur
 • Opening Snap 70 msec
 • Stills Murmur
 • Atrial Septal Defect (ASD)
 • Ventricular Septal Defect (VSD)
 • Pulmonary Stenosis

Lungljud med varierande respirationsfrekvens

 • Normal
 • Coarse crackles
 • Fine crackles
 • Pleural rub
 • Pneumonia
 • Rhonchi
 • Stridor
 • Wheezes

Normala och onormala tarmljud

 • Normal
 • Hyperactive
 • Borborygmus
 • Hypoactive
 • Fetal Normal 140 BPM
 • Fetal Tachycardia 200 BPM
 • Fetal Bradycardia 100 BPM

SimPad Plus

Används tillsammans med SimPad som köpes separat.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.