Gå vidare till

Laerdal Neonatal Intubation Trainer

Produktinformation

Laerdal Neonatal Airway Trainer ger intubationsfärdigheter på en nyfödd baby. Den robusta och realistiska modellen ger eleverna möjlighet att utföra träning som direkt kan överföras till den kliniska miljön.

  • Realistisk simulering av anatomin
  • Oral och nasal intubation
  • Ventilation med mask och andningsballong
  • Korrekt tubplacering kan kontrolleras genom inblåsningstest

 

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.