Gå vidare till

Laerdal Intraosseous Trainer

Laerdal IV-ben Baby är utvecklad för att träna intraosseösa infusionstekniker på spädbarn.

Produktinformation

Laerdal IV-ben Baby är utvecklad för att träna intraosseösa infusionstekniker på spädbarn.

  • Sättande av intraosseös nål
  • Aspiration av simulerad benmärg
  • Utbytbara dynor förfyllda med simulerad benmärg
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Välkommen tillbaka

Din session avbröts medan du var borta. Vill du fortsätta att vara inloggad?

Fortsätt Logga ut