Siirry sisältöön
Avaa navigointi
2_BER0415.jpg 2_BER0415.jpg

Osaamisen ylläpitäminen

'Low-dose high-frequency' -harjoittelu

Kokemuksen puuttuminen johtaa taitojen heikkenemiseen

Tutkimuksissa on havaittu terveydenhuollon ammattihenkilöiden taitojen heikkenevän jo kolmen kuukauden kuluttua koulutuksesta. Useimmat terveydenhuollon ammattilaiset eivät saa riittävästi käytännön kokemusta, paitsi harvoin toistuvissa koulutuksissa.

Elvytysmääräysten mukaan terveydenhuoltolaitosten on varmistettava osaaminen ja protokollan noudattaminen.

TraditionalTraining.png

Usein toistuvalla, lyhytkestoisella koulutuksella on merkitystä

Usein toistuva, lyhytkestoinen koulutus tukee kliinisen tietämyksen, taitojen ja asenteen säilyttämistä. 'Low-dose high-frequency' -koulutus on säännöllisesti toistuvaa, lyhytkestoista, työaikana ja työpaikalla simulaatiovälinein toteutettua elvytysharjoittelua.

Tällaiset lyhytkestoiset, usein toistuvat koulutukset ovat tehokkaita taitojen oppimisessa ja niiden jatkuvassa kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

LDHF.png

Usein toistuvalla harjoittelulla hyviä tuloksia

Resuscitation Quality Improvement (RQI) -ohjelman perusta on 'Low-dose high-frequency' -harjoittelu.

Dallasissa, Teksasissa sijaitsevan Texas Health Resources -sairaalassa lähes kaikki osallistujat suorittivat kurssin loppuun kahden vuoden aikana RQI-ohjelman alkamisesta. He dokumentoivat suuria kustannussäästöjä, sillä aikaa käytettiin vähemmän sairaalan ulkopuolella tapahtuvaan koulutukseen. Tärkeintä on se, että Texas Health Resources -sairaala pystyi osoittamaan 21%:n nousun sydänpysähdyksistä eloonjäämisissä.

98% Kurssin suorittaneet
$250k Vähennys elvytyskoulutusten kustannuksissa
21% Kasvu selvitytymisluvuissa

Australian Cabrini Health otti käyttöön RQI-ohjelman koko terveydenhuollon ammattihenkilöstölleen. Koko henkilökunta suoritti koulutuksen, ja kerätyt tiedot osoittavat RQI-järjestelmän hyödyt osastolla, jossa koulutusta voidaan pitää 24/7-perusteisesti, mutta vuoronvaihtoaikoihin painottuen. RQI:n käyttöönoton tuloksena Cabrini Health on saanut sairaaloidensa akkreditointituloksiin maininnan ”ylittänyt vaatimukset”.

Helping Babies Breathe

Helping Babies Breathe (HBB) -ohjelman tavoitteena on vähentää vastasyntyneiden kuolleisuutta matala- ja keskituloisissa maissa. Se on käytännön näyttöön perustuva ohjelma, joka opastaa kädestä pitäen elvytyksen Ohjelma perustuu käytännön näyttöön ja opastaa kädestä pitäen elvytyksen aloittamisen ensimmäisten elinminuuttien aikana.

Ohjelma otettiin käyttöön Tansanian maaseudulla sijaitsevassa sairaalassa yhden päivän kurssina. Tällöin simuloidun "rutiinihoitoskenaarion" suorittaneiden terveydenhuollon ammattilaisten määrä kasvoi HBB-koulutuksen jälkeen 41%:sta 74%:iin ja ”Vastasyntyneen elvytys -skenaarion” suorittaneiden määrä vastaavasti 18%:sta 74%:iin. Tiedon lisääntyminen ei kuitenkaan siirtynyt kliiniseen käytäntöön: synnytyksen jälkeen imua ja/tai hengitysapua saaneiden vauvojen määrä ei muuttunut ja simulaatiovälineiden käyttö synnytyshuoneessa laski HBB-koulutuksen jälkeen.

Miten tietoa voidaan siirtää kliiniseen käytäntöön, jossa sillä on oikeasti merkitystä?

Vastausta tähän kysymykseen haettiin toteuttamalla HBB-simulaatiokoulutus viikoittaisina 3 minuutin harjoituskertoina ja 40 minuutin kuukausittaisina uudelleenkoulutuskertoina. Tällä lyhytkestoisella ja usein toistuvalla koulutusmenetelmällä oli myönteinen vaikutus uuden tiedon ja taidon siirtymiseen kliiniseen käytäntöön - tärkeintä on, että se vähensi vastasyntyneiden kuolleisuutta 40%.

Miten Laerdal voi auttaa?

Laerdalin ratkaisut on suunniteltu tukemaan lyhytkestoisten, usein toistuvien koulutusten sisällyttämistä hoitotyön rutiineihin. Tällaisen koulutuksen avulla on mahdollista ylläpitää elvytytaitoja ja vahvistaa ammattihenkilöstön luottamusta kykyihinsä - kohdistuipa se sitten neljännesvuosittain suoritettavan 10 minuutin elvytysharjoituksen tai vastasyntyneen elvytystekniikan hiomiseen.

Pyydä lisätietoja

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.