Meteen naar de inhoud
Open navigatie

De top 5 van fouten die nieuwe verpleegkundigen maken

De top 5 van fouten die nieuwe verpleegkundigen maken

1

Medicatiefouten

Medicatiefouten zorgen voor ten minste één sterfgeval per dag en verwonden bij benadering 1,3 miljoen mensen per jaar in de Verenigde Staten. Medicatiefouten kunnen het resultaat zijn van slechte communicatie, een verkeerd geïnterpreteerd handschrift, verwarring over de naam van een medicijn, verkeerde dosering, verwarring over de etikettering en verpakking of een gebrek aan kennis over de uitwerking van een medicijn. 

2

Infectieproblemen

Infecties in ziekenhuizen leiden ieder jaar alleen al in Amerikaanse ziekenhuizen tot 99.000 sterfgevallen. En dit zorgt niet alleen voor menselijk lijden. Er wordt geschat dat in ziekenhuizen opgelopen infecties $45 miljard aan extra kosten opleveren bovenop de jaarlijkse ziekenhuiskosten.

3

Documentatiefouten

Met documentatie bedoelen we assessments, interventies en patiëntrespons. Nauwkeurige documentatie is van essentieel belang om de veiligheid van de patiënt te garanderen. Onnauwkeurigheden of ontbrekende gegevens kunnen tot negatieve resultaten leiden. 

4

Communicatiefouten

Het is van cruciaal belang dat nieuwe verpleegkundigen over de juiste informatie beschikken voordat ze een beslissing nemen om cases te escaleren. Het wegvallen van communicatiemiddelen wordt vaak aangehaald als oorzaak van medische fouten.

5

Valpartijen

Valpartijen zijn soms het gevolg van medische fouten. Eén manier om valpartijen te voorkomen is ze in eerste instantie te voorkomen door de oorzaken en omstandigheden van eerdere ongevallen te kennen, kwetsbare patiënten te herkennen en beoordelen, en een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. Als er toch een ongeval plaatsvindt, is het van cruciaal belang om de schade te beperken door iedere verwonding snel en effectief te behandelen. Het is tevens belangrijk om van omstandigheden te leren door voortdurend te kijken naar lokale risicobeheersystemen om te begrijpen waar, wanneer en waarom patiënten het meest kwetsbaar zijn voor valpartijen.