Siirry sisältöön
Avaa navigointi
Main-photo.jpg Main-photo.jpg

Hyödynnä kaikki resurssisi

Peer to peer -simulaatio

Oppimismahdollisuuksien parantaminen

Simulaatioiden suorittamiseen käytettävissä olevan opetushenkilöstön rajallisuus johtaa usein arvokkaiden resurssien, kuten koulutustilojen ja -laitteistojen, vajaakäyttöön. Tämä kapasiteetin puutteellinen hyödyntäminen heikentää investoinnin tuottoa ja vähentää samalla opiskelijoiden harjoitteluaikaa. Harjoitusmahdollisuuksien puuttumisen seurauksena oppijoiden käytännön kokemus on liian vähäistä, jotta heidän pätevyytensä ja itseluottamuksensa voisi kasvaa riittävästi. Peer-to-peer -menetelmän avulla opiskelijat voivat osallistua aktiivisesti oppimisprosessiin ja harjoitella tavoitteellisesti vaadittavia taitoja.

 

_BER3626.jpg

Oppiminen yhdessä

Muodollinen vertaisoppiminen tuottaa tuloksia ja on tehokas tapa oppia tai harjoitella tärkeitä taitoja ja toimenpiteitä. Nykyään resursseja joudutaan karsimaan ja henkilöstöön kohdistuvat vaatimukset kasvavat koko ajan. Vertaisoppiminen tarjoaakin opiskelijoille mahdollisuuden hyötyä arvokkaasta resurssista: toisistaan. Tämä menetelmä mahdollistaa myös tiiviimmän harjoittelun kuin perinteiset opetus- ja oppimistavat, koska harjoittelu onnistuu silloinkin, kun simulaatio- ja ohjaajakoulutuksen saanut henkilö ei ole paikalla.

Vertaisoppimisen avulla myös pienten ryhmien jäsenet voivat opastaa tosiaan erilaisissa koulutusskenaarioissa. Skenaariot ovat standardoituja, ja niissä on usein sisäänrakennettuna pisteytys ja palautteenanto. Näin opiskelijat voivat harjoitella itsenäisesti, kunnes tuntevat olonsa päteviksi ja luottavaisiksi. Tämä tunnetaan ns. Mastery Learning- tai Deliberate Practice -menetelmänä. Tällainen oppiminen on hyödyllistä myös siksi, että siihen tavallisesti osallistuvat oppilaat tulevat samasta joukosta tai ovat kollegoita osastolla. Se ei korvaa opetusta ja henkilöstön suunnittelemia ja ohjaamia harjoituksia, vaan se täydentää opetusta ja parantaa koulutuksen laatua.

Miten Laerdal voi auttaa?

Laerdal tarjoaa ratkaisuja, joiden avulla opiskelijat voivat opettaa toisiaan. Vertaiskoulutusohjelmamme tarjoavat vaiheittaisen opastuksen, johon kuuluu sisäänrakennettu pisteytys, ja jonka avulla opiskelijat voivat opettaa toisilleen hoitotyön perustaitoja turvallisessa ympäristössä.

Ohjelmamme takaavat kaikkien koulutuksellisten mahdollisuuksien hyödyntämisen ja samalla kattavamman oppimisen.

Pyydä lisätietoja

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.