Siirry sisältöön
Avaa navigointi
QCPR_RA_SimPad_EMS_ALT.jpg QCPR_RA_SimPad_EMS_ALT.jpg

QCPR: Laadukas peruselvytys pelastaa henkiä

Mittaa ja paranna suoritusta

Monta eri tekijää vaikuttaa sydänpysähdyksestä selviytymiseen, mutta mikään muu tekijä ei ole yhtä tärkeä kuin laadukaan elvytyksen saaminen.

Laadukasta elvytystä voi olla vaikea toteuttaa

Tiedämme että oikea rintakehän painelusyvyys elvytyksessä on 5-6 cm mutta, tutkimukset ovat osoittaneet että tämän toteuttaminen on vaikeaa. Tomlinson et al (2007) löysivät tutkimuksessaan, että riippuen potilaan rintakehästä, vaadittu paine voi itse asiassa olla jopa 10-55 kg.

Meidän on kysyttävä itseltämme kysymyksiä, kuten:

  • Voimmeko tuntea sopivan painelusyvyyden?
  • Onko painelunopeutemme tasaisesti välillä 100-120 minuutissa?
  • Onko painallusten välillä tuhlattu painallusten?

Elvytyksessä laatu ratkaisee

Seuraamalla näitä yksinkertaisia toimenpiteitä voimme varmistaa, että lisää henkiä pelastuu.

  • Mittaa elvytyksen laatu harjoittelun aikana.
  • Toteuta kertauskoulutus säännöllisesti. Vain 30 minuuttia joka kolmas kuukausi on riittävä.
  • Käytä palautelaitetta mittaamaan hoidon aikana annettavan elvytyksen laatua.
  • Arvioi koulutuksen ja hoidon aikana saadut elvytyssuorituksen tulokset laadun varmistamiseksi ja parannusta kaipaavien alueiden tunnistamiseksi.

Nämä taidot voidaan oppia harjoittelun kautta, mutta niitä on ylläpidettävä, sillä ne heikkenevät ajan myötä jopa ammattilaisilla (Hamilton, R. (2005)).  

Kuinka reaaliaikainen palautelaite voi varmistaa laadukkaan elvytyksen?

Reaaliaikaista palautetta elvytyssuorituksesta antavan laitteen avulla voidaan varmistaa laadukkaan elvytyksen antaminen itse hätätilanteessa.

Elvytyssuoritusta voidaan arvioida myös jälkikäteen palautelaitteeseen tallentuvan lokitiedon avulla.

Tutustu CPRmeter 2:een

Tutustu CPRmeter 2:een

CPRmeter 2 auttaa pelastustyöntekijöitä optimoimaan elvytyssuorituksen reaaliaikaisen palautteen avulla sydämenpysähdyksen varhaisissa kriitisissä hetkissä.

Find out more

Referenssit

Tomlinson AE, Nysaether J, Kramer-Johansen J, Steen PA, Dorph E. Compression forcedepth relationship during out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation. 2007; 72: 364-370.

Hamilton, R. 2005. Nurses´ knowledge and skill retention following cardiopulmonary resuscitation training: a review of the literature. J Adv Nursing, 51(3), 288-297.