Siirry sisältöön
Avaa navigointi
In-situ Hero.jpg In-situ Hero.jpg

Varaudu odottamattomaan

In situ -simulaatio

Harjoittele työpaikalla – työskentele harjoitellessasi

Kyky toimia nopeasti ja oikein odottamattomissa tilanteissa on elintärkeää potilaiden hoidon kannalta. Voit tietää reaktiosi eri tilanteisiin ainoastaan harjoittelemalla varsinaisessa työympäristössäsi. Työpaikan ulkopuolella järjestettävissä simulaatioissa ei voida käsitellä esimerkiksi seuraavia odottamattomia asioita:

  • Miten toimit, jos defibrillaattorin akku on loppu?
  • Onko elvytysvaunu helposti saatavilla ja täydellisesti varusteltu?
  • Näkevätkö oikeat henkilöt monitorin näytön?
  • Entä jos pleuradreeni ei ole oikeassa paikassa?
In-situ simulation training

In situ -simulaatio - lisää varmuutta harjoittelemalla

In situ -simulaatiokoulutus on tiimilähtöinen oppimismenetelmä. Koulutus järjestetään hoito-osastolla hyödyntäen sen välineitä ja resursseja, ja siihen osallistuvat koko hoitotiimin jäsenet.

In situ -simulaatio tapahtuu aidossa ympäristössä tiimin normaalin työvuoron puitteissa. Tavoitteena on, että koulutus vastaa mahdollisimman tarkasti todellisuutta. In situ -simulaation avulla voidaan parantaa toiminnan luotettavuutta ja turvallisuutta varsinkin korkean riskin osa-alueilla.

SimMan ALS tarjoaa mobiilin ja kestävän ratkaisun, joka täyttää tapahtumapaikalla ja sairaalassa tapahtuvan ensihoidon tarjoajien koulutustarpeet perustason arvioinnista aina edistyneisiin elvytystaitoihin. 

Käy SimMan ALS:n tuotesivulla

Kun harjoittelemme omassa työympäristössämme, on koulutusta helpompi soveltaa.

Anne Dowson, lasten teho-osaston ylihoitaja, St. Mary’s Hospital – Imperial College Healthcare

Oppimiskeskustelu on ratkaisevaa

In situ -simulaation on todettu vaikuttavan positiivisesti terveydenhuollon ammattilaisten reaktioihin, turvallisuuteen liittyviin asenteisiin, käytännön toimintaan ja tiimityöskentelyyn. Tämän tyyppisen koulutuksen avulla tiimi voi arvioida ja vahvistaa kliinistä ongelmanratkaisukykyään kriisitilanteiden tai harvoin esiintyvien / erittäin akuuttien tapahtumien varalta.

Lyhyt ja ytimekäs jäsennelty oppimiskeskustelu on olennainen osa in situ -koulutusta. Sen aikana oppijat käyvät läpi simulaatiotapahtumia yhdessä ohjaajan kanssa. Oppimiskeskustelu antaa mahdollisuuden syy-seuraussuhteiden tarkasteluun sekä kriittisen ajattelun ja päätöksentekotaitojen kehittämiseen.

Debriefing

Cincinnati Children's Hospital

In situ -simulaation vaikutuksia tutkittiin Cincinnati Children’s Hospitalin yhdellä teho-osastolla. In situ -koulutuksen myötä paljastui yli sata piilevää turvallisuusuhkaa, jotka olisivat muuten jääneet huomaamatta. Näiden ongelmien tunnistaminen johti muutoksiin, joiden tarkoituksena oli pienentää virheiden tekemisen todennäköisyyttä ja parantaa potilasturvallisuutta.

Lisäksi in situ -simulaatioiden avulla voidaan vahvistaa tiimityössä esiintyviä toimintamalleja. Niitä ovat esimerkiksi assertiiviset toteamukset, roolien selkeys, toisten jatkuva ajan tasalla pitäminen, jaetun ajattelutavan kehittäminen, onnistuminen korkean riskin lääkkeiden itsenäisissä tuplatarkastuksissa sekä tiimin jäsenten asemaan perustuvien raja-aitojen ylittäminen.

64 Toteutettua simulaatiota
134 Tunnistettua piilevää turvallisuusuhkaa
40 Eri lähestymistapaa hälytyskoodeihin

Miten Laerdal voi auttaa?

Tiedämme, että in situ -koulutuksen toteuttamisessa on haasteita. Se kuitenkin kannattaa, sillä sen avulla voidaan parantaa potilashoidon laatua. Meidän tehtävämme on auttaa. Tehokkaiden siirrettävien simulaatio- ja debriefingratkaisujen ansiosta koulutus voidaan järjestää missä tahansa. Niiden avulla voidaan luoda mukaansatempaava ja osallistava oppimisympäristö sekä parantaa potilasturvallisuutta.

Pyydä lisätietoja

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.