Siirry sisältöön

Potilaiden hoidon parantaminen

Simulaatiopohjainen koulutus

Potilasturvallisuus on terveydellinen kysymys koko maailmassa

Hoitovirheet aiheuttavat maailmanlaajuisesti arviolta 1,2 miljoonaa kuolemantapausta joka vuosi. Maailman terveysjärjestön raportin mukaan potilasvahingot lisäävät merkittävästi sairastuvuutta ja kuolleisuutta eri puolilla maailmaa.

Yksi 10:stä potilaasta

kärsi potilasvahingon

43 milj.

potilasturvallisuustapahtumaa vuodessa

42 bilj. USD:n

vuosikustannukset lääketieteellisten virheiden vuoksi

Mahdollisuus harjoitteluun

Yksi suurimmista haasteista potilasturvallisuuden parantamisessa on tarjota mahdollisuus harjoitteluun. Kliinisiä harjoittelumahdollisuuksia on entistä vähemmän erityisesti sairaanhoitajakoulutuksessa, mutta terveydenhuollon työntekijöiden tarve kasvaa väestön ikääntymisen myötä.

Harjoittelu on tärkeää, mutta se täytyy voida tehdä vaarantamatta potilasturvallisuutta. Simulaatiopohjaisen koulutuksen avulla opiskelijat, lääkärit, sairaanhoitajat ja muut terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat voivat yhdistää kognitiivisen oppimisen ja käytännön harjoittelun vaarantamatta potilasturvallisuutta.

Hoitovirheiden vähentäminen ja potilasturvallisuuden parantaminen ovat ratkaisevia seikkoja potilashoidossa, mutta on myös muita tärkeitä tekijöitä. Mahdollisimman laadukkaan potilashoidon tarjoaminen edellyttää myös piilevien turvallisuusuhkien havaitsemista sekä tiimityöskentelyn ja viestinnän mahdollistamista. Lisäksi on varmistettava, että ammatillista osaamista ei ainoastaan ylläpidetä, vaan myös kehitetään.

Simulaatiopohjainen koulutus

Simulaatiopohjainen koulutusmenetelmä on saanut laajaa tunnustusta terveydenhuollon alalla tehokkaana työkaluna kliinisen tiedon vahvistamisessa, tiimiviestinnän parantamisessa ja päätöksentekotaitojen opettamisessa. Simulaatio on koulutusmenetelmä, ei teknologia. Simulaatiota voidaan käyttää kliinisten taitojen opettamisen lisäksi tiimityön ja viestinnän opettamiseen. Sitä voidaan myös käyttää koulutuksen standardointiin, näyttöön perustuvien ohjeistusten toteuttamiseen ja erityistavoitteiden täyttämiseen. Aiemmin ajateltiin, mitä simulaatiolla voidaan tehdä, mutta nyt painopiste on siirtymässä siihen, miten simulaatiota voidaan parhaiten hyödyntää potilashoidon kehittämisessä.

10 parasta käytäntöä simulaatiossa

Miten Laerdal voi auttaa?

Laerdalilla on yli 65 vuoden kokemus simulaatioista, joten meillä on pitkä yhteistyöhistoria johtavien terveydenhuollon asiantuntijoiden ja vaikuttajaorganisaatioiden kanssa eri puolilla maailmaa.
Jatkuvan innovointimme tavoitteena on kehittää tuotteitamme ja palveluitamme sekä toteuttaa ne mahdollisimman hyvin, jotta voimme auttaa asiakkaitamme onnistumaan. Ammennamme oppimme alan parhailta, ja haluamme tarjota saman mahdollisuuden asiakkaillemmekin.

Laajan kansainvälisen asiakaskuntamme ansiosta voimme kerätä palautetta, jonka perusteella voimme muokata ja kehittää ratkaisujamme käyttäjien tarpeisiin. Olemme oppineet, että simulaatiossa ei ole kyse pelkästään teknologiasta, vaan myös tekniikoista. Tämä kattaa taitojen lisäksi myös viestintä-, tiimityöskentely- ja johtamisosaamisen.

Yhteydenottolomake

Haluan että minulle vastataan…

Käsittelemme yhteystietojasi huolellisesti Laerdalin tietosuojakäytännön mukaisesti.