Siirry sisältöön
Avaa navigointi
_BER2923.jpg _BER2923.jpg

Potilaiden hoidon parantaminen

Simulaatiopohjainen koulutus

Potilasturvallisuus on terveydellinen kysymys koko maailmassa

Hoitovirheet aiheuttavat maailmanlaajuisesti arviolta 1,2 miljoonaa kuolemantapausta joka vuosi. Maailman terveysjärjestön raportin mukaan potilasvahingot lisäävät merkittävästi sairastuvuutta ja kuolleisuutta eri puolilla maailmaa.

1/10:stä potilaasta kärsi potilasvahingon
43 milj. potilasturvallisuustapahtumaa vuodessa
$42 bilj. vuosikustannukset lääketieteellisten virheiden vuoksi

Mahdollisuus harjoitteluun

Yksi suurimmista haasteista potilasturvallisuuden parantamiseksi on riittävien harjoittelumahdollisuuksien tarjoaminen. Kliinisiä harjoittelumahdollisuuksia on entistä vähemmän erityisesti sairaanhoitajakoulutuksessa. Tarve pätevistä terveydenhuollon ammattilaisista kasvaa väestön ikääntymisen myötä.

Hoitotaitojen ja tiimityön harjoittelu on tärkeää, mutta se täytyy voida tehdä potilasturvallisuutta vaarantamatta. Simulaatiopohjainen koulutus tarjoaa terveydenhuollon opiskelijoille, sairaanhoitajille, lääkäreille sekä muille terveydenhuoltopalveluiden tarjoajille mahdollisuuden kognitiivisen oppimisen ja käytännön harjoittelun yhdistämiseen ilman, että oikean potilaan turvallisuus vaarantuu.

 Hoitovirheiden vähentäminen ja potilasturvallisuuden parantaminen ovat ratkaisevassa asemassa potilaan hoidossa muiden tärkeiden tekijöiden lisäksi. Mahdollisimman laadukkaan hoidon tarjoaminen edellyttää myös piilevien turvallisuutta uhkaavien tekijöiden havaitsemista sekä saumatonta tiimityötä ja viestintää. Lisäksi on varmistettava, että ammatillista osaamista ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti.

 

new_BER2289.jpg

Simulaatiopohjainen koulutus

Simulaatiopohjainen koulutusmenetelmä on saanut laajaa tunnustusta terveydenhuollon alalla tehokkaana työkaluna kliinisten taitojen opettamisessa ja tiedon vahvistamisessa sekä tiimiviestinnän parantamisessa ja päätöksentekotaitojen opettamisessa. Simulaatiota voidaan käyttää myös koulutuksen standardointiin, näyttöön perustuvien ohjeistusten toteuttamiseen ja erityistavoitteiden täyttämiseen.

Aikaisemmin ajateltiin sitä, mitä simulaation avulla voidaan tehdä, mutta nyt painopiste on siirtymässä siihen, miten simulaatiota voidaan parhaiten hyödyntää potilaan hoidon kehittämisessä.

10 parasta käytäntöä simulaatiossa

Miten Laerdal voi auttaa?

Laerdalilla on yli 65 vuoden kokemus simulaatioista, joten meillä on pitkä yhteistyöhistoria johtavien terveydenhuollon asiantuntijoiden ja vaikuttajaorganisaatioiden kanssa eri puolilla maailmaa.
Jatkuvan innovointimme tavoitteena on kehittää tuotteitamme ja palveluitamme sekä toteuttaa ne mahdollisimman hyvin, jotta voimme auttaa asiakkaitamme onnistumaan. Ammennamme oppimme alan parhailta, ja haluamme tarjota saman mahdollisuuden asiakkaillemmekin.

Laajan kansainvälisen asiakaskuntamme ansiosta voimme kerätä palautetta, jonka perusteella voimme muokata ja kehittää ratkaisujamme käyttäjien tarpeisiin. Olemme oppineet, että simulaatiossa ei ole kyse pelkästään teknologiasta, vaan myös tekniikoista. Tämä kattaa taitojen lisäksi myös viestintä-, tiimityöskentely- ja johtamisosaamisen.

Pyydä lisätietoja

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.