Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

simbegin-simmom-hero.jpg simbegin-simmom-hero.jpg

SimBegin

For bedre simuleringskompetansen

Simuleringskompetanse

Bli trygg på å simulere med god kvalitet

Uønskede hendelser kan skje når som helst og hvor som helst. Riktig behandling er helt avgjørende for utfallet av pasientbehandlingen. 

SimBegin er spesielt beregnet for lærere og helsepersonell som har lite eller ingen simuleringserfaring fra før. SimBegin kurset består av mye praksis og leveres i en kombinasjon av digitalt og fysiskt møte for at utdannings, helseinstitiusjoner- og primærhelsetjenesten raskt kan starte simuleringstrening med god kvalitet. 

simbegin-mamabirthie-midwife.jpg

SimBegin pensum

Hvert SimBegin kurs har plass til 6 deltagere. Deltagerne bygger kompetanse til å gjennomføre simuleringstrening gjennom en kombinasjon av e-læring, digitale workshop og praktiske simuleringsscenarier.

Kursmodulen består av 3 deler og er kunnskapsbasert og utviklet for at deltagerne skal lære å simulere ferdiglagde scenarier i trygge rammer. Deltagerne vil øve på å planlegge, briefe, gjennomføre et scenario samt debriefe simuleringen. 

  • Modul 1: Simuleringsmetode, e-læring
  • Modul 2: Brief og Debrief, e-læring og digitale workshop
  • Modul 3: E-læring og workshop sammen med simuleringsekspert

Modul 1: Simuleringsmetode, e-læring

Metode: E-læring

Innhold: Introduksjon til simulering i helsetjenesten, læringssirkelen og fasilitator rollen. 

Tid: 3-4 timer

Deltagere: Individuelt

Tidsbruk: Individuelt tilpasset

Modul 2: Brief og Debrief, e-læring og digitale workshop

Metode:  E-læring og 3 digitale workshop (CORE debriefing)

Innhold: Lær og praktiser en strukturert debrief ved hjelp av CORE debrief modellen

Tid: 7,5 timer

Deltagere: 3:1

Tidsbruk: 1 hel eller 2 halve dager

Modul 3: E-læring og workshop sammen med simuleringsekspert

Metode: E-læring og 3 praktiske simuleringsscenarioer

Innhold: Fullfør scenarior med planlegging, brief, gjennomføring og debrief

Tid: 7,5 timer

Deltagere: 6:1

Tidsbruk: 1 hel eller 2 halve dager

SimBegin mentorprogram

SimBegin kan suppleres med et mentorprogram for å ytterligere sikre kvaliteten på simuleringen i egen organisasjon. I mentor programmet deler fasilitatorene egne erfaringer, lærer om simulering som læringsprosess, hvordan skape realisme i scenarier, identifisere læringsbehov og hvordan forberede deltagerne til simulering. 

Mentorprogrammet består av 4 digitale samlinger over totalt 16 timer og ledes av en erfaren simuleringsekspert. Mellom hver samling legges det opp til at fasilitatorene leder simuleringstrening i egen organisasjon for å foreberede ferdighetene.

 

Workshopene inkluderer:

pre-written-scenarios-icon.png

Hvordan gjennomføre scenarier

skills-training-icon.png

Ferdighetstrening og metode

sitbox-icon.png

Beslutningstaking

continuous-quality-icon.png

Kvalitetsforbedring

Be om mer informasjon

Hvordan ønsker du at vi skal kontakte deg?

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.