Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

A row of solar panels in sunshine A row of solar panels in sunshine

Bærekraftsrapport

Vi er dedikert til en bærekraftig fremtid

Slik investerer vi i fremtiden

Våre bærekraftsmål

Carbon Neutral.png

Karbonnøytral
Oppnå 70% reduksjon i karbonutslipp innen 2030

Circular solutions.png

Sirkulære løsninger
Utvikle bærekraftige produkter og løsninger

Social Responsibility.png

Samfunnsansvar
Implementere UNGP og OECD retningslinjer gjennom hele vår forsyningskjede

Bærekraftsmål og 2022 utslippsoppdatering

Lær mer om våre mål og hvor vi er i dag

Bidra til å redde liv, på en bærekraftig måte

Vi er dedikert til å nå vårt mål som er å bidra til å redde liv. Denne strategien er ledet av FNs mål nr. 3, "God helse og velvære".  Vi er overbevist om at helse og klima henger sammen og at tiltak for å dempe klimaendrigene vil ha en positiv effekt på folkehelsen.

Gjennom årene har vi vært fokusert på våre ambisjoner og mål om å levere innovative og bærekraftige produkter samtidig som vi reduserer vårt karbonfotavtrykk på verden. Vi måler hvert trinn gjennom hele produkt og- forsymingskjeden slik at vi er i stand til å iverksette effektive tiltak for å forbedre bærekraftsytelsen på lang sikt. 

Som organisasjon er bærekraftsmålene våre sentrale i alt vi gjør, og det gjelder ikke bare våre produkter og tjenester. Vi setter enormt pris på våre ansatte og jobber for å utnytte potensiale i forskjellene og sikre rettferdighet gjennom retningslinjer i et miljø der alle skal føle seg verdsatt og respektert. 

2024 Effekt- og bærekraftsrapport

laerdal_fund.jpg

For en bedre fremtid

Tiltak for å bli bedre

Vi måler hvert trinn av verdikjeden for våre produkter og tjenester. Dette gjør oss i stand til å iverksette effektive tiltak for å forbedre bærekraftsytelsen på lang sikt. 

Mer informasjon

Karbonreduksjon & Sirkulære løsninger

For å oppnå en sirkulær økonomi kreves ambisiøse handlinger og et skifte i måten vi produserer, forbruker og resirkulerer materialer på. 

Yuanzhen Social.jpg

Sosialt ansvarlig

Vi setter enormt pris på våre ansatte, og jobber for å utnytte potensiale i forskjellene og sikrer rettferdighet gjennom retningslinjer i et miljø der alle skal føle seg verdsatt og respektert. 

Mer informasjon

Engasjement

Vi står alle samlet

Bærekraft er viktig for oss på Laerdal. Vi har tro på at en bærekraftig virksomhet er menneskestyrt. Bærekraft er vårt ansvar, og vi spiller alle en rolle i å beskytte planeten vår. 

EngagingEmployees.jpg

Engasjerer våre ansatte

For å nå våre ambisiøse mål kreves det at hele organisasjonen engasjeres. Vi tror at vi individuelt og kollegktivt kan forbedre våre klimaresultater og mål for samfunnsansvar. 

Engaging suppliers.jpg

Samarbeid med leverandører

For oss er det  avgjørende å ha leverandører som har høy ytelse i miljømessige, sosiale og etiske aspekter. 

Bærekraftsrapportering

Retningslinjer og engasjement

LGH group.JPG

Bidra til å redde liv

One Million Lives

Vårt mål er å bidra til å redde en million flere liv. Hvert år. Innen 2030. 

Dette er et felles mål for Laerdal Gruppen. En gruppe selskaper som utvikler helserelaterte løsninger og programmer med et felles mål om å bidra til å redde liv - sammen med våre partnere. 

One Million Lives