Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
laerdal-sustainability-pulpit-rock-hero.jpg laerdal-sustainability-pulpit-rock-hero.jpg

Zrównoważony rozwój

Z myślą o bardziej zrównoważonej przyszłości

Inwestycja w przyszłość

Nasze cele

Carbon Neutral.png

Neutralna emisja CO2
Redukcja o 70% emisji dwutlenku węgla do 2030 roku.

Circular solutions.png

Rozwiązania o obiegu zamkniętym
Zrównoważony rozwój nowych produktów, rozwiązań i modeli sprzedaży.

Social Responsibility.png

Odpowiedzialność społeczna
Wdrożenie wytycznych UNGP i OECD w całym łańcuchu dostaw.

Pomagamy ratować życie w zrównoważony sposób

Przez lata koncentrowaliśmy się na naszej misji ratowania życia, a jako organizacja przyczyniamy się do realizacji 3. celu zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG) w zakresie "Dobrego zdrowia i jakości życia”. Jesteśmy głęboko przekonani, że zdrowie i klimat są ze sobą powiązane i że podjęcie działań w celu złagodzenia zmian klimatu będzie mieć istotny pozytywny wpływ na zdrowie publiczne. Nasze zaangażowanie w działania na rzecz klimatu, zgodnie z celem ONZ nr 13, ma kluczowe znaczenie dla stworzenia zrównoważonej przyszłości dla ludzi i planety.

Raport na temat zrównoważonego rozwoju na rok 2023

Przygotowanie na przyszłe wyzwania

Pomiary umożliwiają poprawę

Monitorujemy każdy etap podróży naszych produktów i usług, w całym łańcuchu dostaw i poza nim. Umożliwia nam to podejmowanie skutecznych działań na rzecz poprawy wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju w perspektywie długoterminowej.

Dowiedz się więcej

Redukcja emisji dwutlenku węgla i rozwiązania o obiegu zamkniętym

Wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga ambitnych działań oraz zmiany sposobu produkcji, wykorzystania i recyklingu materiałów.

Odpowiedzialność społeczna

Dostrzegamy i wykorzystujemy różnorodność, gwarantując sprawiedliwe traktowanie poprzez politykę, praktyki i zasoby oraz tworzenie środowiska, w którym wszyscy czują się doceniani i szanowani. Takiego, w którym wszyscy mają prawdziwe warunki do rozwoju.

Więcej informacji

Zaangażowanie

Wspólna sprawa

W Laerdal zwracamy dużą uwagę na zrównoważony rozwój. Jesteśmy głęboko przekonani, że zrównoważone prowadzenie działalności zależy przede wszystkim od ludzi. Zrównoważony rozwój to nasz wspólny obowiązek, dlatego mamy świadomość, że wszyscy odgrywamy rolę w ochronie naszej planety.

EngagingEmployees.jpg

Zaangażowanie pracowników

Realizacja tak ambitnych celów wymaga zaangażowania osób w całej organizacji. Wierzymy, że indywidualnie i zbiorowo możemy poprawić nasze cele w zakresie odpowiedzialności społecznej i wyniki klimatyczne.

Engaging suppliers.jpg

Współpraca z dostawcami

Kluczowe znaczenie ma dla nas współpraca z dostawcami, którzy wykazują się skutecznymi działaniami i osiągnięciami w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i etyki. 

Pomagamy ratować życia

One Million Lives

Pomóc ocalić milion istnień ludzkich. Każdego roku. Do 2030 r.! To nasz cel!

Poprawa jakości opieki jest częścią naszej misji, aby pomóc uratować 1 miliona żyć. Każdego roku. Do 2030 roku. Jednak nie osiągniemy tego celu w pojedynkę.

Jest to wspólny cel Grupy Laerdal - firm skupionych na wspólnej misji ratowania życia, które przygotowują rozwiązania i programy związane z poprawą opieki zdrowotnej.

One Million Lives