Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
Sklep
_BER9160-2953x1969-8f7f182.jpg _BER9160-2953x1969-8f7f182.jpg

CPRmeter™ 2

Doskonalenie przez pomiar za pomocą urządzenia zapewniającego informacje zwrotne dla RKO

We wczesnych, kluczowych momentach zatrzymania krążenia CPRmeter 2 pomaga osobom udzielającym pierwszej pomocy zoptymalizować wykonywanie RKO przez przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej najistotniejszych parametrów RKO w czasie rzeczywistym.

Jakość utrzymana na jednakowym poziomie

Wysokiej jakości resuscytacja za każdym razem

Wykazano, że wysokiej jakości resuscytacja krążeniowo-oddechowa ratuje życie.1,2 Ale czy zespoły ratownicze za każdym razem wykonują wysokiej jakości uciśnięcia klatki piersiowej? CPRmeter 2 to niewielkie i łatwe w obsłudze urządzenie,  weryfikujący czy wszyscy ratownicy obecni na miejscu zdarzenia wykonują wysokiej jakości uciśnięcia.3,4 CPRmeter 2 dostarcza mierzone w czasie rzeczywistym informacje zwrotne dotyczące częstotliwości uciśnięć (uciśnięcia/min.), głębokości (mm), relaksacji (g), liczby uciśnięć i czasu bezczynności podczas RKO. Jednocześnie umożliwia użytkownikom samoocenę wydajności, dzięki wykorzystaniu przygotowanych przez urządzenie statystyk. 

Aplikacja CPRmeter

cprmeter-app-session-iphone-appstore-3screens-2x.jpg

CPRmeter 2 oraz aplikacja CPRmeter

Potężne połączenie

CPRmeter 2 z technologią Q-CPR® zapewnia sumaryczne informacje zwrotne oraz szkolenie w czasie rzeczywistym, pomagając ratownikom optymalizować jakość RKO.

Dzięki połączeniu z aplikacją CPRmeter ukazującej szczegółowe statystyki wykonywanego RKO, tj. głębokość uciśnięć (mm), relaksacja (g), częstotliwość (uciśnięcia/min.), czas trwania sesji i frakcja uciskania klatki piersiowej; organizacje mogą wdrażać działania na rzecz poprawy jakości. Aplikacja zapewnia również podsumowanie po zdarzeniu i możliwość udostępnienia/eksportu statystyk do późniejszej szczegółowej analizy danych.

Aplikacja dostepna jest dla wszystkich wersji iOS oraz Android 5-9.

 

Plik cprmeter2-screen-timeline-detailed.jpg

 

Ratownicy mogą korzystać z wizualnych informacji zwrotnych dotyczących jakości ich pracy w warunkach klinicznych lub szkoleniowych.
Szczegółowy widok podaje informacje dotyczące najważniejszych parametrów RKO.

Szybkie i łatwe podsumowanie

Wystarczy jedno kliknięcie, aby przejrzeć najważniejsze statystyki dotyczące jakości wykonanych uciśnięć. Podczas prowadzenia resuscytacji zwykle panuje gorączkowa atmosfera, a ratownicy są rozproszeni. Ciągły dostęp do obiektywnych informacji zwrotnych na temat jakości wykonywanego RKO prowadzi do natychmiostowego wysunięcia wniosków oraz poprawy jakości i wyników RKO.6,7,8

Medical personell using cprmeter 2

Nowe i ulepszone funkcje

Często zadawane pytania

Do czego służy CPRmeter 2?

CPRmeter 2 z technologią Q-CPR® jest niewielkim, lekkim urządzeniem zasilanym 2 bateriami AAA. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez ratowników, którzy zostali przeszkoleni w zakresie RKO i korzystania z CPRmeter 2. Po przytwierdzeniu do odsłoniętej klatki piersiowej osoby z objawami nagłego zatrzymania krążenia (NZK) urządzenie CPRmeter 2 dostarcza w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych o jakości uciśnięć wykonywanych w ramach RKO zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej. CPRmeter 2 na bieżąco wyświetla wskaźniki RKO, informując o głębokości, zwolnieniu nacisku (relaksacji) i częstotliwości uciśnięć klatki piersiowej. Urządzenie rejestruje również liczbę uciśnięć w serii i sygnalizuje brak oczekiwanej aktywności RKO.

Jeśli nie ma pewności, czy urządzenie może być w danym przypadku użyte, należy wykonać resuscytację bez urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj podręcznik użytkownika.

Jakie informacje zwrotne dotyczące RKO przekazuje urządzenie?

CPRmeter 2 dostarcza w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych o jakości uciśnięć wykonywanych w ramach RKO zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wyświetla na bieżąco wskaźniki RKO, informując o głębokości, zwolnieniu nacisku (relaksacji) i częstotliwości uciśnięć klatki piersiowej. Urządzenie rejestruje również liczbę uciśnięć w serii i sygnalizuje brak oczekiwanej aktywności RKO.

Czy CPRmeter 2 jest urządzeniem wielokrotnego użytku?

Tak, CPRmeter 2 jest urządzeniem wielokrotnego użytku. Jeśli urządzenie zostało wykorzystane w sytuacji klinicznej, należy je wyczyścić i zdezynfekować przed ponownym użyciem.

Należy pamiętać, że podkładki pacjenta CPRmeter 2 są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użycia u jednego pacjenta.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj podręcznik użytkownika.

Jak często należy wymieniać przylepiec pacjenta?

Podkładki pacjenta CPRmeter 2 są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użycia u jednego pacjenta. Nie używać ponownie. Ponowne użycie doprowadzi do wzrostu ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego lub pogorszenia właściwości przylepca.

Należy wymieniać podkładkę pacjenta przynajmniej raz na 2 lata, jeśli nie jest używana. Należy sprawdzić, czy nie upłynął termin ważności podkładek pacjenta.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj podręcznik użytkownika.

Czy CPRmeter 2 może pozostać na klatce piersiowej pacjenta w trakcie defibrylacji?

Gdy CPRmeter 2 jest używany łącznie z defibrylatorem, należy koniecznie stosować się do wskazówek producenta defibrylatora. W trakcie defibrylacji, a także w innych sytuacjach wskazanych w protokole defibrylacji nie wolno dotykać urządzenia, ani pacjenta.

Urządzenia nie należy używać nakładając je na elektrody defibrylacyjne, chyba że producent defibrylatora i elektrod defibrylacyjnych wyraźnie stwierdził, że urządzenie może być w ten sposób używane.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj podręcznik użytkownika.

Do jakich warunków otoczenia przystosowane jest urządzenie CPRmeter 2?

CPRmeter 2 posiada klasyfikację IP55, co oznacza, że jest chroniony przed ograniczonym wnikaniem pyłu i strumieniami wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie, umieszczać pod strumieniem bieżącej wody lub wystawiać na działanie wilgoci.

Temperatura robocza CPRmeter 2: 0 do 50°C.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj podręcznik użytkownika.

Czy mogę używać CPRmeter 2 podczas transportu pacjenta, na przykład w helikopterze, karetce, na noszach?

CPRmeter 2 nie jest przeznaczony do użycia w warunkach transportu, na przykład w łodzi ratunkowej, ambulansie lotniczym lub karetce pogotowia. Urządzenie używane w trakcie transportu może dostarczać mylnych informacji zwrotnych.

Jeśli resuscytacja jest wymagana w warunkach transportu, nie należy polegać na informacjach dotyczących głębokości uciśnięć podawanych w takich warunkach przez urządzenie. Nie jest konieczne zdejmowanie urządzenia z pacjenta.

Nie należy polegać na informacjach zwrotnych podawanych przez urządzenie w trakcie lotu wznoszącego lub opadającego samolotu z uwagi na ich mniejszą dokładność.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj podręcznik użytkownika.

Czy przed klinicznym użyciem urządzenia wymagane jest szkolenie z zakresu jego obsługi?

Ratownicy powinni przejść szkolenie, w tym regularne szkolenie przypominające, w zakresie obsługi urządzenia CPRmeter 2. Podczas szkolenia z wykorzystaniem urządzenia na fantomie do RKO
należy wyłączyć lub zignorować informacje zwrotne przesyłane z fantomu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj podręcznik użytkownika.

Jaka jest gwarancja na CPRmeter 2?

Urządzenie CPRmeter 2 firmy Laerdal jest objęte roczną ograniczoną gwarancją. Zasady i warunki gwarancji podano w Globalnej gwarancji firmy Laerdal.

Gdzie mogę pobrać aplikację CPRmeter?

Aplikację CPRmeter można pobrać z App Store i Google Play w większości krajów. W przypadku problemów należy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Laerdal lub skorzystać z funkcji „skontaktuj się z nami” na naszej stronie internetowej w celu uzyskania pomocy.

We wczesnych, kluczowych momentach zatrzymania krążenia, urządzenie CPRmeter 2 pomaga osobom udzielającym pierwszej pomocy optymalizację resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przekazując w czasie rzeczywistym informacje zwrotne dotyczące najistotniejszych parametrów RKO.

Specyfikacja

CECHY FIZYCZNE

Masa
190 g(6.7 oz)

Wymiary (wys. × szer. × gł.)
154 x 64 x 26 mm

Odporność na uszkodzenia
IP55 oraz test upadku z 0,5 metra

DZIAŁANIE

Wymiary wyświetlacza
28 mm x 35 mm

Typ
Wyświetlacz TFT

Rozdzielczość
128 x 160 pikseli

WSKAŹNIKI WYŚWIETLACZA

Niski poziom naładowania
Mała ikona niskiego poziomu naładowania na ekranie (włączanie)
Duża ikona niskiego poziomu naładowania na ekranie (wyłączanie)

Ostrzeżenie o błędzie urządzenia
Żółte światło (ciągłe lub migające)

Konieczność przeprowadzenia serwisu
Ikona klucza.

Dane

Przechowywanie danych
300 minut danych lub 20 sesji RKO

Transfer danych
Bluetooth Smart

Wyświetlacz

Wymiary 
28 x 35 mm

Typ
Wyświetlacz TFT

Rozdzielczość
128 x 160 pikseli

Niski poziom naładowania
Mała ikona niskiego poziomu naładowania na ekranie (włączanie)
Duża ikona niskiego poziomu naładowania na ekranie (wyłączanie)

Ostrzeżenie o błędzie urządzenia
Żółte światło (ciągłe lub migające)

Konieczność przeprowadzenia serwisu
Ikona klucza

Podkładki pacjenta

Wymiary
39mm x 90mm

Materiał
Podkładka z pianki z dwustronnym biokompatybilnym klejem.

Okres trwałości
2 lata od pierwszego zastosowania lub 4 lata w zamkniętym opakowaniu

Warunki środowiskowe

Temperatura przechowywania
-20° do 70°C

Wilgotność względna
5% do 75%

Temperatura robocza
0° do 50° C

Wilgotność względna
5% do 95%

Gwarancja

Warunki podane w Globalnej gwarancji Laerdal

Klasyfikacja EMC

Spełnia normy IEC 60601-1-2 oraz RTCA/DO-160F

Podkładki pacjenta

Wymiary
39mm x 90mm

Materiał
Podkładka z pianki z dwustronnym biokompatybilnym klejem.

Okres trwałości
2 lata od pierwszego zastosowania lub 4 lata w zamkniętym opakowaniu

Gwarancja

Ograniczona na 1 rok.Warunki są podane w Globalnej gwarancji Laerdal

KLASYFIKACJA EMC
Spełnia normy IEC 60601-1-2 oraz RTCA/DO-160F

Materiały źródłowe

  1. Steven L. Kronick, Michael C. Kurz, et al Part 4: Systems of Care and Continuous Quality Improvement 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2015;132:S397-S413
  2. Nichol G, Thomas E, Callaway CW, Hedges J, Powell JL, Aufderheide TP, Rea T, Lowe R, Brown T, Dreyer J, Davis D, Idris A, Stiell I; Resuscitation Outcomes Consortium Investigators. Regional variation in out-of-hospital cardiac arrest incidence and outcome [published correction appears in JAMA. 2008;300:1763]. JAMA. 2008;300:1423–1431.
  3. Buleon, J. Parienti, J-J, Halbout, L., et. al. (2013) AJEM; Improvement in chest compression quality using feedback device (CPRmeter):a simulation randomized crossover study
  4. Skorning, M., Beckers, S.K., Brokmann, J.C., et al. (2010), Resuscitation; New Visual Feedback Device Improves Performance of Chest Compressions by Professionals in Simulated Cardiac Arrest"
  5. 5. Link MS, Atkins DL, Passman RS, Halperin HR, Samson RA, White RD, Cudnik MT, Berg MD, Kudenchuk PJ, Kerber RE. Part 6: electrical therapies: automated external defibrillators, defibrillation, cardioversion, and pacing: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care.Circulation.2010;122(suppl 3):S706 –S719.
  6. Edelson, D. P., B. Litzinger, V. Arora, D. Walsh, S. Kim, D. S. Lauderdale, T. L. Vanden Hoek, L. B. Becker, and B. S. Abella. 2008. 2008. Improving inhospital cardiac arrest process and outcomes with performance debriefing. Archives of Internal Medicine 168(10):1063-1069.
  7. Zebuhr C, Sutton RM, Morrison W, Niles D, Boyle L, Nishisaki A, Meaney P, Leffelman J, Berg RA, Nadkarni VM. Evaluation of quantitative debriefing after pediatric cardiac arrest. Resuscitation. 2012;83:1124-1128.
  8. Dine CJ, Gersh RE, Leary M, Riegel BJ, Bellini LM, Abella BS. Improving cardiopulmonary resuscitation quality and resuscitation training by combining audiovisual feedback and debriefing. Crit Care Med. 2008