Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Nasi partnerzy

American Heart Association (Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne)

Firma Laerdal współpracuje z AHA nad dużymi projektami obejmującymi dystrybucję ponad 1 miliona zestawów CPR Anytime, aby szkolić uczniów w szkołach, kursy HeartCode eSimulation oraz program Resuscitation Quality Improvement (RQI).

Amerykańska Akademia Pediatryczna

Nasza współpraca z AAP doprowadziła do stworzenia kilku symulatorów przeznaczonych do programu resuscytacji noworodków (NRP, Newborn Resuscitation Program), programów e-learningowych oraz gamy modułów edukacyjnych Helping Babies Survive.

Jhpiego

Jhpiego to organizacja zdrowotna non-profit związana z Uniwersytetem Johna Hopkinsa. Laerdal Global Health wspiera Jhpiego w rozwoju i wdrażaniu programów Helping Mothers Survive.

British Heart Foundation (Brytyjska Fundacja Kardiologiczna)

Firma Laerdal współpracowała z British Heart Foundation przez ponad dziesięć lat i sformalizowała partnerstwo w 2014 roku dzięki inicjatywie Nation of Liferavers. Ta współpraca ma na celu promowanie umiejętności RKO w całym społeczeństwie przez szkoły, miejsca pracy i społeczności. Doprowadziła do wykorzystania ponad 148 000 zestawów Call Push Mini Anne CRP. Firma Laerdal oraz BHF kontynuują współpracę nad tworzeniem programów i aktywności mających na celu realizację wspólnych misji.

National League of Nursing (Narodowa Liga Pielęgniarstwa)

Laerdal to partner strategiczny NLN w dziedzinie szkolenia z wykorzystaniem symulatorów pacjenta w edukacji pielęgniarskiej w Stanach Zjednoczonych.

SAFER

W 2005 roku powstała fundacja Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research (SAFER) – we współpracy z Uniwersytetem Stavanger, Szpitalem Uniwersytetu Stavanger i firmą Laerdal Medical. Tylko w 2020 roku zajęcia szkoleniowe objęły 16 500 osób.

Global Resuscitation Alliance

Global Resuscitation Alliance (GRA) to ogólnoświatowa sieć ekspertów skupiająca się na współpracy na rzecz zwiększenia przeżywalności pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia. Uczestnicy dążą do wspólnego celu – zwiększenia współczynników przeżycia o 50 procent.

SonoSim

Laerdal oraz SonoSim połączyły siły, aby zintegrować SonoSim® Ultrasound Training Solution z platformą symulatorów pacjenta Laerdal, rozpoczynając od rodziny symulatorów SimMan oraz SimMom. Pozwala to na wykorzystanie diagnostycznej techniki ultrasonograficznej wyposażonej w prawdziwe przypadki ultrasonograficzne z wynikami patologicznymi w pełnoskalowych symulacjach.

Mentice

Symulator SimMan Vascular firmy Laerdal został stworzony we współpracy z firmą Mentice, ogólnoświatowym liderem wysokiej jakości rozwiązań do terapii wewnątrznaczyniowej opartych na symulacjach.  Oprogramowanie VIST firmy Mentice zostało zintegrowane, aby możliwa była jego praca z oprogramowaniem symulacyjnym LLEAP firmy Laerdal.

IngMar Medical

We współpracy z firmą IngMar firma Laerdal stworzyła ASL 5000™ Lung Solution dla platformy SimMan. To wspólnie opracowane rozwiązanie integruje symulator ASL 5000 Breathing Simulator firmy IngMar Medical z symulatorami SimMan 3G, SimMan Essential, SimMan Essential Bleeding oraz SimMan 3G Trauma firmy Laerdal, aby zapewnić najbardziej realistyczne doświadczenie związane z udrażnianiem dróg oddechowych na rynku.

Limbs & Things

Od ponad 10 lat firmy Laerdal oraz Limbs & Things tworzą wspólnie produkty mające na celu ulepszyć treningi kliniczne skupione na nagłych przypadkach położniczych. Misje naszych firm są zbieżne – pragniemy poprawić wyniki pacjentów dzięki realistycznym doświadczeniom edukacyjnym.