Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
_8LR2263.jpg _8LR2263.jpg

NESTLED

Usługi i programy

Program rozwoju umiejętności w symulacji

Problemy

Zbyt rzadkie wykorzystanie symulatorów

Badania wykazały, że większość symulatorów (80%) może być wykorzystywana do ćwiczeń w większym stopniu.

Podtrzymywanie kompetencji

Głównym ograniczeniem jest możliwość ćwiczenia i dysponowanie umiejętnościami w zakresie symulacji. Nawet przy pewnym wykorzystaniu symulacji w większości placówek trudno jest stale utrzymywać niezbędne kompetencje w zakresie symulacji.

Brak norm

Symulacja jest stosunkowo nowym zjawiskiem w kształceniu w ramach opieki zdrowotnej. W związku z tym nie istnieje wiele norm pozwalających mierzyć jakość symulacji i wyniki nauczania – lub po prostu nie ma takich norm. Gdy placówki inwestują w programy symulacyjne, konieczne jest ponadto wykazanie wartości symulacji głównym zainteresowanym stronom.

W jaki sposób program NESTLED może pomóc?

 • Wsparcie w zakresie tworzenia i wdrażania programu symulacji.

 • Wsparcie w tworzeniu lepszego środowiska nauki dla studentów i współpracowników.

 • Praktyczne narzędzia niezbędne do włączenia symulacji do programu nauczania lub szkolenia.

 • Ćwiczenie niezbędnych umiejętności, takich jak: Przygotowanie do symulacji, wprowadzenie, realizacja scenariusza i przeprowadzenie prostego, ale istotnego podsumowania.

Cztery kroki NESTLED

1

Omówienie edukacji symulacyjnej

(eLearning)

 • Teoretyczne podstawy i badania na poparcie edukacji opartej na symulacji
 • Tworzenie schematu pozwalającego na szybkie odniesienie dobrych wyników w symulacji
 • Analiza miejsca pracy
2

Praktyczne zastosowanie symulacji w edukacji

(w placówce)

 • Omówienie analizy placówki i uzyskanie informacji zwrotnej na ten temat
 • Zapoznanie się z teoriami dotyczącymi środowisk realnych i symulowanych
 • Stworzenie scenariusza symulacji w oparciu o analizę miejsca pracy
3

Przeprowadzenie wysokiej jakości symulacji

(w placówce)

 • Otrzymanie wstępnie zaprogramowanej wersji stworzonego scenariusza
 • Stworzenie i przeprowadzenie skutecznego wprowadzenia
 • Dokumentowanie kluczowych zdarzeń podczas symulacji
 • Przeprowadzenie spersonalizowanego podsumowania
4

Sposoby wprowadzania zmian w praktyce

(w placówce)

 • Otrzymanie schematu umożliwiającego pomiar skuteczności rozwiązania
 • Wskazanie głównych osób odpowiedzialnych za wdrożenie symulacji w miejscu pracy oraz osób pomagających w tym procesie
 • Stworzenie strategii wdrożeniowej
 • Przekazanie przez współpracowników informacji zwrotnych na temat rozwiązania

Poproś o więcej informacji

Jaką formę kontaktu preferujesz?

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Uniwersytety partnerskie programu NESTLED