Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

Ostatnio zmieniony 27.10.2023

My w LAERDAL (zwani łącznie "LAERDAL", "Laerdal", "my", "nas", "nasz") poważnie traktujemy Twoją prywatność. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje sposób gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania, ujawniania i przetwarzania danych osobowych użytkowników. Niniejsze oświadczenie opisuje cele, dla których gromadzone są dane osobowe, strony, którym możemy je udostępniać oraz środki, jakie podejmujemy w celu ochrony danych osobowych. Opisuje również prawa i możliwości wyboru w odniesieniu do danych osobowych oraz sposób, w jaki można się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących praw i dowiedzieć się więcej o naszych praktykach ochrony prywatności.

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności zostało wydane w imieniu grupy spółek Laerdal, więc gdy wspominamy o Laerdal, odnosimy się do odpowiedniej spółki z grupy spółek Laerdal odpowiedzialnej za przetwarzanie Twoich danych osobowych.  Właściwy administrator Twoich danych osobowych jest wymieniony w linku na początku poprzedniego akapitu. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o tym, który podmiot jest administratorem Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami korzystając z informacji podanych poniżej w sekcji "Jak się z nami skontaktować". Laerdal Medical AS jest administratorem danych odpowiedzialnym za Laerdal.com oraz portal Forum dla dostawców.

Oświadczenie o ochronie prywatności obejmuje wszelkie przetwarzanie danych osobowych wynikające z interakcji użytkownika z nami osobiście, online lub offline, i obejmuje następujące przypadki, gdy:

  • Odwiedzasz lub korzystasz z tej lub innej strony internetowej utrzymywanej przez Laerdal (zwanej "Stroną" lub "Stronami"); lub
  • Korzystasz z dowolnego produktu, usługi, aplikacji lub programu firmy Laerdal, w tym z dowolnej wersji próbnej, w której działamy jako administrator danych osobowych (łącznie zwanych „Usługami”). Nie obejmuje to tych usług, aplikacji ani programów, z których korzystasz na polecenie swojego pracodawcy, instytucji szkoleniowej lub innej osoby trzeciej; lub
  • Spotykasz się osobiście lub on-line z naszym pracownikiem lub przedstawicielem; lub
  • Rejestrujesz się lub bierzesz udział w naszych wydarzeniach, seminariach internetowych i programach; lub
  • Kontaktujesz się z nami telefonicznie, faksem, pocztą, pocztą elektroniczną lub poprzez funkcję live-chat; lub
  • Podczas interakcji z naszymi profilami w mediach społecznościowych i reklamami; lub
  • Bierzesz udział w ankietach, badaniach lub innych podobnych działaniach związanych z gromadzeniem informacji, prowadzonych przez nas; lub
  • Odwiedzasz biura i lokale firmy Laerdal; lub
  • Rejestrujesz się na naszych portalach internetowych do zarządzania dostawcami lub procesem rekrutacji.

Należy pamiętać, że niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe w imieniu naszych klientów (np. podczas świadczenia usług świadczonych przez naszych klientów swoim użytkownikom końcowym; podczas przetwarzania danych osobowych przez nas w imieniu naszych klientów). Jeśli jesteś użytkownikiem końcowym klienta firmy Laerdal, zapoznaj się z zasadami i polityką prywatności naszych klientów, aby dowiedzieć się, w jaki sposób postępują oni z Twoimi danymi osobowymi.

Ważne jest, aby użytkownik zapoznał się z niniejszą Informacją o prywatności oraz innymi informacjami o prywatności lub informacją o rzetelnym przetwarzaniu, którą możemy przekazać w określonych sytuacjach, kiedy zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe dotyczące użytkownika, tak aby użytkownik miał pełną świadomość tego, w jaki sposób korzystamy z jego danych i dlaczego to robimy. Niektóre produkty i usługi posiadają specjalne informacje o ochronie prywatności, które mają zastosowanie do ich przetwarzania. Niniejsza Informacja o prywatności uzupełnia pozostałe informacje i nie jest wobec nich nadrzędna. Nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności różnią się w zależności od krajów, w których działamy, aby zachować zgodność z lokalnymi praktykami i wymogami prawnymi. Takie różnice w przetwarzaniu danych w stosunku do informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności zostaną przedstawione w tych bardziej szczegółowych informacjach o ochronie prywatności.

Ta strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18 roku życia i nie zbieramy świadomie danych osobowych dotyczących dzieci za pośrednictwem stron internetowych i Usług.

1. Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych

Terminy "dane osobowe" i "informacje osobowe" są zazwyczaj używane zamiennie, aby mówić o ogromnym zakresie informacji. Przepisy dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych różnie definiują te pojęcia, a tym samym przez "dane osobowe" rozumiemy wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, żyjącej osoby fizycznej ("dane osobowe").

Rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych zależy od kontekstu interakcji użytkownika ze spółką LAERDAL i może obejmować:

  • Dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko, nazwa użytkownika, tytuł.
  • Dane kontaktowe, w tym adres e-mail, adres pocztowy (rozliczeniowy lub dostawy), dane pracodawcy lub organizacji, numer telefonu i inne podobne dane kontaktowe.
  • Dane rekrutacyjne, takie jak CV, aplikacja, referencje, notatki z rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzenie przeszłości i inne informacje.
  • Dane profilowe, w tym nazwa użytkownika i dane uwierzytelniające, takie jak hasła, podpowiedzi do haseł i inne podobne informacje służące do uwierzytelniania i dostępu do konta, zakupy lub zamówienia dokonane przez użytkownika, opinie i odpowiedzi na ankiety, historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz interakcja użytkownika z naszymi stronami internetowymi i reklamami, w tym odpowiedzi wysłane do nas.
  • Dane o użytkowaniu, w tym informacje o sposobie korzystania z naszych stron internetowych lub Usług.
  • Dane demograficzne, takie jak lokalizacja, kraj i preferowany język.
  • Dane dotyczące płatności, takie jak dane konta bankowego, kart kredytowych lub numery innych kart bankowych.
  • Dane dotyczące transakcji, takie jak szczegóły dotyczące płatności do i od Ciebie oraz inne szczegóły dotyczące produktów lub usług, które od nas kupiłes/-aś.
  • Dane sieciowe i techniczne, w tym adresy protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersja przeglądarki, strefa czasowa i lokalizacja, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do Stron lub Usług, w tym dane dotyczące wydajności i błędów naszych Stron i Usług.
  • Dane marketingowe obejmują Twoje preferencje dotyczące otrzymywania komunikacji marketingowej od nas i naszych stron trzecich oraz Twoje preferencje dotyczące komunikacji.
  • Dane firmy lub organizacji, takie jak nazwa, wielkość i lokalizacja firmy lub organizacji, dla której pracujesz oraz Twoja rola w tej firmie lub organizacji.
  • Nagranie rozmowy lub dane transkrypcji czatu z rozmów sprzedażowych i obsługi klienta oraz sesji czatu na żywo.
  • Filmy z treningów RKO i dane dotyczące wyników RKO zebrane przez aplikację TeamReporter App.
  • Zapisy wydajności (w stosownych przypadkach) nazwa pracodawcy lub organizacji, data zatrudnienia, dział i stanowisko; szczegóły dotyczące wszelkich zapisów dotyczących szkoleń lub wyników oraz poziomów kompetencji uzyskanych w wyniku korzystania z Usług oraz szczegóły dotyczące dostępu do Usług i korzystania z nich. Patrz WAŻNA UWAGA w szarym polu poniżej.

Możemy agregować dane lub w inny sposób pozbawiać je elementów pozwalających na identyfikację, tak abyśmy mogli z nich korzystać do własnych celów statystycznych, analitycznych lub porównawczych. Robimy to, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z naszą witryną internetową oraz zrozumieć i ocenić, w jaki sposób użytkowane są nasze produkty, tak abyśmy mogli w nich wprowadzać udoskonalenia na podstawie uzyskanych informacji. Informacje pozbawione elementów pozwalających na identyfikację, z których korzystamy w tych celach nie umożliwiają bezpośredniego lub pośredniego ujawnienia tożsamości użytkownika.

2. Kiedy gromadzimy Twoje dane osobowe

1) Informacje, które możemy zbierać od Ciebie:

Kiedy korzystasz z Witryn lub kontaktujesz się z nami w jakikolwiek sposób: Możesz podać nam informacje o sobie wypełniając formularze na naszych Witrynach, przesyłając je za pomocą poczty elektronicznej, faksu, czatu, podczas rozmowy telefonicznej lub przekazując osobiście w naszych biurach lub podczas wydarzeń, seminariów, konferencji lub w inny sposób. Obejmuje to informacje przekazywane podczas przesyłania nam dokumentacji, rejestracji w naszych Witrynach internetowych lub korzystania z nich, składania zapytań na temat zakupu naszych Usług, subskrybowania naszych Usług, interakcji z naszym personelem, zgłaszania problemu w naszych Witrynach internetowych lub przekazywania informacji zwrotnych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem naszych Witryn internetowych, będziemy przechowywać dokumentację naszej korespondencji.

Otrzymujemy i przechowujemy informacje, które użytkownik przekazuje nam bezpośrednio poprzez korzystanie z Usług, w tym dane osobowe, które przekazuje nam podczas pierwszej rejestracji jako użytkownika Usług. Prosimy o zapoznanie się ze stroną WAŻNA UWAGA w szarym polu poniżej.

Gdy ubiegasz się o pracę w naszej firmie: Będziemy korzystać z Twoich danych osobowych w celu rozpatrzenia Twojej aplikacji o pracę. (Prosimy zauważyć, że niniejsza Informacja o prywatności opisuje jedynie nasze postępowanie z informacjami dotyczącymi użytkownika w procesie rekrutacji i przestaje obowiązywać po jego zatrudnieniu (jeśli proces rekrutacji zakończy się pomyślnie)). Informacja o prywatności nie dotyczy pracowników Laerdal w kontekście ich zatrudnienia.

Podczas rejestracji jako dostawca lub potencjalny dostawca: Możemy zbierać dane osobowe od osób pracujących dla naszych obecnych lub potencjalnych dostawców.

Gdy odwiedzasz naszą siedzibę: Możemy zbierać dane osobowe osób, które rejestrują się lub odwiedzają nasze biuro i inne pomieszczenia. Dane osobowe są zwykle zbierane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, a także kamer monitoringu, które są wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony pracowników, gości i pomieszczeń Laerdal.

Gdy wchodzisz w interakcję z naszymi profilami w mediach społecznościowych i reklamami: Zbieramy Twoje dane osobowe, gdy docierasz do nas za pośrednictwem naszych stron i kont mediów społecznościowych. Niektóre informacje są również zbierane podczas interakcji z naszymi reklamami na tych stronach mediów społecznościowych.

Kiedy rejestrujesz się lub bierzesz udział w naszych wydarzeniach, seminariach internetowych i programach: Gromadzimy Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci rejestrację i uczestnictwo w określonym wydarzeniu, seminarium internetowym lub programie.

Kiedy bierzesz udział w ankietach, badaniach lub innych podobnych działaniach związanych z gromadzeniem informacji.

Gdy Ty lub Twój pracodawca macie zamiar nawiązać z nami stosunek umowny lub gdy już jesteśmy w stosunku umownym.

Kiedy pracujesz dla jednego z naszych partnerów biznesowych lub organizacji klientów.

Gdy zapisujesz się na otrzymywanie newsletterów lub innych materiałów promocyjnych.

WAŻNA UWAGA: Wiele Usług jest przeznaczonych do użytku przez organizacje naszych klientów i w tych przypadkach są one administrowane przez te organizacje. Gromadzimy i przetwarzamy informacje o użytkownikach końcowych na polecenie naszych klientów i zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Korzystanie z Usług przez użytkownika może w niektórych przypadkach podlegać politykom organizacji użytkownika . W przypadku korzystania z Usług pod kierunkiem organizacji, z którą użytkownik jest związany (na przykład pracodawcy lub szkoły) ta organizacja będzie (1) kontrolować i prowadzić administrację Usług, z których korzysta użytkownik i (2) uzyskiwać dostęp do danych osobowych użytkownika i przetwarzać je. Jeśli organizacja użytkownika administruje korzystaniem przez niego z Usług, prosimy o skierowanie zapytań dotyczących prywatności do tej organizacji. W takich przypadkach organizacja użytkownika jest administratorem danych osobowych użytkownika, a my jesteśmy podmiotem przetwarzającym dane. Spółka LAERDAL nie ponosi odpowiedzialności za prywatność lub bezpieczeństwo praktyk jej klientów i mogą się one różnić od zasad określonych w niniejszej Informacji o prywatności.

Jeśli przekazujesz nam jakiekolwiek dane osobowe dotyczące innych osób, oświadczasz, że masz do tego upoważnienie i podstawę prawną, a tam, gdzie jest to wymagane, uzyskałeś niezbędną zgodę.

2) Informacje, które zbieramy automatycznie:

Podczas korzystania z Witryn lub Usług: Automatycznie zbieramy informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem oraz informacje o logowaniu, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, jak również informacje o wizycie, w tym odwiedzane strony. Gromadzimy również informacje dotyczące wizyty użytkownika, w tym pełne adresy URL, informacje na temat strumienia kliknięć w naszej Witrynie i z naszej Witryny (łącznie z datą i godziną), oglądane lub wyszukiwane produkty, czasy reagowania podstrony, błędy pobierania, długość wizyt na pewnych stronach, informacje na temat interakcji ze stroną oraz numery telefonów, z których dzwoniono pod numer biura obsługi klienta.

Informacje gromadzone przez pliki cookie i podobne technologie: Używamy plików cookie i podobnych technologii w naszych Witrynach i Usługach. Robimy to, aby zapewnić bardziej spersonalizowaną obsługę,  wysoki poziom bezpieczeństwa i ulepszyć nasze Witryny i Serwisy, aby Cię zalogować, zapamiętać preferencje językowe, wspomóc nasze działania reklamowe i marketingowe oraz w innych uzasadnionych celach. Przez pliki cookie i podobne technologie rozumiemy małe fragmenty tekstu używane do przechowywania informacji w przeglądarkach internetowych i innych urządzeniach (pliki cookie), sygnały nawigacyjne, piksele, obiekty pamięci lokalnej, znaczniki, skrypty i podobne technologie, które zbierają informacje (zwane łącznie "plikami cookie"). Pliki cookie mogą wykorzystywać zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie identyfikatory, takie jak adresy IP, unikalne identyfikatory, informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym i urządzeniu, odwiedzanych stronach internetowych i innych punktach danych. Aby umożliwić Ci podjęcie świadomej decyzji o korzystaniu z plików cookie, podzieliliśmy je na cztery kategorie: Absolutnie niezbędne, Funkcjonalne, Wydajność i Targetowanie. Należy pamiętać, że ściśle niezbędne pliki cookie nie mogą zostać wyłączone, ponieważ są one niezbędne do zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa i funkcjonowania Witryn i Usług. Z drugiej strony, funkcjonalne, wydajnościowe i targetujące pliki cookie nie są niezbędne i mogą być włączane i wyłączane w dowolnym momencie przez użytkownika. Możesz zobaczyć pełną listę plików cookie i zmienić preferencje dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, wybierając ikonę pliku cookie znajdującą się w lewym dolnym rogu lub klikając "ustawienia plików cookie" w stopce witryny. Należy również pamiętać, że można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała wszystkie pliki cookie, ale w takim przypadku niektóre części witryn i serwisów mogą nie działać.

3) Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich:

Uzyskujemy dane osobowe od stron trzecich i innych źródeł zgodnie z praktykami opisanymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności wraz z wszelkimi dodatkowymi ograniczeniami nałożonymi przez źródło danych. Oznacza to, że możemy łączyć te informacje z danymi osobowymi już zebranymi o Tobie. Źródła zewnętrzne obejmują:

  • Organizacje klientów (proszę zapoznać się z WAŻNĄ UWAGĄ w szarym polu powyżej).
  • Partnerów biznesowych, takich jak organizatorzy lub współorganizatorzy wydarzenia.
  • Dostawców usług, takich jak agencje rekrutacyjne, dostawców usług płatniczych i dostawczych, dostawców usług analityki internetowej i innych.
  • Organizacje klientów, dostawców i partnerów biznesowych w przypadkach, gdy dla nich pracujesz.
  • Partnerów, wraz z którymi oferujemy Usługi pod wspólną marką lub angażujemy się we wspólne działania marketingowe, takie jak American Heart Association, British Heart Foundation i inne.
  • Inne źródła zawierające publicznie dostępne dane, w tym m.in. rejestry przedsiębiorstw, portal otwartych danych UE, magazyn danych UNICEF, zbiory danych Światowej Organizacji Zdrowia.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat źródła jakichkolwiek danych, które nie zostały od Ciebie uzyskane bezpośrednio, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w sekcji 10, poniżej.

3. Jak wykorzystujemy dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe jako administrator danych w celach określonych poniżej. Wykres określa:

a) Nasze cele przetwarzania Twoich danych osobowych;
b) Nasza podstawa prawna wynikająca z przepisów o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w każdym celu;
c) Rodzaje danych osobowych (patrz Sekcja 1 w celu zapoznania się z listami kategorii danych w każdym z tych rodzajów), które przetwarzamy w każdym celu;
d) Uzasadnione interesy realizowane przez nas lub stronę trzecią, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie.

Cel
Rodzaj danych osobowych
Podstawa prawna

Aby zarejestrować Cię jako nowego klienta lub użytkownika naszych Usług lub zarejestrować Twoją firmę jako dostawcę dla nas

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Demograficzne

(d) Profil

(a) Realizacja umowy zawartej z użytkownikiem

(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (zarządzanie i potwierdzanie tożsamości użytkowników naszej Witryny i Usług)

Przetworzenie i dostarczenie zamówienia, w tym:

(a) Zarządzanie płatnościami i opłatami

(b) Zbieranie i odzyskiwanie naszych należności

(a) Tożsamość

(b) Kontaktowe

(c) Płatność

(d) Transakcja

(a) Realizacja umowy zawartej z użytkownikiem

(b) W celach niezbędnych do realizacji naszych uzasadnionych interesów (w celu odzyskania długów)

(a) Powiadomienia o zmianach w naszych warunkach Informacji o prywatności

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

 

(a) Realizacja umowy zawartej z użytkownikiem

(b) W celu wywiązania się ze zobowiązania prawnego

(c) Konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (aby uaktualnić nasze rejestry i zapewnić, że osoby fizyczne są informowane o najnowszych wersjach dokumentów)

Aby zarządzać naszą relacją z Tobą, co obejmuje komunikację z Tobą, gdy wchodzisz z nami w jakąkolwiek interakcję (np. gdy wypełniasz nasz formularz "skontaktuj się ze mną", prosisz o wsparcie użytkownika lub kontaktujesz się z nami w inny sposób)

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Profil

(e) Marketing i komunikacja

(a) Realizacja umowy zawartej z użytkownikiem

(b) W celu wywiązania się ze zobowiązania prawnego

(c) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu aktualizacji naszych rejestrów i zapewnienia komunikacji z osobami fizycznymi)

Aby ocenić Ciebie lub Twojego pracodawcę jako dostawcę lub usługodawcę i podjąć kroki niezbędne do zawarcia umowy z Tobą lub Twoim pracodawcą

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Dane firmy lub organizacji

(a) Realizacja umowy zawartej z użytkownikiem

(b) Niezbędne dla naszych lub osób trzecich uzasadnionych interesów (aby ocenić Ciebie lub Twojego pracodawcę jako dostawcę/usługodawcę i podjąć kroki niezbędne do zawarcia umowy)

Aby wypełnić umowy i uzgodnione warunki z Tobą lub Twoim pracodawcą/organizacją (np. jeśli pracujesz dla naszych dostawców lub usługodawców, lub jeśli jesteś autoryzowanym użytkownikiem Usług)

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Dane firmy lub organizacji

d) Dane dotyczące płatności

(a) Realizacja umowy zawartej z użytkownikiem

(b) Niezbędne dla naszych lub osób trzecich uzasadnionych interesów (aby wypełnić uzgodnione zobowiązania umowne)

Administrowanie ankietami, kwestionariuszami informacji zwrotnych lub ocenami oraz przeprowadzanie badań produktów

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Użytkowanie lub

(e) Demograficzne

(e) Marketing i komunikacja

(a) Realizacja umowy zawartej z użytkownikiem

(b) W celach niezbędnych do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (aby przeanalizować, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby zapewnić rozwój tych usług i naszej firmy)

Zarządzanie rejestracjami i uczestnictwem w wydarzeniach (w tym wysyłanie powiązanych komunikatów)

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(a) Realizacja umowy zawartej z użytkownikiem

(b) Niezbędne dla uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich (w celu umożliwienia osobom uczestnictwa w wydarzeniach i webinariach, na które się zarejestrowały lub uczestniczyły)

W celu zapewnienia odpowiednich treści Witryny internetowej i reklam lub zrozumienia skuteczności reklam, które prezentujemy użytkownikom

 

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Użytkowanie

(e) Marketing i komunikacja

(f) Sieć i technika

W celach niezbędnych do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (aby przeanalizować, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby zapewnić rozwój tych usług, rozwój naszej firmy oraz aby przekazywać informacje na temat naszej strategii marketingowej)

Umożliwienie udziału w konkursach, programach i promocjach

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(a) Realizacja umowy zawartej z użytkownikiem

(b) Niezbędne dla uzasadnionych interesów naszych lub stron trzecich (aby umożliwić osobom fizycznym udział w konkursach, programach i promocjach)

Ulepszenie naszych Stron internetowych lub Usługi, marketingu, relacji z klientami i doświadczenia poprzez oparcie się na analizie danych dotyczących użytkowania

(a) Sieć i technika

(b) Użytkowanie

(a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu określenia rodzajów klientów dla naszych produktów i usług, aktualizacji i dostosowania naszej Witryny i Usług, rozwoju naszej działalności i informowania o naszej strategii marketingowej)

Przedstawienie sugestii i zaleceń, a także wyświetlenie Użytkownikowi spersonalizowanych reklamy i treści dotyczące Usług, które mogą być dla niego interesujące. Obejmuje to marketing naszych Usług oraz dostosowanie naszych działań marketingowych do interesów użytkownika lub jego organizacji

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Sieć i technika

(d) Użytkowanie

(e) Profil

(a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby rozwijać nasze Usługi i naszą działalność)

(b) Na podstawie Twojej Zgody

Zapewnienie użytkownikom i/lub (w stosownych przypadkach) ich pracodawcom pomocy związanej z Usługami, w tym szkolenia, dokumentację kompetencji i certyfikaty

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Sieć i technika

(d) Użytkowanie

(e) Dokumentacja wyników

(a) Niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu (w dostarczaniu usług o wartości dodanej dla naszych klientów)

W celach niezbędnych do realizacji naszej umowy z pracodawcą użytkownika lub z użytkownikiem

Zapewnienie Tobie i/lub (w stosownych przypadkach) Twojemu pracodawcy/organizacji wsparcie użytkownika i klienta w celu zdiagnozowania i rozwiązania problemów z usługą oraz innych czynności związanych z obsługą klienta i wsparciem

 

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Sieć i technika

(d) Użytkowanie

(e) Dokumentacja wyników

(a) Konieczne do wykonania umowy z użytkownikiem (np. wszelkie warunki użytkowania przez użytkownika końcowego dotyczące jednej z naszych aplikacji)

(b) Niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu (w celu zapewnienia wsparcia dla naszych klientów)

Administracja kontem użytkownika i/lub (w stosownych przypadkach) Usługami, które świadczymy na rzecz jego pracodawcy/organizacji

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Sieć i technika

(d) Użytkowanie

(e) Dokumentacja wyników

(a) Konieczne do wykonania umowy z użytkownikiem (np. wszelkie warunki użytkowania przez użytkownika końcowego dotyczące jednej z naszych aplikacji)

(b) Niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu (w udostępnianiu kont naszym klientom)

Ocena umiejętności, kwalifikacji i dopasowania do pracy, o którą użytkownik się ubiega oraz w celu komunikacji z użytkownikiem podczas procesu rekrutacji i przechowywania dokumentacji naszego procesu zatrudnienia

(Należy pamiętać, że niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje jedynie, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi wyłącznie w okresie rekrutacji i przestaje obowiązywać po tym, jak zostaniesz przez nas zatrudniony (jeśli się powiedzie). Informacja o prywatności nie dotyczy pracowników Laerdal w kontekście ich zatrudnienia.

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Umiejętności akademickie i profesjonalne

(d) Historia zatrudnienia

(e) Tytuł

(f) Data urodzenia

(g) Wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się nam przekazać nam w związku z podaniem o pracę

(a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w zakresie kontaktowania się z Tobą w celu przeprowadzenia potencjalnej rozmowy kwalifikacyjnej i podjęcia decyzji o zatrudnieniu)

Aby przeanalizować filmy szkoleniowe z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej i inne dane dotyczące wykonywania resuscytacji na manekinach zebrane przez aplikację TeamReporter

(a) Nagrania wideo ze szkoleń z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgromadzone przez aplikację TeamReporter

(b) dane dotyczące szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z manekinów zebrane przez aplikację TeamReporter

(a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu poprawy funkcjonalności aplikacji TeamReporter do szkolenia CPR)

Rejestracja i podjęcie Ciebie i innych gości w naszych pomieszczeniach

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony naszych pracowników i gości, jak również ochrony informacji poufnych)

Przeprowadzanie przeglądów due diligence oraz podejmowanie zadań wymaganych dla celów księgowych i audytorskich.

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Płatność

(d) Transakcja

(e) Użytkowanie

(f) Sieć i technika

(a) Niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, na przykład w związku z wymogami organów podatkowych i wymogami sprawozdawczości regulacyjnej.

(b) Niezbędne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (aby zapewnić zgodność naszych praktyk ze standardami i dobrymi praktykami)

Pseudonimizacji i agregacji zbiorów danych, w celu wykorzystania ich do celów statystycznych i analitycznych.

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Sieć i technika

(d) Użytkowanie

(e) Dane demograficzne

(a) Niezbędne dla uzasadnionych interesów naszych lub stron trzecich (abyśmy mogli polegać na danych statystycznych i analitycznych w celu podejmowania świadomych decyzji biznesowych)

Administracja i ochrona naszej firmy i Witryny internetowej (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, prowadzenie testów, konserwacja systemu, pomoc techniczna, raportowanie i hosting danych)

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Sieć i technika

(a) Niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych, na przykład w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych.

(a) W celach niezbędnych do realizacji naszych uzasadnionych interesów (w celu prowadzenia naszej działalności, świadczenia usług administracyjnych i IT, zapewnienia bezpieczeństwa sieci, zapobiegania nadużyciom finansowym oraz w kontekście reorganizacji biznesowej lub restrukturyzacji grupy)

Promowanie bezpieczeństwa i zapobieganie nadużyciom naszych Stron i Usług (w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wszystkich naszych Usług i Stron, jak również zapobiegania nadużyciom i oszustwom w korzystaniu z Usług i Stron)

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Zastosowanie

(c) Informacje finansowe

e) Transakcja

(f) Sieć i technika

(a) Niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych, na przykład w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych.

(b) Niezbędne dla naszych lub osób trzecich uzasadnionych interesów (osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zapobieganie nadużyciom i oszustwom w korzystaniu z Usług i Strony Internetowej oraz ochrona naszych praw i praw osób trzecich)

Ustalenie, wykonanie lub obrony roszczeń prawnych

(Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jest to konieczne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub praw w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub pozasądowym).

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Płatność

(d) Transakcja

(e) Użytkowanie

(f) Sieć i technika

(a) Niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego (np. do spełnienia próśb lub nakazów sądowych, jeśli dotyczy)

(b) Niezbędne dla uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich (w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń i/lub praw prawnych)

Zgodność z wszelkimi innymi obowiązkami prawnymi i przepisami mającymi zastosowanie do nas (na przykład przetwarzamy dane osobowe w celu spełnienia ustawowych obowiązków prawnych, takich jak przepisy o rachunkowości, przepisy podatkowe, przepisy o ochronie danych, ramy regulacyjne dotyczące urządzeń medycznych itp.)

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Płatność

(d) Transakcja

(e) Użytkowanie

(f) Sieć i technika

(a) Niezbędne do wypełnienia obowiązujących obowiązków prawnych (np. księgowość, podatki, ochrona danych i wymogi dotyczące wyrobów medycznych)

 

Zasadniczo nie polegamy na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych innych niż określone w powyższej tabeli. Należy również pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym będziemy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, nawet jeśli zgoda nie jest określona jako obowiązująca podstawa prawna w powyższej tabeli. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania danych na podstawie zgody w Twojej jurysdykcji, skorzystaj z danych w sekcjach Jak się z nami skontaktować i Informacje dodatkowe poniżej.  Niezależnie od naszej podstawy prawnej marketingu, masz prawo zapobiec wysyłaniu wiadomości marketingowych bezpośrednio do Ciebie w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] lub korzystając z linków rezygnacji z subskrypcji zawartych w naszych wiadomościach e-mail lub na Stronach internetowych. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na dodatkowe korzystanie z danych osobowych, możemy korzystać z jego danych osobowych w zakresie zgodnym ze zgodą wyrażoną przez użytkownika. Pracodawca może również zebrać osobne zgody od użytkownika do własnych celów w roli administratora danych (patrz ramka poniżej).

Należy pamiętać, że jeśli musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zawarcia z Tobą umowy, a nie dostarczysz wymaganych danych osobowych, możemy nie być w stanie zawrzeć lub wykonać umowy.

Kiedy użytkownik korzysta z naszych Usług na żądanie swojego pracodawcy, a my świadczymy Usługi na rzecz pracodawcy, zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe użytkownika do celów wymienionych powyżej na żądanie pracodawcy i zgodnie z wskazówkami, które od niego otrzymaliśmy. W takich przypadkach pracodawca użytkownika jest administratorem danych osobowych, a my jesteśmy podmiotem przetwarzającym dane. Pracodawca użytkownika stosuje polityki ochrony danych osobowych oraz procesy, które mogą się różnić od polityk i procesów opisanych w niniejszej Informacji o prywatności i zalecamy użytkownikowi zapoznanie się z takimi politykami przed uzyskaniem dostępu do takich Usług i przystąpieniem do korzystania z nich.

Jeśli użytkownik samodzielnie zdecydował się na subskrypcję Usług, zbieramy i udostępniamy jego dane osobowe do celów wymienionych powyżej na jego rzecz i w jego imieniu, i jesteśmy podmiotem przetwarzającym jego dane osobowe do takich celów.

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkownika ani nie udostępniamy ich stronom trzecim do celów reklamowych lub marketingowych związanych z ich produktami lub usługami.

4. Jak udostępniamy informacje

Nie udostępniamy danych osobowych, które zbieramy na Twój temat, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub w innych stosownych informacjach o ochronie prywatności. Udostępniamy dane osobowe:

  • Spółkom grupy Laerdal oraz jej podmiotom stowarzyszonym i zależnym w celach przewidzianych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.
  • Dostawcom usług, takim jak dostawcy, konsultanci, profesjonalni doradcy i inni usługodawcy działający w naszym imieniu w celu realizacji celów przetwarzania określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.
  • Klientom, gdy świadczymy Usługi w charakterze dostawcy usług, który przetwarza dane osobowe w ich imieniu.
  • Stronom trzecim, których produkty i usługi są zintegrowane z naszymi Stronami internetowymi i Usługami w celu zapewnienia pożądanych funkcjonalności.
  • Stronom internetowym osób trzecich i sieci mediów społecznościowych, gdy bezpośrednio angażujesz się w nie, aby Laerdal mógł reklamować się na ich stronach i w ich sieciach.
  • Stronom trzecim uczestniczącym w transakcji biznesowej, która obejmuje fuzję, reorganizację, rozwiązanie lub inną znaczącą zmianę biznesową.
  • Osobom trzecim, gdy uważamy, że ujawnienie takich danych osobowych ma zasadnicze znaczenie dla ochrony żywotnych interesów osób fizycznych.
  • Organom ścigania i innym organom publicznym w przypadku, gdy w dobrej wierze uważamy, że jest to dla nas konieczne, aby spełnić obowiązek prawny lub odpowiedzieć na ważny proces prawny.
  • Innym stronom trzecim po uzyskaniu Twojej zgody. Kategoria i krótki opis działań prowadzonych przez te strony trzecie zostaną ujawnione podczas uzyskiwania Twojej zgody.
  • Innym osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami np. podatkowymi, związanymi z ochroną danych, czy z wymogami przepisów dotyczących urządzeń medycznych.

Jeśli korzystasz z Usług na żądanie swojego pracodawcy, a my świadczymy Usługi na rzecz Twojego pracodawcy, udostępniamy Twoje dane osobowe pracodawcy w określonych celach jako podmiot przetwarzający dane Twojego pracodawcy - patrz" Jak wykorzystujemy dane osobowe" powyżej.

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców (na przykład realizacja zamówień, zarządzanie stroną internetową, zarządzanie wydarzeniami, technologia informacyjna i dostarczanie infrastruktury powiązanej, obsługa klienta, dostarczanie poczty elektronicznej) do przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wykonywania funkcji biznesowych w imieniu Laerdal.

Nasi dostawcy usług zawarli z nami umowy, które wymagają od nich przestrzegania naszych wyraźnych instrukcji podczas przetwarzania danych osobowych i muszą przestrzegać odpowiednich środków przechowywania i bezpieczeństwa w celu ochrony takich danych osobowych. Nie pozwalamy im na wykorzystywanie tych informacji do własnych celów.

5. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Firma Laerdal prowadzi działalność na całym świecie, a nasi usługodawcy działają w krajach na całym świecie. Aby ułatwić globalne operacje, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane, ujawniane, przechowywane lub przetwarzane w krajach innych niż Twoje własne. Kraje te mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych niż kraj, w którym pierwotnie przekazano dane osobowe. Do takiej sytuacji może dojść, jeśli dane osobowe użytkownika są przechowywane w repozytorium o kontrolowanym dostępie w chmurze. Serwery w chmurze to serwery w centrach danych zarządzane przez podmiot zewnętrzny, które są dostępne przez internet i mogą się znajdować w kraju niebędącym krajem użytkownika. Za każdym razem, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe do innych krajów, podejmujemy odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe pozostają chronione zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności oraz że wszelkie transfery do krajów innych niż kraj, w którym znajduje się Twoja lokalizacja, są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, będziemy opierać się na Standardowych Klauzulach Umownych Komisji Europejskiej z 2021 roku lub innych obowiązujących mechanizmach przekazywania danych. Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za kraje o odpowiednim poziomie ochrony danych (lista krajów adekwatnych znajduje się tutaj. Posiadamy również równoważne przepisy w odniesieniu do danych przekazywanych ze Zjednoczonego Królestwa (takie jak Międzynarodowy dodatek do transferu danych do Standardowych Klauzul Umownych UE) i Szwajcarii, zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w tych jurysdykcjach. W przypadku przekazywania danych osobowych pomiędzy spółkami naszej grupy wdrożyliśmy umowę wewnątrzgrupową opartą na Standardowych Klauzulach Umownych Komisji Europejskiej z 2021 roku (z wszelkimi modyfikacjami wymaganymi przez prawo lokalne). Obejmują one również wdrożenie odpowiednich umów dotyczących przetwarzania danych i zabezpieczeń z osobami trzecimi, w stosownych przypadkach. Jeśli chcesz otrzymać kopię zabezpieczeń, które stosujemy przy przekazywaniu danych osobowych poza Twoją jurysdykcję, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

6. Przechowywanie Twoich danych osobowych

W ograniczonych okolicznościach, w których jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych (patrz Jak wykorzystujemy dane osobowe powyżej, aby uzyskać więcej informacji), przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania opisanych w niniejszym oświadczeniu. Po wyczerpaniu celów przetwarzania danych osobowych lub upływie okresu przechowywania, w zależności, co nastąpi wcześniej, albo usuniemy Twoje dane osobowe, polegając na metodzie technicznej, która uniemożliwia odzyskanie takich informacji, albo usuniemy określone kategorie danych, które Cię identyfikują, tak by uniemożliwić dalszą identyfikację. 

Aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez ograniczony okres czasu, ustanowiliśmy politykę przechowywania danych i harmonogramy, które określają obowiązujące okresy przechowywania dla każdego celu przetwarzania danych osobowych. Mianowicie, usuniemy dane osobowe po wyczerpaniu celu przetwarzania, chyba że dane osobowe są wymagane do wypełnienia obowiązków prawnych lub ustalenia roszczeń prawnych. Na przykład, gdy Twoja organizacja przestanie korzystać z naszych Usług, usuniemy informacje o koncie i inne dane osobowe niezbędne do korzystania z Usług (w odniesieniu do których jesteśmy administratorem danych), chyba że dane te są wymagane w celu spełnienia zobowiązań prawnych lub ustalenia roszczeń prawnych.

W przypadku, gdy opieramy się na zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zaprzestaniemy przetwarzania, gdy zgoda zostanie wycofana lub cel przetwarzania zostanie wyczerpany, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, w niektórych przypadkach dane osobowe nie mogą być usunięte, z przyczyn technicznych, z naszych systemów i kopii zapasowych. W takim przypadku zapewnimy wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegających dalszemu wykorzystywaniu takich danych osobowych. Należy pamiętać, że w niektórych okolicznościach przechowujemy Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, na przykład, gdy jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi (np. przepisy podatkowe, ustawy o rachunkowości itp.). W określonych okolicznościach możemy również przechowywać dane osobowe użytkownika przez dłuższy czas, aby mieć dostęp do dokładnej dokumentacji naszych kontaktów z użytkownikiem na wypadek reklamacji lub problemów, lub jeśli mamy podstawy, by sądzić, że może dojść do postępowania sądowego w związku z danymi osobowymi użytkownika lub kontaktem z nim.

Jeśli administratorem danych osobowych użytkownika jest jego pracodawca lub inna organizacja, prosimy zapoznać się z politykami i procesami ochrony danych osobowych pracodawcy lub takiej organizacji w celu uzyskania informacji na temat obowiązujących okresów przechowywania danych.

7. Integralność i bezpieczeństwo danych osobowych

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia wysokiego poziomu prywatności, ochrony danych i bezpieczeństwa danych osobowych, które kontrolujemy lub posiadamy. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest naszym priorytetem i stosujemy rozsądne środki techniczne, umowne, organizacyjne i fizyczne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Posiadamy certyfikat zgodności z normą ISO 27001 dla naszego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, a nasze praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji są corocznie kontrolowane przez audytorów wewnętrznych i zewnętrznych. Certyfikat ISO 27001 wymaga od nas posiadania odpowiednich środków ochrony fizycznej, elektronicznej i zarządczej, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, usunięciu, utracie, wykorzystaniu, przetwarzaniu lub ujawnieniu danych osobowych. Wdrożyliśmy ramy ciągłej poprawy bezpieczeństwa, prywatności i ochrony danych, a także będziemy nadal przeglądać i aktualizować nasze środki bezpieczeństwa w stosownych przypadkach, gdy tylko nowe technologie staną się dostępne.

8. Twoje prawa

Jeżeli podejmowane przez nas przetwarzanie danych podlega GDPR (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub równoważnym przepisom prawa, a także z uwzględnieniem pewnych wyłączeń, (w niektórych przypadkach jest to uzależnione od podejmowanej przez nas czynności przetwarzania), przysługują Ci  następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

  • Dostęp do danych osobowych - Masz prawo zapytać nas, czy mamy Twoje dane osobowe. W przypadku, gdy posiadamy Twoje dane osobowe, masz prawo zażądać od nas przekazania kopii tych danych.
  • Sprostowanie danych osobowych - Masz prawo zażądać od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy dane są niedokładne lub niekompletne.
  • Usunięcie danych osobowe - masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach.
  • Ograniczenie przetwarzania danych osobowych - Masz prawo zażądać, abyśmy w pewnych okolicznościach zaprzestali przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Przeniesienie danych osobowych - Masz prawo zażądać, abyśmy przekazali Twoje dane osobowe w formacie elektronicznym innej organizacji lub Tobie.
  • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - W każdej chwili masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. Należy pamiętać, że to prawo nie ma zastosowania, jeśli możemy wykazać silne i uzasadnione powody, aby kontynuować korzystanie z informacji o użytkowniku.
  • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych - Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, gdy nasze przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody.
  • Sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego - masz prawo powiedzieć nam, abyśmy nie wysyłali Ci komunikacji marketingowej.
  • Uzyskanie kopii zabezpieczeń danych osobowych stosowanych przy transferach poza jurysdykcję - Masz prawo zażądać kopii odpowiednich zabezpieczeń, które służą jako mechanizm transferu dla transferów objętych GDPR.
  • Nie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji — Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dla Ciebie skutki prawne lub podobne.
  • Złożenie skargi do odpowiedniego organu nadzorczego lub organu regulacyjnego - masz prawo wnieść skargę do odpowiednich organów w przypadku, gdy nie jesteś zadowolony z naszych praktyk dotyczących prywatności.

Możemy poprosić użytkownika o podanie dodatkowych informacji, aby potwierdzić jego tożsamość i do celów bezpieczeństwa przed ujawnieniem mu żądanych informacji.

Należy pamiętać, że ta lista może nie być wyczerpująca. Oznacza to, że użytkownik może mieć dodatkowe prawa zgodnie z lokalnymi przepisami. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi sekcjami dotyczącymi informacji dodatkowych dla danej jurysdykcji. Ponadto korzystanie z określonych praw może być w niektórych okolicznościach ograniczone wymogami prawa lokalnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skorzystać ze swoich praw lub zapytać o nasze praktyki dotyczące prywatności, przejdź do sekcji "Jak się z nami skontaktować" .

W sytuacjach, w których działamy jako podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe (na przykład, gdy obsługujemy dane osobowe w imieniu naszych klientów), należy  dochodzić swoich praw wobec odpowiedniego administratora danych (na przykład, Twojego pracodawcy, w przypadku gdy Twój pracodawca jest organizacją, która zakupiła nasze Usługi).

9. Linki do innych stron internetowych

Strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych i serwisów społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Ponadto nasze Witryny mogą zawierać pewne funkcje, które są dostarczane przez strony trzecie i platformy. Jeśli użytkownik korzysta już z tych platform, ich pliki cookie mogą być ustawione na jego urządzeniu podczas korzystania z Witryn internetowych i mogą się już w nich znajdować pewne informacje dotyczące użytkownika, które mogą się łączyć z informacjami zgromadzonymi w naszych Witrynach internetowych. Te funkcje mogą umożliwiać integrację i/lub dostęp do kont w mediach społecznościowych. Nie kontrolujemy tych serwisów mediów społecznościowych, profili użytkownika w tych serwisach, modyfikacji ustawień prywatności w tych serwisach, ani nie ustanawiamy zasad dotyczących sposobu użytkowania danych użytkownika w tych serwisach. Te kwestie kontroluje użytkownik i podmioty obsługujące dany serwis mediów społecznościowych.

Te strony internetowe i serwisy społecznościowe są niezależnymi podmiotami, które nie stosują takich samych praktyk w zakresie ochrony prywatności jak Laerdal, a my nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie przez nie Twoich danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z ich politykami i ogłoszeniami na odpowiednich stronach internetowych i usługach mediów społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak obsługują one informacje użytkownika przed wykorzystaniem wszelkich takich funkcji udostępnianych użytkownikowi na stronach internetowych.

10. Jak się z nami skontaktować

Można się z nami skontaktować na różne sposoby wymienione poniżej w związku z danymi osobowymi.

 1. Jeśli chcesz zrezygnować z komunikacji marketingowej, którą wysyłamy w dowolnym momencie, możesz to zrobić poprzez (a) wypełnienie formularza na stronie internetowej, który można znaleźć tutaj, (b) klikając link "zrezygnuj" w wiadomościach marketingowych, które wysyłamy do Ciebie, lub (c) kontaktując się z nami bezpośrednio pod adresem [email protected].
 2. Użytkownik może zdecydować się na Exercise Your Rights jak określono w Sekcji 8 lub Sekcji 12 właściwej dla jego jurysdykcji poprzez (a) wypełnienie formularza tutaj, (b) poprzez wysłanie wiadomości e-mail do nas [email protected] lub (c) poprzez napisanie do nas na adres podany w paragrafie poniżej.
 3. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności lub chciałbyś złożyć skargę na nasze postępowanie z Twoimi danymi osobowymi, możesz również skontaktować się z naszym kierownikiem ds. ochrony danych pocztą lub pocztą elektroniczną, korzystając z danych określonych poniżej:

Laerdal Medical AS
Do wiadomości kierownika ds. ochrony danych
Poczta: Tanke Svilands Gate 30, Stavanger Norwegia 4007
Email: [email protected]

11. Aktualizacje Globalnego oświadczenia o ochronie prywatności

Od czasu do czasu będziemy aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, aby dostosować je do zmian w naszych praktykach ochrony prywatności. Wszystkie aktualizacje będą publikowane w Witrynach internetowych. W przypadku publikacji takich informacji zmienimy datę ostatniej aktualizacji znajdującą się na górze Informacji o prywatności. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, aby być na bieżąco z tym, jak Laerdal przetwarza i chroni Twoje dane osobowe.

12. Dodatkowe informacje dotyczące określonych jurysdykcji 

Dodatkowe informacje dotyczące Ramy Prywatności Danych (Data Privacy Framework, DPF)  UE-USA

Laerdal Labs DC, Inc. i Laerdal Medical Corporation (wspólnie określane jako "Laerdal USA", "nasze", "my" i "nas" w niniejszym dziale 12) przestrzegają Ram Prywatności Danych UE-US (EU-US DPF), Rozszerzenia Wielkiej Brytanii do EU-US DPF, Ram Ochrony Danych Swiss-US (Swiss-US DPF) oraz praw jednostek z UE i Wielkiej Brytanii, a także szwajcarskich jednostek, zgodnie z ustaleniami Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Laerdal USA uzyskała certyfikację Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych potwierdzającą przestrzeganie przez nią zasad Ram Ochrony Danych UE-US (Zasady EU-US DPF) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych z Unii Europejskiej w oparciu o EU-US DPF, ze Szwajcarii na podstawie Swiss-US DPF oraz z Wielkiej Brytanii (włączając Gibraltar) na podstawie Rozszerzenia Wielkiej Brytanii do EU-US DPF. W przypadku konfliktu między warunkami niniejszej polityki prywatności z Zasadami zawartymi w Ramach Ochrony Danych UE-US (EU-US DPF) i Rozszerzeniu Wielkiej Brytanii do EU-US DPF oraz Ram Ochrony Danych Swiss-US (Swiss-US DPF), Zasady będą miały pierwszeństwo. Aby dowiedzieć się więcej o programie Ram Ochrony Danych (DPF) i zobaczyć naszą certyfikację, prosimy odwiedzić stronę: https://www.dataprivacyframework.gov/.

Rozpatrywanie skarg 

Zgodnie z Ramami Ochrony Danych UE-US (EU-US DPF) oraz Rozszerzeniem Wielkiej Brytanii do EU-US DPF i Ramami Prywatności Danych Swiss-US (Swiss-US DPF) oraz prawami jednostek z UE i Wielkiej Brytanii oraz szwajcarskich jednostek, Laerdal USA zobowiązuje się do rozpatrywania skarg związanych z Zasadami DPF dotyczącymi gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych. Jednostki z UE i Wielkiej Brytanii oraz jednostki szwajcarskie z zapytaniami lub skargami dotyczącymi naszego przetwarzania danych osobowych otrzymanych na podstawie Ram Ochrony Danych UE-US (EU-US DPF) i Rozszerzenia Wielkiej Brytanii do EU-US DPF oraz Ram Ochrony Danych Swiss-US (Swiss-US DPF) powinny najpierw skontaktować się z Laerdal USA pod poniższym adresem:

Laerdal Medical AS
Do wiadomości kierownika ds. ochrony danych
Poczta: Tanke Svilands Gate 30, Stavanger Norwegia 4007
E-mail: [email protected]

Jeśli nie otrzymają Państwo natychmiastowego potwierdzenia swojej skargi od nas lub jeśli nie zareagowaliśmy na Państwa obawy w sposób odpowiedni, mają Państwo prawo do zwrócenia się o arbitraż obowiązkowy. Laerdal USA zobowiązała się kierować nierozstrzygnięte skargi dotyczące Ram Ochrony Danych UE-US (EU-US DPF) i Rozszerzenia Wielkiej Brytanii do EU-US DPF oraz Ram Ochrony Danych Swiss-US (Swiss-US DPF) oraz praw jednostek z UE i Wielkiej Brytanii oraz szwajcarskich jednostek do Usługi ICDR/AAA DPF IRM, dostawcy rozstrzygania sporów mającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Proszę odwiedzić stronę internetową Usługi ICDR/AAA DPF IRM pod adresem https://go.adr.org/dpf_irm.html. Usługi arbitrażowe oferowane przez ICDR/AAA DPF IRM są udostępniane Państwu bezpłatnie.

Upoważnienie do kontroli i egzekwowania

Federalna Komisja Handlu ma jurysdykcję w sprawach związanych z przestrzeganiem przez Laerdal USA Ram Ochrony Danych UE-US (EU-US DPF), Ram Ochrony Danych Swiss-US (Swiss-US DPF) oraz Rozszerzenia Wielkiej Brytanii do Ram Ochrony Danych UE-US (Rozszerzenie Wielkiej Brytanii do EU-US DPF).

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Jeśli ujawniamy Państwa dane osobowe podmiotowi trzeciemu działającemu jako administrator danych lub agent, będziemy przestrzegać Zasady Odpowiedzialności za Przekazywanie Danych oraz zapewnimy ochronę Państwa danych osobowych, zgodnie z opisem w Ramach Ochrony Danych UE-US (EU-US DPF) i Rozszerzeniu Wielkiej Brytanii do EU-US DPF oraz Ramach Ochrony Danych Swiss-US (Swiss-US DPF). Pozostajemy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych otrzymanych w ramach tych struktur i przekazanych następnie podmiotowi trzeciemu działającemu jako agent, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że nie jesteśmy odpowiedzialni za ewentualne szkody spowodowane przekazaniem danych.

Ujawnianie danych organom publicznym

Możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na podstawie legalnych wniosków organów  publicznych, w tym w sytuacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.