Meteen naar de inhoud
Open navigatie

Privacy Policy

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd 16.11.2022

Bij LAERDAL (tezamen "LAERDAL", "Laerdal", "wij", "ons", "onze" genoemd) nemen we uw privacy serieus. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken, openbaar maken en verwerken. Deze verklaring beschrijft de doeleinden waarvoor persoonlijke informatie wordt verzameld, de partijen met wie we deze kunnen delen en de maatregelen die we nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Het legt ook uit wat uw rechten en keuzes zijn met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen om uw rechten uit te oefenen en meer te weten te komen over onze privacy praktijken.

Deze Privacyverklaring wordt uitgegeven namens de Laerdal-bedrijvengroep, dus wanneer we Laerdal vermelden, verwijzen we naar het relevante bedrijf in de Laerdal-bedrijvengroep dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke informatie. De relevante beheerder van uw persoonlijke gegevens wordt vermeld in de link aan het begin van deze paragraaf. Als u meer informatie nodig hebt over welke entiteit de beheerder van uw persoonlijke gegevens is, neem dan contact met ons op via de informatie in het gedeelte "Contact met ons opnemen" hieronder. Laerdal Medical AS is de verantwoordelijke voor Laerdal.com en de Forum portal voor leveranciers.

De Privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerking van persoonsgegevens die voortvloeit uit uw persoonlijke interactie met ons, hetzij persoonlijk, online of offline, en omvat de volgende gevallen:

  • Wanneer u dit of een andere website bezoekt of gebruikt die door Laerdal wordt onderhouden (hiernaar wordt verwezen als 'Website' of 'Websites'); of
  • Wanneer u een product, dienst, applicatie of programma van Laerdal gebruikt, inclusief een proefversie waarbij wij optreden als beheerder van uw persoonlijke informatie (gezamenlijk aangeduid als "Diensten"). Dit omvat niet de diensten, toepassingen of programma's die u gebruikt in opdracht van uw werkgever, opleidingsinstituut of andere derde partij; of
  • Wanneer u persoonlijk of online een van onze werknemers of vertegenwoordigers ontmoet; of
  • Wanneer u zich registreert voor of deelneemt aan onze evenementen, webinars en programma's; of
  • Wanneer u met ons communiceert via telefoon, fax, post, e-mail of via een live chatfunctie; of
  • Wanneer u communiceert met onze merkpagina's en advertenties op sociale media; of
  • Wanneer u deelneemt aan enquêtes, onderzoek of andere soortgelijke informatieverzamelingsactiviteiten die door ons worden gefaciliteerd; of
  • Wanneer u kantoren en locaties in Laerdal bezoekt; of
  • Wanneer u zich registreert op onze online portalen voor leveranciersbeheer of werving.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing voor zover we persoonsgegevens verwerken in de rol van verwerker namens onze klanten (bv. bij de levering van diensten die onze klanten aan hun eindgebruikers verlenen; bij de verwerking van persoonsgegevens door ons namens onze klanten). Als u een eindgebruiker van een Laerdal-klant bent, raadpleeg dan de privacy verklaringen en het privacy beleid van onze klant om te weten te komen hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Het is belangrijk dat u deze Privacyverklaring samen met alle andere privacy verklaringen of kennisgevingen over eerlijke verwerking leest die we in specifieke gevallen verstrekken wanneer we persoonlijke informatie over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Sommige producten en diensten hebben specifieke privacyverklaringen die van toepassing zijn op hun verwerking. Deze Privacyverklaring vormt een aanvulling op andere verstrekte berichten en is niet bedoeld als vervanging van deze mededelingen. Onze privacy praktijken variëren op basis van de landen waarin we actief zijn, om te voldoen aan lokale praktijken en wettelijke vereisten. Dergelijke wijzigingen in de verwerking op basis van de informatie in deze privacy verklaring worden uiteengezet in die meer specifieke privacy verklaringen.

Deze Website en Diensten zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar en we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens met betrekking tot kinderen via Websites en Diensten.

1. Soorten persoonlijke informatie die we verzamelen

De termen 'persoonsgegevens', 'persoonlijke gegevens' en 'persoonlijke informatie' worden over het algemeen door elkaar gebruikt om een breed scala aan informatie aan te duiden. Privacy- en gegevensbeschermingswetten definiëren deze concepten op verschillende manieren en daarom bedoelen we met „persoonlijke informatie” alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar, levend individu („persoonlijke informatie”).

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de context van uw interactie met Laerdal en kunnen uit onder andere het volgende omvatten:

  • Identiteitsgegevens inclusief voor- en achternaam, gebruikersnaam, titel.
  • Contactgegevens inclusief e-mailadres, postadres (facturering of levering), werkgever- of organisatiegegevens, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens.
  • Wervingsgegevens zoals cv, sollicitatie, referenties, interviewnotities, antecedentenonderzoeken en andere informatie.
  • Profielgegevens, waaronder gebruikersnaam en inloggegevens, zoals wachtwoorden, wachtwoordhints en andere soortgelijke informatie voor authenticatie en toegang tot uw account, aankopen of bestellingen die door u zijn gedaan, feedback en antwoorden op enquêtes, browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en uw interactie met onze websites en advertenties, waaronder antwoorden die naar ons zijn gestuurd.
  • Gebruiksgegevens, waaronder informatie over hoe u onze websites of diensten gebruikt.
  • Demografische gegevens zoals locatie, land en voorkeurstaal.
  • Betaalgegevens zoals uw bankrekeninggegevens, creditcard of ander bankpasnummer.
  • Transactiegegevens zoals gegevens over betalingen aan en van u en andere gegevens over producten of diensten die u bij ons heeft gekocht.
  • Netwerk- en technische gegevens, waaronder internetprotocoladressen (IP-adressen), inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone en locatie, typen en versies van browser plug-ins, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de websites of diensten, waaronder prestatie- en foutgegevens van onze websites of diensten.
  • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren.
  • Gegevens over bedrijf of organisatie, zoals de naam, grootte en locatie van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkt en uw rol binnen dat bedrijf of die organisatie.
  • Oproepopname- of chattranscriptiegegevens van verkoop- en ondersteuningsgesprekken en live chatsessies.
  • Video's van CPR training en CPR prestatiegegevens verzameld door de Team Reporter App.
  • Prestatiegegevens (indien relevant) de naam van uw werkgever of uw organisatie, aanwervingsdatum, afdeling en functie; gegevens over eventuele trainings- of prestatierecords en competentieniveaus die zijn verkregen door uw gebruik van de Services en gegevens over uw toegang tot en gebruik van de Services. Zie de BELANGRIJKE OPMERKING in het grijze vak hieronder.

We kunnen uw persoonlijke informatie samenvoegen of anderszins anonimiseren, zodat we deze kunnen gebruiken voor onze eigen statistische, analytische of benchmarkdoeleinden. We doen dit om beter te begrijpen hoe gebruikers omgaan met onze websites, of om te begrijpen en te evalueren hoe onze producten worden gebruikt, zodat we ze op basis van bewijs kunnen verbeteren. De geanonimiseerde informatie die we voor deze doeleinden gebruiken, kan niet direct of indirect worden gebruikt om uw identiteit te onthullen.

2. Wanneer we je persoonlijke gegevens verzamelen

1) Informatie die we van u kunnen verzamelen:

Wanneer u de websites gebruikt of op welke manier dan ook contact met ons opneemt: U kunt ons informatie over uzelf geven door formulieren op onze websites in te vullen of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail, fax, live chat of persoonlijk op onze kantoren of op evenementen, seminars, conferenties of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u documenten bij ons indient, zich registreert om onze websites te gebruiken, informatie vraagt over onze services of deze koopt, zich abonneert op onze services, een aankoop doet, interactie heeft met ons personeel, een probleem op onze websites meldt of wanneer u feedback geeft. Als u via de website contact met ons opneemt, bewaren we onze correspondentie.

Wanneer u de services gebruikt: we ontvangen en bewaren informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt door uw gebruik van de services, waaronder alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt wanneer u zich voor het eerst registreert als gebruiker van onze services. Zie het BELANGRIJK in het grijze vak hieronder.

Wanneer u bij ons solliciteert: Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw sollicitatie te verwerken. Houd er rekening mee dat deze Privacyverklaring alleen beschrijft hoe we omgaan met uw gegevens tijdens de wervingsprocedure en niet meer van toepassing is nadat u bij ons in dienst bent getreden (indien succesvol). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op werknemers van Laerdal in het kader van hun dienstverband.

Wanneer u zich registreert als leverancier of potentiële leverancier: We kunnen persoonlijke informatie verzamelen van personen die voor onze huidige of potentiële leveranciers werken.

Wanneer u ons pand bezoekt: We kunnen persoonlijke informatie verzamelen over personen die zich registreren of ons kantoor en andere gebouwen bezoeken. Persoonlijke informatie wordt gewoonlijk verzameld via een registratieformulier en via bewakingscamera's die worden gebruikt om de veiligheid en beveiliging van de medewerkers, bezoekers en gebouwen van Laerdal te waarborgen.

Wanneer u communiceert met onze merkpagina's en advertenties op social media: We verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u contact met ons opneemt via onze social media-pagina's en -accounts. Sommige informatie wordt ook verzameld wanneer u interactie heeft met onze advertenties op deze social media-pagina's.

Wanneer u zich registreert voor, deelneemt of deelneemt aan onze evenementen, webinars en programma's: Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om u in staat te stellen zich te registreren, bij te wonen en deel te nemen aan een specifiek evenement, webinar of programma.

Wanneer u deelneemt aan enquêtes, onderzoek of andere soortgelijke activiteiten voor het verzamelen van informatie.

Wanneer u of uw werkgever op het punt staat een contractuele relatie met ons aan te gaan of wanneer we al een contractuele relatie hebben.

Wanneer u voor een van onze zakenpartners of klantorganisaties werkt.

Wanneer u zich aanmeldt om nieuwsbrieven of ander promotiemateriaal te ontvangen.

BELANGRIJKE OPMERKING: Veel diensten zijn bedoeld voor gebruik door onze klantorganisaties en worden in die gevallen beheerd door die organisaties. We verzamelen en verwerken de informatie van eindgebruikers over de instructies van onze klanten en in overeenstemming met onze overeenkomsten met hen. Uw gebruik van de services kan onderhevig zijn aan het beleid van uw organisatie, indien van toepassing. Als u services gebruikt op aanwijzing van een organisatie waarmee u een band heeft (zoals een werkgever of een school), zal die organisatie (1) uw gebruik van de services controleren en beheren en (2) toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze verwerken. Als uw organisatie uw gebruik van de services beheert, dient u uw vragen over privacy te richten aan uw organisatie. Uw organisatie is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke doeleinden en wij zijn de gegevensverwerker. Laerdal is niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingsmaatregelen van haar klanten, en deze kunnen afwijken van de maatregelen in deze Privacyverklaring.

Als u ons persoonlijke informatie over andere personen verstrekt, verklaart u dat u over de bevoegdheid en wettelijke basis beschikt om dit te doen en dat u, indien nodig, de nodige toestemming hebt verkregen.

2) Informatie die we automatisch verzamelen:

Wanneer u de websites of services gebruikt: we verzamelen automatisch technische informatie, waaronder het IP-adres (Internet Protocol) dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden en uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en informatie over uw bezoek, inclusief bezochte pagina's. We verzamelen ook informatie over uw bezoek, waaronder de Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, via en van onze website (inclusief datum en tijd), producten die u heeft bekeken of gezocht, reactietijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om onze klantenservice te bellen.

Informatie verzameld door cookies en vergelijkbare technologieën: We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën wanneer u communiceert met onze Websites en Diensten. We doen dit om u een meer gepersonaliseerde service te bieden, om een hoog beveiligingsniveau te garanderen en om onze websites en diensten te verbeteren, om u ingelogd te houden, om uw taalvoorkeuren te onthouden, om onze reclame- en marketinginspanningen te ondersteunen en voor andere legitieme doeleinden. Met cookies en vergelijkbare technologieën bedoelen we kleine stukjes tekst die worden gebruikt om informatie op te slaan in webbrowsers en andere apparaten (cookies), web beacons, pixels, lokale opslagobjecten, tags, scripts en vergelijkbare technologieën die informatie verzamelen (gezamenlijk "cookies"). Cookies kunnen zowel directe als indirecte id's gebruiken, zoals IP-adressen, unieke id's, informatie over de browser, het besturingssysteem en het apparaat, bezochte webpagina's en andere gegevenspunten. Om u in staat te stellen een weloverwogen beslissing te nemen over het gebruik van cookies, hebben we ze onderverdeeld in vier categorieën: Strikt noodzakelijk, Functioneel, Prestaties en Targeting. Houd er rekening mee dat strikt noodzakelijke cookies niet kunnen worden uitgeschakeld, omdat ze essentieel zijn voor de noodzakelijke beveiliging en het functioneren van websites en services zoals verwacht. Aan de andere kant zijn functionele, prestatie- en targetingcookies niet essentieel en kunnen ze op elk moment door u worden in- en uitgeschakeld. U kunt op elk gewenst moment een volledige lijst met cookies zien en de cookievoorkeuren wijzigen door het cookiepictogram in de linkerbenedenhoek te selecteren of door in de voettekst van de website op de "cookie-instellingen" te klikken. Houd er ook rekening mee dat u uw browser kunt instellen om alle cookies te blokkeren, maar in dat geval is het mogelijk dat sommige delen van de websites en services mogelijk niet werken.

3) Informatie die we ontvangen van derden:

We verkrijgen persoonlijke gegevens van derden en andere bronnen volgens de procedures die worden beschreven in deze Privacyverklaring, samen met eventuele aanvullende beperkingen die worden opgelegd door de bron van de gegevens. Dit betekent dat we deze informatie kunnen combineren met persoonlijke gegevens die al over u zijn verzameld. Deze bronnen van derden omvatten:

  • Klantorganisaties (zie de BELANGRIJKE OPMERKING hierboven).
  • Zakenpartners zoals de organisatoren van het evenement of medeorganisatoren.
  • Dienstverleners zoals wervingsbureaus, betalings- en bezorgserviceproviders, aanbieders van websiteanalyses en anderen.
  • Klantorganisaties, leveranciers en zakenpartners in gevallen waarin u voor hen werkt.
  • Partners waarmee we diensten onder eigen merknaam aanbieden of gezamenlijke marketingactiviteiten uitvoeren, zoals de American Heart Association, British Heart Foundation en anderen.
  • Andere bronnen die openbaar beschikbare gegevens bevatten, inclusief maar niet beperkt tot bedrijfsregisters, de EU Open Data Portal, UNICEF Data Warehouse, World Health Organization Data Collections.

Als u meer informatie wilt over de bron van gegevens die niet rechtstreeks van u zijn verkregen, neem dan contact met ons op via de gegevens in paragraaf 10 hieronder.

3. Hoe we persoonlijke informatie gebruiken

We verwerken persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke voor de hieronder beschreven doeleinden. De tabel specifieert:

a) Onze doeleinden voor het verwerken van uw persoonlijke informatie;
b) onze wettelijke basis volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming voor het verwerken van persoonlijke informatie voor elk doel;
c) Soorten persoonlijke informatie (zie paragraaf 1 voor de lijsten met gegevenscategorieën in elk van deze typen) die we voor elk doel verwerken;
d) Gerechtvaardigde belangen die door ons of een derde worden nagestreefd wanneer de verwerking van persoonlijke informatie gebaseerd is op een legitiem belang.

Doel
Type persoonlijke informatie
Juridische basis

Om u te registreren als nieuwe klant of als gebruiker van onze diensten of om uw bedrijf als leverancier bij ons te registreren

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

c) Demografisch

(d) Profiel

(a) Prestaties van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om de identiteit van de gebruikers van onze website en diensten te beheren en te bevestigen)

Om uw bestelling te verwerken en te bezorgen, inclusief:

(a) Betalingen, kosten en onkosten te verwerken

(b) Geld te innen en terug te vorderen dat aan ons verschuldigd is

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

c) Betaling

(d) Transactie

(a) Prestaties van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden terug te vorderen die aan ons verschuldigd zijn)

Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze voorwaarden of Privacyverklaring

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

 

(a) Prestaties van een contract met u

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze administratie up-to-date te houden en ervoor te zorgen dat individuen op de hoogte zijn van de laatste versies van documenten)

Om onze relatie met u te beheren, waaronder de communicatie met u wanneer u op enigerlei wijze met ons communiceert (bijvoorbeeld wanneer u ons "contacteer mij" formulier invult, gebruikersondersteuning aanvraagt of op een andere manier contact met ons opneemt).

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

(c) Profiel

(d) Marketing en communicatie

(a) Prestaties van een contract met u

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze administratie up-to-date te houden en om te zorgen voor communicatie met individuen)

Om u of uw werkgever als leverancier of dienstverlener te evalueren en stappen te ondernemen voor het aangaan van het contract met u of uw werkgever

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

(c) Bedrijfs- of organisatiegegevens

(a) Prestaties van een contract met u

(b) Noodzakelijk is voor de legitieme belangen van onze of derden (om u of uw werkgever als leverancier/dienstverlener te evalueren en stappen te ondernemen die nodig zijn voor het aangaan van het contract)

Om contracten af te handelen en akkoord te gaan met u of uw werkgever/organisatie (bijv. als u voor onze leveranciers of serviceproviders werkt, of als u een geautoriseerde gebruiker van de Diensten bent)

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

(c) Bedrijfs- of organisatiegegevens

(d) Betalingsgegevens

(a) Prestaties van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen of die van derden (om te voldoen aan overeengekomen contractuele verplichtingen)

Enquêtes, feedbackvragenlijsten of -beoordelingen beheren en productonderzoek uitvoeren

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

(c) Profiel

(d) Gebruik of

e) Demografisch

(f) Marketing en communicatie

(a) Prestaties van een contract met u

(b) Noodzakelijk is voor de legitieme belangen van onze of derden (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/services gebruiken, om ze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Om registraties en aanwezigheid van evenementen te beheren (inclusief het verzenden van gerelateerde communicatie)

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

(a) Prestaties van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen of die van derden (om individuen in staat te stellen de evenementen en webinars bij te wonen waarvoor ze zich hebben geregistreerd of bijwonen)

Om u relevante websitecontent en advertenties aan te bieden en de effectiviteit van de advertenties die we u laten zien te meten en/of te begrijpen

 

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Netwerk en Technisch

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/services gebruiken, om ze te ontwikkelen,  ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen)

Deelname aan wedstrijden, programma's en promoties mogelijk maken

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

(a) Prestaties van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen of die van derden (om individuen in staat te stellen deel te nemen aan wedstrijden, programma's en promoties)

Om onze websites of diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren door te vertrouwen op gegevensanalyse en gebruiksgegevens

(a) Netwerk en Technisch

(b) Gebruik

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten te identificeren voor onze producten en services, om onze website en services up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te onderbouwen)

Om suggesties en aanbevelingen te doen en gepersonaliseerde advertenties en inhoud aan u te tonen over services die voor u interessant kunnen zijn. Dit omvat marketing van onze services en het afstemmen van onze marketingactiviteiten op de belangen van u of uw organisatie

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

(c) Netwerk en Technisch

(d) Gebruik

(e) Profiel

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze services te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

(b) Op basis van uw Toestemming

Om u en/of (indien van toepassing) uw werkgever/organisatie hulp te bieden die gekoppeld is aan services, inclusief training, competentiegegevens en certificaten

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

(c) Netwerk en Technisch

(d) Gebruik

(e) Prestatierapporten

(a) Noodzakelijk voor ons legitieme belang (in het leveren van diensten met toegevoegde waarde aan onze klanten)

(b) Noodzakelijk om ons contract met u of uw werkgever uit te voeren.

U en/of (indien van toepassing) uw werkgever/organisatie gebruikersondersteuning en klantenondersteuning bieden om problemen met de service te achterhalen en op te lossen en andere activiteiten op het gebied van klantenservice en ondersteuning

 

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

(c) Netwerk en Technisch

(d) Gebruik

(e) Prestatierapporten

(a) Noodzakelijk om een contract met u uit te voeren (bijv. eventuele gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers met betrekking tot een van onze toepassingen)

(b) Noodzakelijk voor ons legitieme belang (om klantenondersteuning te bieden aan onze klanten)

Uw account te beheren en/of (indien van toepassing) de services die wij aan uw werkgever/organisatie leveren

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

(c) Netwerk en Technisch

(d) Gebruik

(e) Prestatierapporten

(a) Noodzakelijk om een contract met u uit te voeren (bijv. eventuele gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers met betrekking tot een van onze toepassingen)

(b) Noodzakelijk voor ons legitieme belang (om accounts beschikbaar te maken voor onze klanten)

Om uw vaardigheden, kwalificaties en geschiktheid te beoordelen voor de job en om met u te communiceren tijdens het wervingsproces en om gegevens op te slaan voor ons wervingsproces

(In deze Privacyverklaring wordt alleen beschreven hoe we met uw informatie omgaan tijdens het wervingsproces en deze Privacyverklaring is niet meer van toepassing nadat u bij ons in dienst bent getreden (indien succesvol). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op werknemers van Laerdal in het kader van hun werk)

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

(c) Academische en professionele vaardigheden

(d) Arbeidsverleden

(e) Titel

(f) Geboortedatum

(g) Alle andere informatie die u aan ons verstrekt in verband met uw sollicitatie

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om u te contacteren voor mogelijke sollicitatiegesprekken en om te beslissen of we u in dienst nemen)

Voor het analyseren van uw reanimatievideo's en andere prestatiegegevens van de oefenpop die door de Team Reporter App zijn verzameld.

(a) Video's van CPR-training verzameld door de Team Reporter App

(b) CPR trainingsgegevens van manikins verzameld door de Team Reporter App

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om de functionaliteit van de Team Reporter App voor CPR-training te verbeteren)

Om u en andere bezoekers op ons terrein te registreren en te ontvangen

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om de veiligheid, gezondheid en veiligheid van ons personeel en onze bezoekers te waarborgen en om vertrouwelijke informatie te beschermen)

Om due diligence-onderzoeken uit te voeren en taken uit te voeren die vereist zijn voor boekhoudkundige en auditdoeleinden.

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

c) Betaling

(d) Transactie

(e) Gebruik

(f) Netwerk en Technisch

(a) Noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de vereisten van belastingautoriteiten en wettelijke rapportagevereisten.

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om ervoor te zorgen dat onze praktijken in overeenstemming zijn met normen en goede praktijken)

Om datasets te pseudonimiseren en samen te voegen, om ze te gebruiken voor statistische en analytische doeleinden.

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

(c) Netwerk en Technisch

(d) Gebruik

(e) Demografische gegevens

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen of die van derden (om ons in staat te stellen te vertrouwen op statistische en analytische gegevens om een weloverwogen zakelijke beslissing te nemen)

Om ons bedrijf en onze websites te beheren en te beschermen (waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

(c) Netwerk en Technisch

(a) Noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging, bijvoorbeeld binnen de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, levering van administratie en IT-services, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)

Om de veiligheid te bevorderen en misbruik van onze websites en diensten te voorkomen (om te zorgen voor een hoog beveiligingsniveau in al onze diensten en websites en om misbruik en fraude bij het gebruik van de diensten en websites te voorkomen)

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

(c) Gebruik

(d) financieel

(e) Transactie

(f) Netwerk en Technisch

(a) Noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging, bijvoorbeeld binnen de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen of die van derden (om een hoog beveiligingsniveau te bereiken, misbruik en fraude bij het gebruik van Diensten en Website te voorkomen en om onze rechten en rechten van derden te beschermen)

Om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen

(We kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of rechten, zowel in gerechtelijke procedures als in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.)

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

c) Betaling

(d) Transactie

(e) Gebruik

(f) Netwerk en Technisch

(a) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld om te voldoen aan verzoeken of bevelen van rechtbanken, indien van toepassing)

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen of die van derden (met het oog op het vaststellen, uitoefenen en verdedigen van juridische claims en/of rechten)

Naleving van alle andere wettelijke verplichtingen en voorschriften die op ons van toepassing zijn (we verwerken bijvoorbeeld persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals boekhoudwetten, belastingwetten, wetgeving inzake gegevensbescherming, regelgevingskaders voor medische hulpmiddelen, enz.)

(a) Identiteit

(b) Contact opnemen

c) Betaling

(d) Transactie

(e) Gebruik

(f) Netwerk en Technisch

(a) Noodzakelijk om te voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen (bijv. vereisten op het gebied van boekhouding, belastingen, gegevensbescherming en medische hulpmiddelen)

 

In het algemeen baseren we ons niet op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve zoals aangegeven in de bovenstaande tabel. Merk ook op dat we in sommige rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte een beroep zullen doen op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zelfs wanneer toestemmingin de bovenstaande tabel niet als toepasselijke rechtsgrondslag is vermeld. Als u meer wilt weten over de verwerking op basis van toestemming in uw rechtsgebeid, gebruik dan de gegevens in de ondertaande rubrieken: Hoe kunt u contact met ons opnemen en Aanvullende informatie. Ongeacht onze rechtsgrondslag voor marketing, heeft u het recht om te allen tijde te voorkomen dat u in de toekomst rechtstreeks marketingberichten ontvangt door contact met ons op te nemen via [email protected] of door gebruik te maken van de uitschrijflinks in onze e-mails of op de websites. Als u specifiek instemt met aanvullend gebruik van uw persoonsgegevens, dan gebruiken we uw persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met deze toestemming. Los daarvan kan uw werkgever toestemming van u verzamelen voor zijn eigen doeleinden als voor de verwerking verantwoordelijke (zie het volgende kader).

Als we uw persoonsgegevens moeten verwerken om een contract met u aan te gaan en u verzuimt de vereiste persoonsgegevens te verstrekken, kunnen we mogelijk geen contracten aangaan of het contract met u niet uitvoeren.

Wanneer u de services gebruikt op verzoek van uw werkgever en wij services verlenen aan uw werkgever, verzamelen, gebruiken en delen we uw persoonlijke gegevens voor bovenstaande doeleinden op verzoek van en in overeenstemming met de instructies van uw werkgever. Uw werkgever is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke doeleinden, en wij zijn de gegevensverwerker. Uw werkgever heeft beleid en processen voor de bescherming van persoonsgegevens en die kunnen verschillen van de privacyverklaring die u nu leest, en we raden u aan dergelijk beleid door te nemen voordat u de services opent of gebruikt.

Als u zich individueel heeft aangemeld voor de services als controller, verzamelen, gebruiken en delen we uw persoonlijke gegevens voor de bovenstaande doeleinden voor en namens u en zijn wij de verwerker van uw persoonlijke informatie voor dergelijke doeleinden.

We verkopen uw persoonlijke informatie niet en delen het niet met derden voor gebruik in advertenties of marketing van hun producten of services.

4. Hoe we informatie delen

We delen geen persoonlijke gegevens die we over u verzamelen, behalve zoals beschreven in deze Privacy verklaring of zoals beschreven in andere toepasselijke privacy verklaringen. We delen persoonlijke gegevens met:

  • Leden van de Laerdal Group of Companies en aan haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen voor de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring.
  • Serviceproviders zoals leveranciers, consultants, professionele adviseurs en andere serviceproviders handelen namens ons om verwerkingsdoeleinden te bereiken die in deze privacyverklaring worden vermeld.
  • Klanten wanneer we diensten verlenen in de hoedanigheid van een serviceprovider die namens hen persoonlijke informatie verwerkt.
  • Derden waarvan de producten en diensten zijn geïntegreerd in onze websites en services om de gewenste functionaliteiten te leveren.
  • Websites en sociale medianetwerken van derden wanneer u rechtstreeks met hen in contact komt, zodat Laerdal kan adverteren op hun websites en netwerken.
  • Derde partijen die betrokken zijn bij een zakelijke transactie waarbij sprake is van een fusie, reorganisatie, ontbinding of andere belangrijke bedrijfsverandering.
  • Derden wanneer we van mening zijn dat dergelijke openbaarmaking van persoonlijke informatie essentieel is om de vitale belangen van individuen te beschermen.
  • Wetshandhavingsinstanties en andere overheidsinstanties indien we te goeder trouw van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om te reageren op een geldige juridische procedure.
  • Andere derden na ontvangst van uw toestemming. De categorie en korte beschrijving van activiteiten die door die derde partijen worden uitgevoerd, worden bekendgemaakt wanneer uw toestemming wordt verkregen.
  • Andere derden, voor zover toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving, zoals belastingautoriteiten, gegevensbeschermingsautoriteiten en zoals vereist op grond van de regelgeving voor medische hulpmiddelen.

Wanneer u de services gebruikt op verzoek van uw werkgever en wij diensten verlenen aan uw werkgever, delen wij uw persoonlijke informatie met uw werkgever voor bepaalde doeleinden als gegevensverwerker van uw werkgever. Zie Hoe we persoonlijke informatie gebruiken hierboven.

We gebruiken externe serviceproviders (bijvoorbeeld bestellingsafhandeling, websitebeheer, gebeurtenissenbeheer, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorschriften, klantenservice, e-mailaflevering) om uw persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken om bedrijfsfuncties uit te voeren namens Laerdal.

Onze serviceproviders hebben contracten met ons gesloten die vereisen dat ze onze uitdrukkelijke instructies volgen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens en dat ze moeten voldoen aan passende bewaar- en beveiligingsmaatregelen om dergelijke persoonlijke informatie te beschermen. We staan niet toe dat zij deze informatie voor hun eigen doeleinden gebruiken.

5. Internationale overdrachten van uw persoonlijke informatie

Laerdal heeft activiteiten over de hele wereld en onze dienstverleners opereren in landen over de hele wereld. Om wereldwijde activiteiten mogelijk te maken, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen, openbaar gemaakt, opgeslagen of verwerkt in andere landen dan uw eigen land. Die landen hebben mogelijk andere wetten op het gebied van privacy en gegevensbescherming dan het land waar persoonlijke informatie oorspronkelijk werd verstrekt. Een manier waarop dit kan gebeuren is wanneer uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een opslagplaats voor gecontroleerde toegang in de cloud. ‘In de cloud’ verwijst naar servers in een datacenter die worden beheerd door een derde partij en toegankelijk zijn via het internet, en dat datacenter kan in een ander land dan uw eigen land staan. Wanneer we uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen, hebben we passende veiligheidsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie beschermd blijft in overeenstemming met deze privacyverklaring en dat alle overdrachten naar andere landen dan het land waar u zich bevindt, worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.

In het geval dat uw persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, zullen we ons baseren op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor 2021 of andere toepasselijke mechanismen voor gegevensoverdracht. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook overdragen naar landen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld dat ze een adequaat niveau van gegevensbescherming hebben (de lijst met geschikte landen vindt u hier). We hebben ook gelijkwaardige bepalingen met betrekking tot de overdracht van gegevens vanuit het Verenigd Koninkrijk (zoals het International Data Transfer Addendum bij de standaardcontractclausules van de EU) en Zwitserland, zoals vereist door de wetten die in die rechtsgebieden van toepassing zijn. Voor de overdracht van persoonsgegevens tussen onze bedrijvengroep hebben we een overeenkomst binnen de groep geïmplementeerd op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie van 2021 (met eventuele wijzigingen die vereist zijn door lokale wetgeving). Deze omvatten ook de uitvoering van passende gegevensverwerkingsovereenkomsten en waarborgen met derden, indien van toepassing. Als u een kopie wilt van de beveiligingsmaatregelen die we gebruiken om persoonlijke informatie over te dragen buiten uw rechtsgebied, neem dan contact met ons op via [email protected]

6. Bewaring van uw persoonlijke gegevens

In de beperkte omstandigheden waarin wij de beheerder zijn van uw persoonlijke informatie (zie "Hoe we persoonlijke informatie gebruiken" hierboven voor meer informatie), bewaren we uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om te voldoen aan de verwerkingsdoeleinden die in deze verklaring worden beschreven. Zodra de doeleinden voor de verwerking van uw persoonlijke informatie zijn uitgeput of de bewaartermijn is verstreken, wat zich het eerst voordoet, zullen we uw persoonlijke gegevens verwijderen door te vertrouwen op een technische methode die het herstellen of ophalen van dergelijke informatie onmogelijk maakt, of gegevens niet langer persoonlijk ondefinieerbaar maken door bepaalde gegevenscategorieën te verwijderen die u identificeren.

Om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie slechts gedurende een beperkte periode wordt verwerkt, hebben we beleid en schema's voor gegevensbewaring opgesteld waarin de toepasselijke bewaartermijnen worden gespecificeerd voor elk doel van de verwerking van persoonlijke informatie. We zullen namelijk persoonlijke informatie verwijderen nadat het verwerkingsdoel is uitgeput, tenzij de persoonlijke informatie vereist is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om juridische claims in te dienen. Zodra uw organisatie stopt met het gebruik van onze Services, zullen we bijvoorbeeld accountinformatie en andere persoonlijke informatie verwijderen die nodig is om de Services te gebruiken (ten aanzien waarvan wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn), tenzij de gegevens vereist zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om juridische claims in te dienen.

In het geval dat we afhankelijk zijn van toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, stoppen we met de verwerking wanneer de toestemming wordt ingetrokken of het verwerkingsdoel is uitgeput, wat het eerst komt. Houd er rekening mee dat het intrekken van toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze wordt ingetrokken. Wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken, kunnen persoonlijke gegevens in sommige gevallen vanwege technische redenen niet worden verwijderd uit onze systemen en back-ups. Waar dit het geval is, zullen we ervoor zorgen dat er passende maatregelen worden genomen om verder gebruik van dergelijke persoonlijke informatie te voorkomen. Houd er rekening mee dat we in sommige omstandigheden uw persoonlijke gegevens voor langere tijd opslaan, bijvoorbeeld wanneer we daartoe verplicht zijn in overeenstemming met wettelijke en reglementaire vereisten (bijv. belastingwetten, boekhoudkundige wetten, etc.). In specifieke omstandigheden bewaren we uw persoonlijke gegevens ook voor langere tijd, zodat we een nauwkeurig overzicht hebben van uw transacties met ons in geval van klachten of betwistingen, of als we redelijkerwijs geloven dat er een rechtzaak dreigt met betrekking tot uw persoonlijke informatie of transacties.

Als uw werkgever of een andere organisatie de beheerder is van uw persoonlijke informatie, raadpleeg dan hun beleid en processen voor de bescherming van persoonsgegevens voor informatie over de relevante bewaartermijn(en).

7. Integriteit en beveiliging van persoonlijke informatie

We zijn toegewijd aan het waarborgen van een hoog niveau van privacy, gegevensbescherming en beveiliging van de persoonlijke informatie die we beheren of in ons bezit hebben. De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is onze prioriteit en we hanteren redelijke technische, contractuele, organisatorische en fysieke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We zijn gecertificeerd volgens de ISO 47018-norm voor ons Information Security Management System en onze procedures voor informatiebeveiliging worden jaarlijks gecontroleerd door interne en externe auditors. De ISO 27001-certificering vereist dat we over passende fysieke, elektronische en bestuurlijke beveiligingsmaatregelen beschikken om ongeoorloofde toegang, verwijdering, verlies, gebruik, verwerking of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie te voorkomen. We hebben kaders geïmplementeerd voor continue verbetering van beveiliging, privacy en gegevensbescherming, en we zullen onze beveiligingsmaatregelen waar nodig blijven herzien en updaten naarmate er nieuwe technologie beschikbaar komt.

8. Uw rechten

Als de gegevensverwerking die we uitvoeren onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of gelijkwaardige wetten, en rekening houdend met bepaalde uitzonderingen (in sommige gevallen is dit afhankelijk van de verwerkingsactiviteit die we uitvoeren), hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie:

  • Om toegang te krijgen tot persoonsgegevens - U heeft het recht om ons te vragen of we over uw persoonsgegevens beschikken. Wanneer we uw persoonsgegevens hebben, heeft u het recht om ons te verzoeken om kopieën van uw gegevens te overhandigen.
  • Om persoonsgegevens te corrigeren - U heeft het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren wanneer de gegevens onjuist of onvolledig zijn.
  • Om persoonsgegevens te wissen/verwijderen — Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen.
  • Om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken - U heeft het recht om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden stopzetten.
  • Om uw persoonsgegevens over te dragen - U heeft het recht om te verzoeken dat we uw persoonsgegevens in elektronische vorm overdragen aan u of aan een andere organisatie.
  • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens - U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen. Houd er rekening mee dat dit recht niet van toepassing is als we sterke en legitieme redenen kunnen aantonen om uw gegevens te blijven gebruiken.
  • Om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken - U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken wanneer onze verwerking gebaseerd is op uw toestemming.
  • Om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden – U heeft het recht om ons te vertellen dat we u geen marketingcommunicatie mogen sturen.
  • Om een kopie te verkrijgen van de waarborgen voor persoonlijke informatie die worden gebruikt voor overdrachten buiten uw rechtsgebied – U heeft het recht om een kopie te vragen van de passende waarborgen die dienen als overdrachtsmechanisme voor door de AVG gedekte overdrachten.
  • Niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming - U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing, met inbegrip van profilering, die voor u wettelijke of soortgelijke gevolgen heeft.
  • Om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit of toezichthouder, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteiten voor het geval u niet tevreden bent met onze privacy praktijken.

We kunnen u om aanvullende informatie vragen, om uw identiteit te bevestigen en om veiligheidsredenen, voordat we de door u gevraagde persoonlijke informatie verstrekken.

Houd er rekening mee dat deze lijst mogelijk niet volledig is. Dit betekent dat u mogelijk aanvullende rechten hebt in overeenstemming met uw lokale wetgeving. Bekijk de secties Aanvullende informatie voor uw rechtsgebied hieronder. Bovendien kan de uitoefening van de gespecificeerde rechten in bepaalde omstandigheden worden beperkt door lokale wettelijke vereisten. Als u wilt weten hoe u uw rechten kunt uitoefenen of informatie wilt over onze privacy praktijken, gaat u naar het gedeelte "Contact met ons opnemen"."

In situaties waarin wij optreden als verwerker van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld wanneer we persoonlijke informatie verwerken namens onze klanten), moet u uw rechten uitoefenen tegenover de relevante gegevensbeheerder (bijvoorbeeld uw werkgever, waarbij uw werkgever de klantenorganisatie is die onze diensten heeft gekocht).

9. Links naar andere websites

Websites kunnen links bevatten naar andere websites en sociale mediadiensten, zoals Facebook en Twitter. Daarnaast kunnen onze websites bepaalde functies bevatten die worden aangeboden door derden en platforms. Als u deze platforms al gebruikt, kunnen hun cookies op uw apparaat worden geplaatst wanneer u onze websites gebruikt en kunnen ze al bepaalde informatie over u bevatten, die ze kunnen combineren met informatie die op onze websites is verzameld. Deze functies kunnen integratie en/of toegang tot uw social media-accounts mogelijk maken. We hebben geen controle over deze websites en social media-services, uw profielen op deze services, wijzigen uw privacy instellingen voor deze services niet en stellen geen regels op over hoe u winformatie over die diensten wordt gebruikt. U en de serviceproviders van social media hebben de controle over deze kwesties.

Deze websites en social mediaservices zijn onafhankelijke partijen die niet dezelfde privacy praktijken hanteren als Laerdal, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke informatie door hen. U wordt aangemoedigd om kennis te nemen van hun beleid en kennisgevingen op de relevante websites en sociale mediadiensten om meer te weten te komen over hoe zij met uw informatie omgaan voordat u dergelijke functies gebruikt die u op de Websites ter beschikking worden gesteld.

10. Contact met ons opnemen

U kunt op onderstaande manieren contact met ons opnemen in verband met uw persoonlijke gegevens.

 1. Als u zich op elk gewenst moment wilt afmelden voor marketingcommunicatie die we u sturen, kunt u dit doen door (a) het websiteformulier in te vullen dat u hier vindt, (b) door op de link „uitschrijven” te klikken in de marketing-e-mails die we u sturen, of (c) door rechtstreeks contact met ons op te nemen via [email protected].
 2. U kunt ervoor kiezen om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in artikel 8 of artikel 12 specifiek voor uw jurisdictie door hier (a) het formulier in te vullen, (b) ons een e-mail te sturen naar [email protected] of (c) ons te schrijven op het adres dat hieronder is vermeld.
 3. Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring of onze privacy praktijken of als je een klacht wilt indienen over de verwerking van je persoonlijke gegevens, kun je ook per post of e-mail contact opnemen met onze gegevensbeschermingsmanager via de onderstaande gegevens:

Laerdal Medical AS
Ter attentie van de Data Protection Manager
Post: Tanke Svilands Gate 30, Stavanger Noorwegen 4007
E-mail: [email protected]

11. Updates van de wereldwijde privacyverklaring

We werken deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bij om deze af te stemmen op wijzigingen in onze privacy praktijken. Alle updates worden op deze website geplaatst. Wanneer we dergelijke updates plaatsen, zullen we de datum 'laatst bijgewerkt' bovenaan deze verklaring herzien. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van hoe Laerdal uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.